Banner website algemeen Kerken 1024x368

In de Advent van 2016 zijn we begonnen met een wondermooie traditie: de Advent Wonder Wandeling in de Pancratiuskerk te Haaksbergen. Vorig jaar kon deze helaas niet doorgaan. Maar nu gaan we weer op weg naar Bethlehem. Niet in de Pancratiuskerk, maar in de Bonifatiuskerk in de Veldmaat.

Beste parochiaan,

 

Afgelopen woensdag 1 december, kregen we het bericht van de bisschoppen, dat de komende tijd en zeker tot en met Kerst alle activiteiten die na 17.00 uur in onze kerken en gebouwen plaatsvinden en waarbij mensen fysiek bij elkaar komen, worden afgelast. Op deze manier willen wij meehelpen het aantal besmettingen terug te dringen en de druk op de zorg te verlagen. Zie ook: https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-geen-vieringen-na-17-uur-ook-niet-met-kerstmis/ .

Dit betekent onder meer, dat alle vieringen op Kerstavond, 24 december, komen te vervallen. We gaan geen vieringen vervroegen. Dat brengt het aantal contactmomenten immers niet omlaag.

Voor kinderen en jonge gezinnen wordt voor elke parochie bekeken, of daar op 24 december vóór 17.00 uur iets te organiseren valt, dat veilig is en jonge mensen helpt om Kerstmis gelovig te vieren. Het pastoraal team neemt daartoe contact op met hen, die een kleuter- of gezinsviering op touw zouden zetten.

Voor eerste Kerstdag is er op sommige plekken iets geschoven met tijden en voorgangers, zodat ook in Glanerbrug en in de Sint Jan in Enschede gevierd kan worden. Laat voor de vieringen op deze dag reserveren. Mensen moeten op 1,5 meter van elkaar zitten. Dat betekent, dat 1/3 van de zitplaatsen maximaal beschikbaar is.

In bijgaand liturgisch rooster vind je de stand van zaken van dit moment.

Wij begrijpen, dat het enorm teleurstellend is, dat het ook dit jaar weer zo moet gaan. Het is niet anders. We hopen, dat je met degenen die je lief zijn, er toch een mooie Adventstijd en een mooi Kerstfeest van kunt maken.

 

Met vriendelijke groet namens het pastoraal team

Coronavoorschriften

De basisgedachte is dat we in de komende periode (zeker tot 18 december) de richtlijnen van de rijksoverheid volgen. We proberen daarbij kerkelijke samenkomsten als bron van hoop en bemoediging zo goed mogelijk doorgang te laten vinden, maar dit zal beperkt zijn. Waar mogelijk maken we gebruik van digitale middelen / media om contacten zo goed mogelijk te onderhouden. Concreet betekent dit: In onze parochie zullen er na 17.00 uur geen vieringen, vergaderingen, koorrepetities en andere bijeenkomsten voor volwassenen en/of kinderen zijn. Ook de begrafenissen/afscheidsvieringen zullen (bij voorkeur) plaats vinden vóór 17.00 uur. (Omdat door deze regelingen er drie zaterdagavondvieringen in de Bonifatiuskerk wegvallen, zal op zondag 12 december de Pancratius-viering (met voorganger en koor) naar de Bonifatiuskerk verplaatst worden. Aanvang van de viering is dan 9.30 uur.) Houd in de kerk en andere ruimtes van de parochies anderhalve meter afstand van elkaar. Stickers, touwen, matten worden gebruikt om de plekken aan te wijzen, waar u wel of niet kunt zitten. Desinfecteer bij het binnenkomen je handen! Als in een kerk of andere parochieruimte loopt een mondkapje gebruiken. Overeenkomstig de richtlijnen voor scholen vragen we dat ook voor kinderen vanaf groep 6 (9/10 jaar). Koren moeten zich ook houden aan de 1,5 meter afstand, zich opstellen in zigzag-formatie en het aantal zangers op de beschikbare ruimte aanpassen. Na de vieringen is er bij de huidige coronamaatregelen geen koffie drinken

Blog

Het kan zo maar zijn dat u/jij persoonlijk, of via de media een uitnodiging ontvangt om mee te praten over belangrijke thema’s in het leven van alle dag en uw geloofsleven.

Parochies, wereldwijd, geven namelijk gehoor aan de oproep van Paus Franciscus om input te leveren voor de Synode in 2023.

Lees meer...

Kerkbijdrage

 

 

Vrijwilligers


Franciscusbende

Logo Franciscusbende met tekst

Vastenactie

Laatste dienst

  

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

 

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

Contact


Centraal Secretariaat Franciscusparochie
Veldmaterstraat 61
7481 AB te Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29

E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*