Banner website algemeen Kerken 1024x368

Voor iedereen die zich deze kerstdagen alleen of eenzaam voelt of wel een lief bericht kan gebruiken;: Kijk even naar het filmpje dat de jongeren van M25 gemaakt hebben: https://www.youtube.com/watch?v=9DLiMrcQuaQ .

 

Na de lockdown kwam afgelopen week zomaar opeens van alles bij elkaar. We hebben voor Kerstavond een Kerstevent samengesteld, die u, jij, kunt bekijken op ons YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=ySRXCOt0bTs&t=1214s

Vanwege de lockdown vinden er tot 19 januari alleen vieringen in Zuidoost Twente plaats, die online worden uitgezonden. Onze kerken zijn dus gesloten. De volgende vieringen kunt u de komende weken volgen:

Zondag 20 december
9.00 uur: HMG Losser, P. Daggenvoorde, koorgroep dameskoor
11.00 uur: Sint Jozef Enschede, W. Rekveld, koorgroep Ariënskoor

Donderdag 24 december
Lonneker, eerder opgenomen Kerstspel.
Franciscusparochie: eerder opgenomen viering voor jong en oud met F. de Heus
19.00 uur: Sint Jozef Enschede, W. Rekveld, koorgroep Mariakoor
19.30 uur: HMG Losser, B. Visschedijk, koorgroep Caeciliakoor
21.00 uur: Lonneker, P. Daggenvoorde, koorgroep gemengd koor

Vrijdag 25 december
9.00 uur: HMG Losser, J. Kortstee, muzikale invulling onbekend
9.00 uur onder voorbehoud onlinemogelijkheid: Bonifatiuskerk Haaksbergen, W. Rekveld, koorgroep Bonifatius
11.00 uur: Jozefkerk Enschede, P. Daggenvoorde, koorgroep Ariënskoor

Zaterdag 26 december
9.30 uur onder voorbehoud onlinemogelijkheid: Pancratiuskerk Haaksbergen, P. Daggenvoorde, koorgroep Pancratiuskoor
10.00 uur: Jacobuskerk Lonneker, W. Rekveld, koorgroep Op Toon

Zondag 27 december
9.00 uur: HMG Losser, W. Rekveld, muzikale invulling onbekend

Donderdag 31 december
17.00 uur: Ontmoetingskerk Enschede, Oecumenische oudjaarsviering met dominee E. Sonnevelt en C. Berbée

Vrijdag 1 januari
11.00 uur: Jozefkerk Enschede, J. Kortstee, muzikale begeleiding J. Vonk en cantor

Vanaf Kerst zal er op zondag tot en met 19 januari telkens vanuit één kerk een viering in Zuidoost worden uitgezonden. De kanalen vindt u hieronder.
YouTube-kanalen:

De RK kerken van de parochies in Zuidoost Twente stoppen tot 19 januari met kerkdiensten waarbij kerkgangers aanwezig kunnen zijn. De pastoor van de parochies Paul Daggenvoorde: “Als Rk-parochies hebben wij het voorrecht in deze tijd nog met 30 parochianen bij elkaar te mogen komen. Rechten geven echter ook verplichtingen. In deze zware tijd vindt het pastoraal team dat wij niet van dit recht gebruik moeten maken. Waarom wij wel en anderen niet? Wij nemen onze verantwoordelijkheid en hopen hiermee een bijdrage te leveren. Voor veel parochianen zal dit besluit zwaar vallen. Wij proberen er te zijn voor de mensen die extra steun nodig hebben en vertrouwen erop dat ook mensen elkaar in de gaten houden. Speciaal in deze kersttijd is het een zware beslissing. Dit geldt echter ook voor enorm veel niet kerk-gebonden mensen.”
De afgelopen tijd konden er steeds 30 mensen naar de kerkvieringen. Dit ging met reserveringen. Deze vervallen dus. Wat wel doorgaat zijn de online kerkdiensten. Zo kunnen parochianen thuis een kerkviering bijwonen met hun eigen voorgangers. Via websites en eigen nieuwsbrieven proberen we parochianen op de hoogte te houden. Overigens kunnen we voor uitvaarten nog wel in onze kerken samenkomen.

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 16 december 2020

Gedurende Corona-crisis

 

 Logo Zuidoost Twente

 

RK kerken Zuidoost Twente solidair in lockdown.

De RK kerken van de parochies in Zuidoost Twente stoppen tot 19 januari met kerkdiensten waarbij kerkgangers aanwezig kunnen zijn.

De pastoor van de parochies Paul Daggenvoorde: “Als Rk-parochies hebben wij het voorrecht in deze tijd nog met 30 parochianen bij elkaar te mogen komen. Rechten geven echter ook verplichtingen. In deze zware tijd vindt het pastoraal team dat wij niet van dit recht gebruik moeten maken. Waarom wij wel en anderen niet? Wij nemen onze verantwoordelijkheid en hopen hiermee een bijdrage te leveren. Voor veel parochianen zal dit besluit zwaar vallen. Wij proberen er te zijn voor de mensen die extra steun nodig hebben en vertrouwen erop dat ook mensen elkaar in de gaten houden. Speciaal in deze kersttijd is het een zware beslissing. Dit geldt echter ook voor enorm veel niet kerk-gebonden mensen.”

De afgelopen tijd konden er steeds 30 mensen naar de kerkvieringen. Dit ging met reserveringen. Deze vervallen dus. Wat wel doorgaat zijn de online kerkdiensten. Zo kunnen parochianen thuis een kerkviering bijwonen met hun eigen voorgangers. Via websites en eigen nieuwsbrieven proberen we parochianen op de hoogte te houden. Overigens kunnen we voor uitvaarten nog wel in onze kerken samenkomen.

Onderaan deze brief vindt u de vieringen, die online uitgezonden worden én de bijbehorende Youtube-kanalen.

 


Voor iedereen die wel een lief bericht kan gebruiken: Filmpje jongeren M25 Franciscusparochie

Voor iedereen die zich deze kerstdagen alleen of eenzaam voelt of wel een lief bericht kan gebruiken; kijk even naar het filmpje dat de jongeren van M25 gemaakt hebben: https://www.youtube.com/watch?v=9DLiMrcQuaQ .


Diploma behaald!

diploma

Woensdagavond 9 december jl. ontvingen Judith Riesewijk uit Buurse (links) en Gerrie Korten uit Enschede (midden) hun diploma voor de uitvaartcursus, die ze de afgelopen maanden in Hengelo gevolgd hebben. Ook Gerrie Leferink, bekend in Boekelo (!), heeft aan de cursus meegedaan (links). In acht bijeenkomsten o.l.v. Marijke Besteman en in aanwezigheid van Ria Doornbusch, pastoraal werker voor Twente Zuid, hebben Judith en Gerrie zich met name bekwaamd in het schrijven van een overweging voor uitvaarten. Dat vraagt oefening in het duiden van het leven van een overledene in het licht van een Bijbelverhaal. Dat is voorwaar niet gemakkelijk. Daarnaast is aandacht besteed aan het gesprek bij nabestaanden thuis en het voorgaan in liturgie. Pastor Carla Berbée, vanuit het team verantwoordelijk voor het begeleiden van onze uitvaartgroepen, zal de twee de komende maanden verder begeleiden en ervaring laten opdoen bij uitvaarten in onze parochies. Daarna kunnen Judith en Gerrie bij instemming van henzelf en het pastoraal team een zending ontvangen om in onze parochies zelfstandig voor te gaan bij uitvaarten.

Wij – het pastoraal team – zijn blij, dat zij deze stap gezet hebben. Mocht u belangstelling hebben voor komend seizoen een dergelijke cursus te willen volgen, meld u dan bij één van de pastores.

Pastoraal werker Frank de Heus


Vanuit het Vormselproject: Jongeren laten zich door Corona niet kisten en lopen stage

stage Vormsel

Cupcakes bakken voor het Saalmerink bleek in verband met corona niet mogelijk. Daarom hebben we contact gezocht met de Voedselbank Enschede-Haaksbergen. Inmiddels heeft Florian gistermiddag meegedraaid met het team van de voedselbank Haaksbergen (in de Lourdeskerk, waar hij gedoopt is). Wat een bijzondere, leerzame ervaring voor hem! Hij heeft geholpen bij het samenstellen van de voedselpakketten en bij de uitgifte. Na afloop: "Papa, sommige mensen die een pakket ophaalden zagen er heel gewoon uit, net als jullie. Dat die dan toch naar de voedselbank moeten...". We hebben er een mooi gesprek over gevoerd en kijken terug op een zinvolle en leuke activiteit. Hierbij enkele foto's.

Martijn en Renske Sak uit Haaksbergen


Kerstkaarten namens de Franciscusparochie!

 Afbeelding4

In de Franciscusparochie waren afgelopen week vrijwilligers van onder meer het Pancratiuskoor druk in de weer om voor parochianen in de Franciscusparochie kaarten en kaarsjes in plastic zakjes te doen en te bestickeren. Dat was op zich al een feest om elkaar weer even te zien! Parochianen wordt gevraagd het kaarsje bij de Kerstkaart op Kerstavond van 20.00 tot na 22.00 uur te laten branden en een foto op Facebook te zetten. Om 22.00 uur begint de viering van de PKN-gemeente. Zo houden we elkaar vast en wensen we elkaar ondanks de bedrukkende omstandigheden een Zalig Kerstfeest.


Kerstkaarten voor vrijwilligers in de Jacobusparochie

Afbeelding5

Eenzelfde actie is gehouden binnen de Jacobusparochie. Daar hebben vrijwilligers een dergelijk pakketje met Kerstkaart en kaarsje ontvangen. Ook hierbij de vraag om het kaarsje op Kerstavond om 20.00 uur aan te steken. Bij het kaarsje zat de volgende tekst:

Beste vrijwilliger, de koningin van Engeland sprak ooit van een ‘annus horribilis’, een verschrikkelijk jaar. Zo’n jaar maken wij nu ook door. Sommigen van ons hebben naasten verloren door het virus. Allemaal hebben we last van de beperkingen, die de pandemie met zich meebrengt. Het kerkelijk leven kwam aanvankelijk vrijwel stil te liggen en kon later op een laag pitje doorgaan met slechts beperkte aantallen parochianen en belangstellenden. Dat doet pijn en dreigt soms te demotiveren. We kunnen voor veel mensen niet zo aanwezig zijn, als we zouden willen. Gelukkig is er met de komst van vaccins weer hoop voor komend jaar. Aan het eind van dit jaar willen we jullie bedanken voor jullie doorzettingsvermogen, de humor die relativeert, het optimisme dat op de been houdt, de creativiteit om toch contact te blijven maken, waar fysieke ontmoeting moeilijk of onmogelijk was, het blijven zoeken naar mogelijkheden om ondanks alles present te zijn en het parochieleven doorgang te laten vinden. Dankjewel!

Parochiebestuur Sint Jacobus de Meerdere, Pastoraal team Zuidoost Twente

Ook in Losser en Lonneker zijn grote aantallen Kerstkaarten bij specifieke doelgroepen bezorgd!


Jaar toegewijd aan Sint Jozef – een bericht uit de Kerststal van onze parochievicaris

Afbeelding6

Na zondag Gaudete ‘Verheugt u’ twee foto’s van mijn kerstpanorama met twee figuren die heel belangrijk zijn: Maria en Jozef; Jozef van wie niet zoveel verhaald wordt in het Evangelie. Paus Franciscus heeft daarom op 8 december, de dag dat de Kerk het feest viert van de onbevlekte ontvangenis van Maria, het jaar ingesteld van de heilige Jozef. Tot volgend jaar 8 december 2021 wordt deze belangrijke heilige die aandacht gegeven. Jozef die nederig was, niet op de voorgrond stond, mag ‘groot’ genoemd worden als behoeder van dat Licht, dat wij met Kerstmis vieren; Het licht van Emmanuel, God met ons; Jezus Hij die redt. Zalig Kerstfeest! Willy Rekveld


ONLINE-vieringen in de komende weken. De kerken zijn tot 19 januari gesloten. Er wordt alleen online uitgezonden!

Zondag 20 december

9.00 uur: HMG Losser, P. Daggenvoorde, koorgroep dameskoor

11.00 uur: Sint Jozef Enschede, W. Rekveld, koorgroep Ariënskoor

Donderdag 24 december

Lonneker, eerder opgenomen Kerstspel.

Franciscusparochie: eerder opgenomen viering voor jong en oud met F. de Heus

19.00 uur: Sint Jozef Enschede, W. Rekveld, koorgroep Mariakoor

19.30 uur: HMG Losser, B. Visschedijk, koorgroep Caeciliakoor

21.00 uur: Lonneker, P. Daggenvoorde, koorgroep gemengd koor

Vrijdag 25 december

9.00 uur: HMG Losser, J. Kortstee, muzikale invulling onbekend

9.00 uur onder voorbehoud onlinemogelijkheid: Bonifatiuskerk Haaksbergen, W. Rekveld, koorgroep Bonifatius

11.00 uur: Jozefkerk Enschede, P. Daggenvoorde, koorgroep Ariënskoor

Zaterdag 26 december

9.30 uur onder voorbehoud onlinemogelijkheid: Pancratiuskerk Haaksbergen, P. Daggenvoorde, koorgroep Pancratiuskoor

10.00 uur: Jacobuskerk Lonneker, W. Rekveld, koorgroep Op Toon

Zondag 27 december

9.00 uur: HMG Losser, W. Rekveld, muzikale invulling onbekend

Donderdag 31 december

17.00 uur: Ontmoetingskerk Enschede, Oecumenische oudjaarsviering met dominee E. Sonnevelt en C. Berbée

Vrijdag 1 januari

11.00 uur: Jozefkerk Enschede, J. Kortstee, muzikale begeleiding J. Vonk en cantor 

Vanaf Kerst zal er op zondag tot en met 19 januari telkens vanuit één kerk een viering in Zuidoost worden uitgezonden. De kanalen vindt u hieronder.


YouTube-kanalen:


Contact met pastoresteam

  • Pastoor Paul Daggenvoorde: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407
  • Parochievicaris Willy Rekveld:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866
  • Pastoraal werker: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558
  • Pastoraal werker: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833
  • Pastoraal werker: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 389 03 999

Websites parochies:


Facebookpagina’s parochies:

Blog

Ik geloof door Willy Rekveld, parochievicaris

‘Ik geloof’ is het thema van de 111e Gerardus Majella-bedevaart 2023. Deze bedevaart zal

Lees meer...

Franciscusbende

Logo Franciscusbende met tekst

Vrijwilligers


Op Weg week 39 2023

 

Vastenactie

Laatste dienst

  

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

 

 

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

 

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

Contact


Centraal Secretariaat Franciscusparochie
Veldmaterstraat 61
7481 AB te Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29

E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie 11 januari 2023

Nieuwsbrief pastoraal team 11 januari 2023

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*