Banner website algemeen Kerken 1024x368

Voor een mooie ervaring van gemeenschap en geloof…
De doop voegt iets toe aan je leven!

Allereerst: Zowel kinderen als volwassenen kunnen gedoopt worden. Bij ouders speelt vaak de verwondering om het nieuwe leven een rol.  Ze vermoeden daar de Schepper achter. Ze willen God bedanken. Soms hebben mensen in moeilijke tijden in hun leven ergens vandaan een kracht ervaren. De bron van die kracht noemen ze God. Dat geheim willen ze ook aan hun kinderen meegeven. Ook het meegeven van positieve waarden speelt een rol. Positieve ervaringen met de kerk kunnen je motiveren tot de doop. Voor volwassenen die gedoopt willen worden markeert de doop soms een omslag in hun leven. De oude mens schudden ze van zich af. De nieuwe staat op. Volwassenen worden gewoonlijk in één en dezelfde viering gedoopt, gevormd en doen dan ook hun eerste heilige Communie.

Gemeenschappelijke doopvieringen…

Het Heilig Doopsel is een sacrament dat mensen opneemt in de geloofsgemeenschap van de Rooms katholieke kerk. Deze gemeenschap is breder dan de eigen gezins- en familiekring. Daarom is er in onze parochie gekozen voor gemeenschappelijke doopvieringen. Dat kunnen aparte doopvieringen op de zaterdagmiddag of de zondag zijn. Steeds vaker dopen we echter in de gewone weekendviering. Dat doet het meest recht aan de opname van de dopeling in de gemeenschap en wordt door de aanwezigen als zeer inspirerend ervaren. Er komt nieuw leven bij!

Doop met interkerkelijke dimensie

U wilt Uw kind laten dopen in de katholieke kerk ook met betrokkenheid vanuit de protestantse kerk? Dat kan. Uw kind wordt dan in een van de katholieke kerken in onze parochies gedoopt door een priester, diaken of pastoraal werker met doopverlof van de Bisschop. Voor de doopviering wordt de doopliturgie van de Rooms Katholieke kerk gebruikt. Uw kind wordt ingeschreven in het doopboek van de Katholieke kerk, waar de doopviering heeft plaatsgevonden. Uw kind is dan katholiek gedoopt. In de doopviering kan de dominee of kan een andere vertegenwoordiger van de protestantse kerk als U dit wenst een overweging houden, een lezing doen, een voorbede uitspreken of bijvoorbeeld de doopkaars aanbieden. De doop zelf wordt echter altijd gedaan door de priester, de diaken of de pastoraal werker. Deze katholieke doop wordt door de protestantse kerk als geldig erkend. De rooms-katholieke kerk en enkele grote protestantse kerken in Nederland hebben hierover met elkaar afspraken gemaakt.

Mocht U Uw kind willen laten dopen in de protestantse kerk met betrokkenheid vanuit onze parochie, dan kan dit ook. In dat geval betreft het een protestantse doop door de dominee, die dan ook als protestantse doop wordt ingeschreven in het doopboek van de protestantse kerk. Een vertegenwoordiger van onze parochie (een lid van het pastoraal team of een lid van de pastoraatsgroep) kan dan een overweging houden, een lezing doen, of een voorbede uitspreken. De doophandeling zelf wordt dan echter verricht door de dominee. Deze protestantse doop wordt ook door de katholieke kerk als geldig erkend.

Mocht U over dit onderwerp meer willen weten of verdere vragen hebben, dan kunt U zich richten tot het pastoraal team van onze parochie.

Gemeenschappelijke doopvoorbereiding bij kinderdoop

Aan de doop gaan in de regel twee voorbereidingsavonden vooraf. Doel van de avonden is gemeenschapsvorming en geloofsverdieping

De eerste avond staat in het teken van kennismaking met elkaar. Er wordt ingegaan op betekenissen van namen en de betekenis van symbolen en gebaren in de doopliturgie. We zoeken naar verbindingen tussen de doopmotivatie van ouders en de betekenis die kerk en geloof daarin hebben. Ouders en verzorgers gaan onderling in gesprek over de geboorte van hun kinderen en hoe dit hun (gezins)- en gelovig leven heeft beïnvloed. Belangrijke themata van het geloof komen aan bod, als ook het belang van een goede geloofsopvoeding. Kinderen zijn immers afhankelijk van het voorbeeld dat ouders hun geven. Zij zijn de eersten, die kinderen met God en geloof in aanraking brengen.

Op de tweede avond wordt onder leiding van een pastor naar verdere verdieping gezocht. ‘Wat doen we eigenlijk als we vieren?’ Hoe kun je bijbel-verhalen met ervaringen uit je eigen leven verbinden? Wat zeggen we eigenlijk, als we de geloofsbelijdenis uitspreken? Wat trekt ons aan en inspireert ons in de Rooms katholieke kerk aan geloof en gemeenschap? Wat wil je aan geloof overdragen aan je kinderen?

Er is op de avonden sprake van kennisoverdracht, maar zeker ook ruimte voor onderling gesprek. Van elkaar kun je immers veel leren.

U wordt op weg geholpen om zelf de doopviering met teksten en liederen in te vullen. We gaan ervanuit, dat de ouders met elkaar het liturgieboekje maken. Veel teksten daarvoor kunnen wij digitaal aanleveren. Maar er is ook een vast doopboekje beschikbaar met een aantal keuzemogelijkheden.

Doopvoorbereiding voor de tiener of volwassene, die gedoopt wil worden

Wie als tiener of volwassene gedoopt wil worden, krijgt een aparte toeleiding, die op de persoon wordt toegesneden. Daarvoor worden in onderling overleg afspraken gemaakt.

Financieel

Voor de doopviering en doopvoorbereiding vragen wij u € 50,00 over te maken naar bankrekeningnummer: NL87RABO0118098802 t.n.v. Sint Franciscus van Assisië.

Meer informatie en opgave

Via het opgaveformulier, maar ook via ons centraal secretariaat in het Ariënshuis aan de Sonderenstraat 55 te Haaksbergen kunt u zichzelf of uw kinderen voor de doop opgeven. U kunt er ook uw vragen stellen. Op het secretariaat zijn alle doopdata bekend: t: 053 574 39 29 of e: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Blog

Het weekend van 26, 27 juni lezen we in de kerk een verhaal over twee vrouwen (Marcus 5, 21-43). De ene is net twaalf jaar. Aanstonds zal zij een volwassen vrouw zijn; maar ze is er als de dood voor.

Lees meer...

Kerkbijdrage

 

 

Vrijwilligers


Jeugdkerk


Vastenactie

Laatste dienst

  
Film camera

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

Klik op fotos voor meer info

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

 

052234 Sonderenstraat Lourdeskerk 03

Lourdeskerk

Contact


Centraal Secretariaat Alphons Ariënshuis

Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29
E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*