Banner website algemeen Kerken 1024x368

Afb._Rozenkrans_bidden.jpg

In de maand oktober willen wij in Buurse stilstaan bij onze moeder Maria. We kunnen dit op verschillende manieren invullen. Laten wij gebruik maken van onze mooie kerk in Buurse! Hier Maria danken voor alles wat ze voor ons betekent. Dit doen we door gezamenlijk de rozenkrans te bidden en stil te staan bij die momenten waarop we haar liefde mochten ontvangen. We beginnen telkens om 16.00 uur. Van harte welkom!

PR Gezinsviering Buurse. zondag 3 september 2023 afbeeldingZondag 3 september is er om 10.00 uur een gezinsviering met als thema: ‘Voor wie ben jij een vriend of vriendin?’ Het Allegro-koor zal zingen en kinderen van school helpen mee aan deze viering. Er is aandacht aan besteed en we zouden het fijn vinden, als jij, als u erbij bent!

Op woensdagavond 8 november 2023 zal mevrouw prof. dr. M. Wijlens, afkomstig uit Losser, bij ons in Twente een lezing houden. Over het synodale proces dat de afgelopen periode in de katholieke kerk alle leden heeft betrokken bij de zending en de organisatie van de kerk. Vooralsnog was dat vooral een zaak van de geestelijkheid, met name van de bisschoppen. Maar Paus Franciscus wil dat iedereen kan meepraten. We zijn immers allemaal gedoopt en gevormd. En rijk aan eigen geloofs- en levenservaring. Een luisterende kerk is waar het de Paus om te doen is. Dat alle leden openstaan voor de Geest en voor wat we elkaar te zeggen hebben. Myriam Wijlens is professor in het kerkrecht. Aan de universiteit in Erfurt, Duitsland. Internationaal werkt ze ook aan allerlei maatregelen tegen misbruik in de Kerk. Ze is een van de hoogst geplaatste vrouwen in het Vaticaan. En door de paus gevraagd op het internationale secretariaat voor het synodale proces in Rome werkzaam te zijn.

Op 8 november komt ze bij ons een lezing geven over het synodale proces en wat dat vanuit alle landen inmiddels heeft opgeleverd. Over haar werk op het secretariaat. Over de bisschoppensynode, die dan juist heeft plaatsgehad, in oktober. En over hoe het synodale proces voortaan ons kerkelijk leven bepaalt.

We laten binnenkort weten waar bij ons in Enschede de lezing wordt gehouden voor iedereen uit onze drie parochies en voor wie elders in Twente vanuit andere parochies en gemeenten geïnteresseerd is.

Voor nu: reserveer woensdagavond 8 november alvast in uw agenda.

Namens de werkgroep synodale proces parochies Zuidoost Twente,

Paul Daggenvoorde, pastoor

Onlangs kreeg de parochieavond van 14 februari een vervolg. We hadden daar al gezegd, dat we meer willen investeren in onze liturgie; dat we die toegankelijker en aantrekkelijker willen maken. We hadden al gezegd en daar is voor gezorgd, dat de groep voor het onderhoud van de begraafplaats (jonge) uitbreiding zou krijgen. En we willen meer aandacht voor bezoekwerk en maandelijks iemand een plezier doen met een bloemetje.

7 Juni zaten we bij elkaar om de puntjes op de ‘i’ te zetten. We hebben concrete afspraken gemaakt, wie wat gaat doen. Je merkte er afgelopen zaterdag 15 juli al iets van. We proberen bij elke viering, als er geen koor zingt, een musicus te krijgen. Want muziek brengt sfeer en geeft diepte aan de viering. Met dit keer Thijs Rupert achter de piano, de aanwezigen zittend bij en naast elkaar vóór in de kerk en bij de communie rond het altaar, voelde je al wat meer warmte en gemeenschap. Dit, naast de stilte en de rust, die we ook zoeken in de viering. 20 Augustus zijn we als kerk(en) sinds lange tijd weer present bij de School- en Volksfeesten. Zondag om 9.30 uur zullen we gaan vieren in de tent op het feestterrein. In het najaar zullen meerdere vieringen door parochianen worden voorbereid en ingevuld.

Op een volle kerk durven we niet meer te hopen. Daar is teveel voor gebeurd. Denk aan het Vormsel in 2011, toen er velen afhaakten, omdat er opeens voor de bisschop geknield moest worden. Net in een tijd, waarin het kindermisbruik in de kerk naar buiten kwam. Dat heeft de geloofsgemeenschap veel kwaad gedaan. Inmiddels zijn we 12 jaar verder. Er zijn nog steeds mensen in Buurse, die het evangelie de moeite waard vinden en geïnspireerd door de verhalen, de rituelen, de mooie ontmoetingen met medemensen en omwille van hun geloof willen blijven samenkomen. We doen ons best en hopen, dat meer Buursenaren meedoen. Je bent van harte welkom! Want een zielloze kerk midden in het dorp, daar willen wij niet aan!

Parochianen uit Buurse en Frank de Heus, pastoraal werker

Afb. Volksfeest Buurse 2023Dit jaar viert Buurse 125 jaar school- en volksfeest.

Als kerken vieren we mee!

We komen als protestante gemeente en katholieke parochie om 9.30 uur samen in de feesttent.

Ouderling Jannie de Greef en pastor Frank de Heus gaan voor.

Allegro o.l.v. Sander Fox en het Taizékoor o.l.v. Yvonne Klarenbeek zingen.

Na de viering is er koffie met krentenwegge.

De toegang is vrij. U hoeft voor de viering niet te betalen om de tent in te kunnen.

De collecte ondersteunt het werk van het kleine kerkje in Buurse.

Blog

Ik geloof door Willy Rekveld, parochievicaris

‘Ik geloof’ is het thema van de 111e Gerardus Majella-bedevaart 2023. Deze bedevaart zal

Lees meer...

Franciscusbende

Logo Franciscusbende met tekst

Vrijwilligers


Op Weg week 39 2023

 

Vastenactie

Laatste dienst

  

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

 

 

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

 

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

Contact


Centraal Secretariaat Franciscusparochie
Veldmaterstraat 61
7481 AB te Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29

E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie 11 januari 2023

Nieuwsbrief pastoraal team 11 januari 2023

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*