Banner website algemeen Kerken 1024x368

Oud pastoor Anton Hulleman van de Veldmaat overleden.
Ruim 14 jaar heeft hij in Haaksbergen en in het bijzonder in de Veldmaat gewerkt. Hij was oa betrokken als pastoor bij de 1e Dauwtrappersmis op het Bon Boys veld in 1994.
Hierna de aankondiging van zijn overlijden door Kardinaal Eijk.

Broeders en zusters,

Hiermee bericht ik u dat op 1 april 2022 in woonzorgcentrum ‘De Speulbrink’ te Vaassen in de Heer is overleden de zeereerwaarde heer Antonius Martinus Johannes HullemanFoto op CD bonifatiuskerk 107
Priester van het Aartsbisdom Utrecht
Hij werd geboren te Apeldoorn op 6 juni 1934. Na zijn priesterwijding op 19 juli 1964 was hij achtereenvolgens assistent te Haarle en Gendt. Met ingang van 13 september 1980 volgde zijn benoeming tot pastor in het samenwerkingsverband van de drie parochies te Haaksbergen (H. Pancratius,
HH. Bonifatius en Gezellen en Onze Lieve Vrouw van Lourdes). Op 1 maart 1984 werd hij tevens benoemd tot deservitor van de HH. Bonifatius en Gezellenparochie te Haaksbergen. Per 1 oktober 1994 werd hij benoemd tot pastoor van de St. Martinusparochie te Wehl en de parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Nieuw Wehl binnen het samenwerkingsverband van de parochies te Wehl, Nieuw Wehl, Kilder en Beek. Met ingang van 1 januari 1999 ging hij met emeritaat.
Anton groeide als oudste op in een groot gezin waarmee hij altijd nauw verbonden is gebleven. Na de lagere school koos hij voor het ambacht van timmerman en kreeg hij werk bij de gemeente Apeldoorn. Na enkele jaren groeide zijn verlangen om priester te worden. Daarom ging hij eerst naar de Latijnse School in Gemert en sloot zich daarna (in 1958) aan bij de seminaristen van het Philosophicum Dijnselburg en daarna bij die van het Grootseminarie Rijsenburg.
Hij was geliefd bij zijn parochianen en een toegewijde goede herder, vooral voor zieken en kwetsbaren. Hij kwam graag op scholen bij de kinderen: voor lessen en voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie. Hij was een oprechte, vriendelijke, goedlachse en eenvoudige pastor; concreet, met beide benen op de grond. Hij stond voor Jezus en zijn Evangelie. Na zijn emeritaat keerde hij terug naar Gendt. Hij bleef in de ruime omgeving pastorale assistentie verlenen.
In Anton is altijd iets van een timmerman gebleven: hij was heel precies, had alles op orde, bewaarde alles en was geïnteresseerd in technische dingen. Met zijn lintzaag heeft hij ook diverse dingen voor de parochie gemaakt, zoals zitbankjes voor de misdienaars.
Toen zijn gezondheid achteruit ging en hij niet meer auto mocht rijden, verloor hij veel contacten en brak er een moeilijke tijd voor hem aan. Hij was dankbaar voor hen die hem tot hulp en steun waren.
Zijn familie speelde daarin een grote rol. In april 2021 werd Anton opgenomen in een verzorgingshuis in Apeldoorn en enkele maanden daarna in woonzorgcentrum ‘De Speulbrink’ in Vaassen alwaar hij liefdevol werd verzorgd.
Nadat hij zijn heup had gebroken ging hij qua gezondheid snel achteruit. Hij ontving het sacrament van de ziekenzalving in het bijzijn van zijn familie en knapte daarna weer enigszins op. Eind maart werd hij opnieuw plotseling ernstig ziek en stierf enkele dagen later in alle rust en vrede. We geloven dat Anton nu is opgenomen in het hemels Vaderhuis.
Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.
Correspondentieadres: Familie Hulleman, p/a Koningsstraat 14, 7315 HW Apeldoorn
De Eucharistieviering ten uitvaart zal plaatsvinden op donderdag 7 april a.s. om 11.00 uur in de
H.Martinuskerk, Deventerweg 89 te Vaassen. Voorafgaand is er van 10.15 tot 10.45 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen. Aansluitend begrafenis op het kerkhof in zijn geboorteplaats Klarenbeek

Woensdagavond 13 april vindt er om 19.00 uur een viering van bemoediging plaats in de Bonifatiuskerk. Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor. Het quartet Gaudete verzorgt de zang.
We staan stil bij ons persoonlijk verdriet, onze teleurstellingen in het leven, de zorg en angst die we wellicht hebben vanwege de oorlog in de Oekraïne…. De viering is kortom bedoeld voor iedereen die wel wat steun en kracht in deze tijd kan gebruiken. Dat drukken we uit in een persoonlijke zegen. Wie wil kan daarvoor naar voren komen.
Zo bereiden we ons geestelijk voor op het Paasfeest: het feest van bevrijding, van opstaan uit doodse situaties in je leven, van verrijzenis, van leven bij God. In een kleine en sfeervolle setting maken we pas op de plaats. Van harte welkom!

De afgelopen weken zijn er al heel wat van de tien geboden of beloften in de Whatsappgroep voor de Vastentijd voorbij gekomen. De laatsten volgen nog in de Goede Week. Maar stel je voor, dat u, jou gevraagd wordt een elfde gebod of belofte te schrijven. Hoe zou dat dan luiden? Op Eerste Paasdag zou ik de Whatsappgroep met jullie eigen elfde beloftes (geboden) willen besluiten.

Blog

 Verantwoordelijkheid nemen’ door Frank de Heus, pastoraal werker

 

Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist;

en van hem aan wie veel is toevertrouwd,

zal des te meer worden gevraagd (Lucas 12, 48).

“Begint u eerst

Lees meer...

Kerkbijdrage

 

 

Vrijwilligers


Franciscusbende

Logo Franciscusbende met tekst

Vastenactie

Laatste dienst

  

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

 

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

Contact


Centraal Secretariaat Franciscusparochie
Veldmaterstraat 61
7481 AB te Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29

E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*