Banner website algemeen Kerken 1024x368

Afb. logo Zuidoost 

Nieuwsbrief

Pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 16 juni 2021

 

 

 

Corona in afwachting…

Na vorige week zijn er nog geen verdere aanpassingen gekomen van de regelingen. De bisschoppen hopen eind deze maand meer te kunnen zeggen over verruimingen.

 

 

 

Losser: Thomasviering 26 juni ‘Wijzer op weg’

wijzer

De viering vindt buiten plaats in het park naast de H. Maria Geboortekerk in Losser. Aanvang: 19.00 uur.

De zomer nodigt uit tot eropuit trekken, nieuwe paden verkennen, buiten zijn. Te mijmeren en te kuieren over is geweest. Anderen blijven juist thuis, lekker luieren, genieten wat er altijd al is.

Op deze avond, de kortste van dit jaar, willen we prikkelen tot nadenken, lichtvoetig en creatief, met de mogelijkheden die het park en de buitenlucht bieden. Midzomer is de tijd van sint Jan de Doper die mensen op andere gedachten wilde brengen, op andere wegen heeft gewezen, tot meer beweging wilde aanzetten. Anders, met meer wijsheid, met elan. Met workshops: Kuieren in je eentje, in discussie gaan met anderen bij de fontein, knutselen van een ommezwaaier. We bidden, worden stil, genieten van de avondzon en enkele leden van Vivace zullen zingen. Voor het eerst in anderhalf jaar, interactief en buiten!!!! Voor ieder wat wils.

 

 

Denkt u er nog aan?

Zuidoost Twente: Opgave Vormselproject 2021-2022

vormselfoto

 Tot 20 juni (parochie Maria Vlucht) en 4 juli (Franciscusparochie) kunnen leerlingen uit groep 8, brugklas en hoger opgegeven worden voor het Vormselproject in het komend seizoen. Meer informatie en het opgaveformulier vindt u op de websites van de parochies. Belangstellenden uit Enschede zijn welkom in Losser en Haaksbergen. In het schooljaar 2022-2023 vindt het Vormsel weer in Enschede plaats.

 

 

 

Wie helpt Ans met het opzetten van het jongerenpastoraat in Enschede?

In parochie Jacobus de Meerdere te Enschede ben ik op zoek naar mensen die me willen helpen met het opzetten van een jongerenpastoraatsgroep voor 12 jaar en ouder. Interesse? 06 30958689.

Groet, Ans te Lintelo

 

 

Enschede: De Roef

8 Juli starten - na een half jaar ‘droog staan’ - de vieringen op op de donderdagmorgen in wijkcentrum ‘de Roef’ aan de Pastoor Geertmanstraat 17 achter de voormalige Ariëns Gedachteniskerk. We vieren om 9.30 uur. Na de viering wordt er koffie gedronken. U bent van harte welkom. Het opstarten werd mogelijk, nadat de mogelijkheden voor de horeca waren verruimd.

 

 

 

Haaksbergen Bonifatiuskerk: Bijzonder

bon kaarsje

Iemand steekt ‘s morgens voor 7.00 uur al een kaars aan. Niet in de kapel of kerk, maar voor de deur. Laten we hopen dat de gevraagde Intentie verhoord wordt. HH. Bonifatius en Gezellen.

Jos Westendorp

 

 

 

Lonneker: Jacobuskerk

Vorige maand was daar een 60 jarig huwelijk, maar dat werd alleen anoniem in de voorbeden genoemd. Ik heb daar na de viering een grote kaars voor aangestoken bij Maria. Het blijken Miets en Nico Kaandorp te zijn, die vorige week bij de eerste viering op de eerste woensdag van de maand altijd van de partij zijn. Het feest is toen dunnetjes over gedaan. Miets was van af het begin, ca 20 geleden,  een van de kofffiedames bij deze viering. Dus: Proficiat!

 

 

 

Overdinkel

In Overdinkel wordt er deze week weer gevaccineerd. Één van de huisartsenpraktijken heeft de parochie verzocht daarvoor de Gerardus Majellakerk te mogen gebruiken. Dat is in mei goed gegaan. En heel respectvol. Er zijn wel 200 mensen gevaccineerd.  Op de foto doktersassistenten die spullen klaarzetten. Kerk gastvrij in de samenleving. De foto is gemaakt door pastor Rekveld.

Afgelopen zondag heeft het kinderkoortje van Overdinkel afscheid genomen. Mirjam Breed en pianist Micha hebben de kar jaren lang getrokken. De echte steunpilaren van het koortje vertrekken na deze maand naar de middelbare school. Dank je wel voor zo veel inzet en mooie vieringen.

Carla Berbée, pastoraal werker

 

 

 

Losser: komende zondag besloten vieringen Eerste heilige Communie

Komende zondag mogen 40 kinderen voor het eerste de communie ontvangen uit heel parochie Maria Vlucht. Dit zal gebeuren in 2 diensten achter elkaar.Daardoor is er dat weekend in Losser geen plaats voor de trouwe kerkgangers. Zij zijn welkom in Overdinkel  en Lonneker.

 

 

 

Losser: Vivace repeteert voor het eerst weer! Nu nog buiten.

losser vivace

 

 

 

Franciscusparochie: M25 zet de Wonne in het groen

 m25 wonne

Kadootje van M25, jongerengroep uit Haaksbergen, aan de Wonne Enschede. Toelichting van Finn: we hebben een verrassing voor jullie die de tuin veel fleuriger maakt. Lies van Veldhoven was er ook druk mee.

 

 

 

Enschede Zuid: Bloemetje van de week

bloem

De bloemen gingen de afgelopen week naar mevr. Annie Levers aan de Gouden Regenstraat.

 

 

 

Ter bezinning: Oversteken

past Daggenvoorde

door Paul Daggenvoorde, pastoor


'Laten we naar de overkant gaan',

zegt Jezus tegen zijn leerlingen;

Hij zegt het aan het begin van de nacht.

 

Om te leven

voorbij óverleven

moet je

een overgang durven maken;

levensbedreigend water

durven oversteken.

 

Je wordt een crisis

vaak pas gewaar

wanneer het duister invalt.

Als je inziet

dat je op een onplek bent,

zonder uitzicht.

 

Dat is ook precies het moment

waarop je bevattelijk bent

voor gevoelens van minderwaardigheid

voor moedeloosheid,

en doemdenken.

 

In een crisis

is altijd de angst

het eerst en het meest indringend

aan het woord.

 

Dan moet een ander zeggen:

'Laten we naar de overkant gaan'.

 

Jezus stapt bij zijn leerlingen aan boord.

Je gaat dus niet alleen;

hij gaat mee.

 

En hij neemt zijn vertrouwen mee,

zijn geloof in God.

Hoe kan het ook anders.

Hij is vol van God.

Daarom kan hij slapen als het stormt.

 

De leerlingen niet.

Schreeuwende angst houdt hen wakker:

'Deert het u niet dat we vergaan'.

Beeld van de mens die in crisis,

denkt dat God er niet bij is.

 

Geloof moet je steeds wekken.

De leerlingen roepen Jezus wakker.

Dat is gebed.

 

Kortom:

Niet uit angst,

-al zul je vreselijk bang zijn-

maar op het woord van Jezus

naar de overkant gaan,

in gebed,

is hoe je ergens komt,

waar je zult leven.

 

 

 

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur:      https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur:           https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur:             https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker:                                       https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Gerardus Majella Overdinkel:                                     https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

 

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen

Nieuwsbrief

Pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 9 juni 2021

 logo LEH

 

 

Samenvatting belangrijkste Corona-maatregelen voor onze parochies per 5 juni

 De afgelopen dagen ontstond er her en der verwarring, omdat er in de media gelezen of gehoord werd, dat er in kerken weer gezongen kon worden en dat in alle kerken 100 mensen voor een uitvaart ontvangen kunnen worden. Het is goed te weten, dat wij in onze parochies alle richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid en bisschoppenconferentie ter harte nemen. We maken echter ons eigen beleid afgestemd op onze eigen situatie. Dat kan soms afwijken van landelijke richtlijnen. Het is goed je daarvan bewust te zijn en niet blind te varen op wat via landelijke of regionale media tot je komt. In deze nieuwsbrief presenteren we telkens de nieuwste stand van zaken, als er veranderingen zijn.

Voor onze parochies nog eens de belangrijkste maatregelen bij elkaar.

 

  • - Met ingang van 5 juni is het aantal beschikbare plekken in onze kerkgebouwen van 30 naar 50 verhoogd. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut.
  • - Voor uitvaarten worden in de meeste van onze kerkgebouwen 100 aanwezigen toegelaten. Echter in bijvoorbeeld de Sint Janskerk te Enschede blijft het maximum vooralsnog 50. Dit is een beslissing van de plaatselijke gemeenschap, die door het pastoraal is geaccordeerd.
  • - Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.
  • - Hetzelfde geldt voor openluchtvieringen.
  • - De richtlijnen met betrekking tot zingen zijn tot op heden niet gewijzigd, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt. Kinderkoren kunnen bij ons zingen.
  • - In onze parochies is afgesproken, dat koorgroepen van 4 zangers kunnen repeteren voor een viering, die aanstaande is.
  • - De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens vieringen. De bisschoppen houden ook overigens in de komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen.
  • - Tot slot: voor onze parochies is afgesproken, dat groepen tot maximaal 8 personen weer fysiek in binnenruimtes kunnen samenkomen en dat er buiten koffie gedronken kan worden. We proberen ons daarbij te houden aan de regels, zoals die ook voor de horeca gelden.

 

 

 

Losser: Kerk op haar best

 kerk op haar best1kerk op haar best 2

In Losser wordt in het parochiecentrum ruimte geboden voor taallessen aan wie inburgeren. De tafels staan klaar. De lessen kunnen beginnen!

  

 

 

Sint Jozef Enschede: Leven, niet tegen te houden!

klaproos

Een klaproos op de parkeerplaats van het Dienstencentrum in Enschede. Leven zet gewoon door. En zie eens hoe mooi!

Die roos drukt uit wat Jezus dit weekend in het evangelie zegt. Dat het Koninkrijk van God éigen groeikracht heeft. Als wij maar zaaien. En wat we zaaien met liefde ruimte laten. Dan zál het leven doorzetten. Zelfs met de luis die deze roos te verduren heeft.

Paul Daggenvoorde, pastoor

 

 

 

Denkt u er nog aan?

Zuidoost Twente: Opgave Vormselproject 2021-2022

 vormselfoto

Tot 20 juni (parochie Maria Vlucht) en 4 juli (Franciscusparochie) kunnen leerlingen uit groep 8, brugklas en hoger opgegeven worden voor het Vormselproject in het komend seizoen. Meer informatie en het opgaveformulier vindt u op de websites van de parochies. Belangstellenden uit Enschede zijn welkom in Losser en Haaksbergen. In het schooljaar 2022-2023 vindt het Vormsel weer in Enschede plaats.

 

 

 

Enschede Zuid: Bloemetje van de week

bloem

De bloemen gingen de afgelopen week naar mevr. Jopie Gerretschen van de Campelhofhoek.

 

 

 

Ter bezinning: LANGS door Ans te Lintelo, jongerenwerker

 afb. Ans te Lintelo 2

Dagelijks komen veel mensen langs de kerk. Ik vraag me wel eens af, of ze geïnteresseerd zijn in de kerk? Zijn ze wel eens in aanraking gekomen met deze kerk? Kennen ze wellicht andere mensen die er komen? Weten ze wat ‘kerk’ kan doen voor een dorp of stad? Of zouden ze denken: “Dat hoge gebouw, met die hoge toren, vlak bij de bushalte, of waarbij je goed kunt parkeren, waarop je kan zien hoe laat het is, hoort bij een groep vooral oudere mensen, grijze permanentjes en petjes. Dat hoge gebouw is niet meer van nu, moeilijk om- en duur om te onderhouden. Er moet veel, er mag zo weinig”. Zouden ze dát denken?

Dan zou ik willen vragen: ‘Kom eens binnen voor één keer?’. Voel de rust van het baken in dorp of stad. Je mag best alleen komen kijken wat er te zien is. Ik wil je er wel over vertellen. Hoeveel mensen er in kunnen. En wat er te zien is. Waar die ‘dingen’ voor bedoeld zijn. Ik wil je ook wel vertellen over van wie dit grote huis is. Dat we er Zijn geboorte vieren, en ons laten inspireren. We luisteren naar muziek, we troosten elkaar. Ik wil je ook vertellen hoe op deze plek en vanuit deze gemeenschap geprobeerd wordt om bij de tijd, actueel, te blijven.  Een nieuwe generatie kansen te bieden. Als je daar geen zin in hebt, drinken we samen gewoon een kopje koffie. Het gaat tenslotte om de ontmoeting.

 

 

 

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur:     https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur:           https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur:             https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker:                                       https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Gerardus Majella Overdinkel:                                     https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

 

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:                              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

 

Nieuwsbrief

Pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 2 juni 2021

 

Afb. logo Zuidoost

 

 

 

Fysiek bij elkaar komen in kleine groepen binnen mogelijk

 

We hebben vanuit de bisschoppenconferentie nog geen verruimingen ontvangen van maatregelen na de laatste persconferentie. We houden in onze kerken dus de huidige maximale aantallen aan van 30 aanwezigen of 10% van de capaciteit van het kerkgebouw. Voor uitvaarten maximaal 100. Repeteren in grotere groepen voor koorzang is vooralsnog alleen toegestaan voor kinderkoren en professionele zangkoren. Voor onze kerken hebben we afgesproken dat koorgroepen van maximaal 4 zangers kunnen repeteren voor de viering, waarvoor zij zijn ingeroosterd. Buiten koffie drinken is mogelijk. Kijk daarvoor naar de regels zoals die voor de horeca gelden. Vooruitlopend op wat komt, willen we vanaf nu wel mogelijk maken, dat groepen volwassenen tot maximaal 8 personen binnen voor vergaderingen of geloofsgesprekken kunnen samenkomen.

Pastoraal team

 

 

 

Mariabeeld(je) gevonden…

mariabeeldje

Op de oproep van verleden week zijn veel reacties binnengekomen. Daarvoor hartelijk dank. Binnenkort zullen twee Maria-beelden een nieuwe bestemming vinden bij de Enschedeër, die erom gevraagd heeft.

 

 

 

Denkt u er nog aan?

Zuidoost Twente: Opgave Vormselproject 2021-2022

 vormselopgave

Tot 20 juni (parochie Maria Vlucht) en 4 juli (Franciscusparochie) kunnen leerlingen uit groep 8, brugklas en hoger opgegeven worden voor het Vormselproject in het komend seizoen. Meer informatie en het opgaveformulier vindt u op de websites van de parochies. Belangstellenden uit Enschede zijn welkom in Losser en Haaksbergen. In het schooljaar 2022-2023 vindt het Vormsel weer in Enschede plaats.

 

 

Haaksbergen: 5 juni feest H.H. Bonifatius martelaar en Gezellen

 bonifatius

Zaterdag 5 juni wordt om 18.30 uur in de Bonifatiuskerk zowel Sacramentsdag als het feest van de heilige Bonifatius gevierd. Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor. Een koorgroep van het Bonifatiuskoor zingt. Aan het begin van de viering voor het gebed van ontferming nemen we de week door. Heeft u zelf verdrietige of blijde dingen meegemaakt, of was er nieuws, dat genoemd mag worden, stuur dan een kort berichtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of app naar 06 300 988 33. Bij goed weer is er na afloop koffie/thee op het Pastoor Jetze Brandsmaplein.

Wat weten wij van St.-Bonifatius?

Bijna ieder kind heeft op school geleerd dat hij in 754 bij Dokkum is vermoord. In Dokkum is een openlucht-kapel gebouwd ter nagedachtenis voor Bonifatius. Deze kapel is gebouwd onder meer onder auspiciën van de in Dachau vermoorde pater Titus Brandsma. Bij deze kapel op het zogenaamde “martelaarsveld” is een waterbron waaruit velen kracht putten. Bonifatius werd in 672 geboren te Engeland (landstreek Wessex, bij Crediton) als Wynfrith. De Benedictijnse monnik Wynfrith koos op ongeveer zijn veertigste levensjaar voor het avontuur om als missionaris vanuit Engeland in het jaar 716 naar het vaste land van Europa te trekken, naar de “heidense Friezen” om daar de mensen bekend te maken met Christus. In Rome kreeg hij van paus Gregorius II in 722 de naam Bonifatius en trok als diens persoonlijk afgezant, als missiebisschop naar Germanië (de lage landen o.a. het huidige Nederland en Duitsland). Daar nam hij met veel bezieling de kerstening ter hand en stichtte hij na zijn bisschopswijding verschillende kloosters –onder meer het befaamde klooster van Fulda. Door moderne historici wordt hij als een der grondleggers van Europa beschouwd. Hij is de patroonheilige van Duitsland. Bonifatius wordt afgebeeld met een bijbel in de hand met een dolk erdoor heen. In de HH. Bonifatius en Gezellenkerk meerdere afbeeldingen.

Jos Westendorp

 

 

Bid mee in de nacht van gebed voor de vervolgde kerk

open doors

https://www.opendoors.nl/app/uploads/2019/09/logo-purple.png" width="136" height="36" />

Al ruim 20 jaar organiseren de kerken i.s.m. Open Doors jaarlijks een ‘nacht van gebed’. Open Doors zet zich wereldwijd in voor steun en gebed aan de vervolgde kerk. Naar schatting 340 miljoen christenen lijden onder verdrukking, vervolging, geweld en achterstelling. Kijk voor een kort filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=5KvA_FDPEr8 .

Ook de kerken in Enschede doen weer mee, met elkaar verbonden in eenheid. Dit jaar is de gebedsnacht op vrijdagavond/nacht 4 juni in de Evangelische Gemeente aan de Heidestraat 9 te Enschede van 20.00 uur tot 02.00 uur. Er wordt in kleine groepen gebeden in verschillende tijdsblokken van ongeveer een half uur. Voor elk tijdsblok is er een korte inleiding met filmpje over de landen, waarvoor je daarna gaat bidden. Je kunt zelf kiezen welke tijdsblokken je mee wilt bidden.

Tussen de blokken door is er iets te eten en te drinken. Je kunt zo binnenlopen tussen ’s avonds 8 uur en ’s nachts half 2, schuif gerust aan, jong of ouder! De COVID-maatregelen worden hierbij gehanteerd.

Thuis meedoen. Zie je de grotere bijeenkomst niet zitten, bijvoorbeeld door een kwetsbare gezondheid, bid dan in kleine groepjes samen, thuis of in je eigen kerk. Of doe dit met je jeugdgroep! Meld je kosteloos aan via Open Doors/nacht en ontvang een handleiding, video’s, het gebeds-boekje en de digitale poster. “Het (eenparig) gebed van gelovigen vermag veel, omdat God er kracht aan verleend”.

Namens de werkgroep Nacht van Gebed Enschede, Jetty Siemerink, Evangelie Gemeente Enschede, 06 40564323, Corry Grian en Wim Veurink, Baptistengemeente De Schuilplaats 06 2325 1274

Annet Lassche, GKV Enschede-Noord, 06 24964283.

 

 

 

Enschede Sint Jan: De Voedselbank

Als de lector bij de mededelingen afkondigt dat er een mand achter in de kerk staat… dan denk ik: ’helaas weer vergeten’. Het bericht komt te laat. Vandaar deze oproep in de Nieuwsbrief en de Pelgrim.

Opgeven en Afgeven. Als u zich voor de dienst opgeeft, bedenk dan dat u ook wat af wilt geven, namelijk houdbare producten voor de medemens. Vooral in deze tijd zijn die erg welkom, omdat juist nu velen in financiële moeilijkheden zijn gekomen.

Houdbare producten. Denk daarbij aan rijst, spaghetti of macaroni. Of aan soepen en groenten in blik. Koffie en thee en havermout. Sinasappelsap en appelsap. Maar ook toiletpapier en schoonmaakmiddelen zijn er welkom. Doet U mee? Bij voorbaat dank.

 

 

 

Enschede Sint Jan: Iconenwijding

iconenwijding

Op zondag 11 juli is er om 10.00 uur een eucharistieviering met Pater Ben Engelbertink. Als het weer het toelaat, zal deze viering  in de tuin van de pastorie ‘De Pathmos-Oase’ plaatsvinden. Aan het einde van deze viering is er een iconenwijding. Er zal een twintigtal iconen van verschillende afmetingen worden ingezegend, die door Henk Thüss op traditionele wijze zijn geschilderd. Daarna wordt er een film vertoond. Deze is gemaakt door Leo Metternich, waarin Leo en Henk Thüss het hele maakproces- van het schaven van de plank tot en met de wijding van een icoon– zullen laten zien. De in deze film vertoonde icoon van de heilige Franciscus van Assisi, wordt die dag ook gewijd.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

 

 

 

Franciscusparochie Sirkelslag: Spannend tot het einde

Drie basisscholen in de Franciscusparochie namen afgelopen vrijdag, 28 mei, met leerlingen van groep zeven en acht deel aan JP Sirkelslag, een eigentijdse thema-ochtend. Centraal stond het verhaal over de ‘Zeven werken van barmhartigheid’. Een verhaal uit het evangelie van Mattheus waarin beschreven wordt hoe je volgens Jezus een goed mens kunt zijn. Een thema dat docenten en leerlingen spelenderwijs via spelvormen konden beleven. In de klassen werd door de leerlingen kleding ontworpen in het kader van ‘de naakte kleden.’ Tijdens het WhatsApp spel ‘Heb je even tijd?’ en het spel ‘Signalen opvangen’ konden jongeren ontdekken hoe belangrijk het is te horen wat een ander zegt en te ontdekken wat iemand bedoelt. In het spel ‘7x iets goeds doen’ leerden jongeren hoe de ‘Zeven werken van Barmhartigheid’ ook in onze tijd nog betekenis hebben. In spel acht lag een ‘rode loper’ klaar voor de resultaten uit spel 1: de naakte kleden, uiteraard met mondkapje!

JP Sirkelslag was een jongerenactiviteit waarin niet alleen de werken van Barmhartigheid, zoals ‘onderdak bieden aan vreemdelingen’, ‘hongerigen voeden’ en 'zieken bezoeken’ aandacht kregen, maar waarin tenslotte ook duidelijk werd dat we ‘De zorg voor het milieu’ mogen zien als een achtste werk van barmhartigheid. Het waren spannende spelen waarin de leerlingen smileys (= punten) konden verdienen om de letters van de eind-slagzin mee te kunnen kopen. Zes juryleden waren namens de parochie in de school om de resultaten van de opdrachten te beoordelen en de smileys uit te delen.

rode loper spel 8 002kleden1

JP Sirkelslag is bedacht, samengesteld en georganiseerd door Ans te Lintelo, de coördinator van jongeren-activiteiten o.a. in de Franciscusparochie. Het was een spannende wedstrijd. De Paus Johannesschool sleepte tenslotte de eerste prijs (De wisselbeker en een ijsje) in de wacht, leerlingen van Basisschool Buurse werden tweede en de Bonifatiusschool werd derde. Zij kregen natuurlijk ook een ijsje voor hun inzet!

ijsje

Gefeliciteerd! Een jurylid. 

 

 

 

Enschede Zuid: Bloemetje van de week

bloem

Het bloemetje van deze week ging naar mevr. van Wijngaarden aan de Haaksbergerstraat te Enschede.

 

 

 

Ter bezinning: Sacramentsdag door Paul Daggenvoorde, pastoor

 

'Klasse,

zoals Jezus zichzelf en zijn missie bij zijn laatste avondmaal uitdrukt.

Iedereen begrijpt wat Hij ermee bedoelt'.

Aan het woord is de eigenaar van een internationaal bedrijf.

Hij noemde wat wij in de kerk doen,

schoolvoorbeeld

van een beeldmerk,

dat tegelijk een mission statement is:

'brood breken om het te delen'.

Wij noemen het een sacrament.

Een teken dat bevat waarnaar het verwijst.

Naar Jezus die 's avonds voor zijn kruisdood

Pasen vierde met zijn leerlingen.

Het feest van bevrijding.

En bij het breken van het brood zei:

'Dit is mijn lichaam'.

Ik word gebroken.

Dat is niet de dood in de pot.

Het geeft juist gemeenschap en leven.

Wij komen vrij voor God en voor elkaar

als we breken met ikkigheid.

Wij vormen gemeenschap

als we onszelf durven geven,

voorbij zorg om zelfbehoud.

Gebroken, gedeeld en verteerd

zijn we als brood dat anderen voedt:

communiteit door communie.

Komende zondag is het sacramentsdag.

We vieren hoe we tijdens elke mis

de missie van Jezus vieren.

Met gebroken brood, -Jezus zelf-,

als bemoediging en opdracht.

En dat wij sacrament zijn van Jezus’ aanwezigheid, 

waar wij er helemaal zijn voor elkaar.

Met lijf en leden.

Met wat we hebben en waaraan het ons ontbreekt.

Met waarover we ons verheugen of verdrieten.

‘Neem en eet, dit is mijn lichaam’.

Goede viering van Sacramentsdag!

 

 

 

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker: https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Gerardus Majella Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

 

 

 

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

Spannend tot het einde.

foto wisselbeker 002

kleden1rode loper spel 8 002

Drie basisscholen in de Franciscusparochie namen afgelopen vrijdag, 28 mei, met leerlingen van groep zeven en acht deel aan JP Sirkelslag, een eigentijdse thema-ochtend. Centraal stond het verhaal over de ‘Zeven werken van barmhartigheid’. Een verhaal uit het evangelie van Mattheus waarin beschreven wordt hoe je volgens Jezus een goed mens kunt zijn. Een thema dat docenten en leerlingen spelenderwijs via spelvormen konden beleven. In de klassen werd door de leerlingen kleding ontworpen in het kader van ‘de naakte kleden.’ Tijdens het WhatsApp spel ‘Heb je even tijd?’ en het spel ‘Signalen opvangen’ konden jongeren ontdekken hoe belangrijk het is te horen wat een ander zegt en te ontdekken wat iemand bedoelt. In het spel ‘7x iets goeds doen’ leerden jongeren hoe de ‘Zeven werken van Barmhartigheid’ ook in onze tijd nog betekenis hebben.  In spel acht lag een ‘rode loper’ klaar voor de resultaten uit spel 1: de naakte kleden, uiteraard met mondkapje!

JP Sirkelslag was een jongerenactiviteit waarin niet alleen de werken van Barmhartigheid, zoals ‘onderdak bieden aan vreemdelingen’, ‘hongerigen voeden’ en 'zieken bezoeken’ aandacht kregen, maar waarin tenslotte ook duidelijk werd dat we ‘De zorg voor het milieu’ mogen zien als een achtste werk van barmhartigheid. Het waren spannende spelen waarin de leerlingen smileys (= punten) konden verdienen om de letters van de eind-slagzin mee te kunnen kopen. Zes juryleden waren namens de parochie in de school om de resultaten van de opdrachten te beoordelen en de smileys uit te delen.

JP Sirkelslag is bedacht, samengesteld en georganiseerd door Ans te Lintelo, de coördinator van jongeren-activiteiten o.a. in de Franciscusparochie. Het was een spannende wedstrijd. De Paus Johannesschool sleepte tenslotte de eerste prijs ( De wisselbeker en een ijsje) in de wacht, leerlingen van Basisschool Buurse werden tweede en de Bonifatiusschool werd derde. Zij kregen natuurlijk ook een ijsje voor hun inzet!

Gefeliciteerd!

ijsje

Een jurylid. 

 

Nieuwsbrief

Pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 26 mei 2021

Logo Zuidoost Twente

 

 

 

Haaksbergen: Oecumenische gastvrijheid in aanloop naar Pinksteren

inloop

Net als vorig jaar was er zaterdagmiddag vóór Pinksteren gelegenheid om een kaarsje te branden in de Protestantse kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat in Haakbergen. Na een sfeervolle opening in een kring van mensen stonden de deuren open om het vuurtje aan te steken en door te geven aan de jongere generatie.

 

 

Mariabeeld(je) gezocht…

mariabeeld

Een inwoner van Enschede heeft in zijn leven veel meegemaakt en moet van weinig geld in de week rondkomen. Maria betekent veel voor hem. Heel graag zou hij een Mariabeeld in huis hebben, maar hij kan dat niet betalen. Nu is zijn vraag of iemand nog een Mariabeeldje of -beeld heeft staan, dat niet meer gebruikt wordt en of hij dat voor een redelijk bedrag mag overnemen. Hij zal hem helpen de juiste sfeer en het gevoel te ervaren als hij bidt. We hopen op een spoedige reactie. Neem, als u een beeld over heeft, contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 988 33.

 

 

 

 Enschede Zuid: Vrijdag 18 juni van 15:30 uur tot 17:00 uur in de parochiezaal van de Sint Jan-kerk (Haaksbergerstraat 253 in Enschede).

Kidstime

Het thema is:  Sint Jan. We zullen nog steeds voorzichtig zijn en alle voorschriften in acht nemen. Kids Time is een club voor kinderen (groep 5,6 en 7) waarmee we op een speelse en creatieve manier aan de slag gaan met feesten die we samen vieren in de kerk.

Binnen de katholieke kerk heeft elke dag een heilige meegekregen. Meestal is dit zijn of haar sterfdag. Zo staat elke dag van het jaar als ware onder de hoede van een beschermengel. 24 Juni heeft Sint Jan als ‘beschermengel’ meegekregen. Deze bijeenkomst gaat over hoe je iemand bij je kunt houden. We vertellen de legende van Sint Jan. We knutselen er iets moois bij. We beginnen en eindigen met een kort gebed. Geef je zoon of dochter op bij Saskia. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je van harte welkom om (na corona) er ook bij te zijn! Kun je nu niet meedoen met de Kids Time, dan kom je gewoon de volgende keer. Neem dan een vriendje of vriendinnetje mee, er is ruimte genoeg en het kost bijna niets. De datums in het nieuwe schooljaar worden binnenkort bekend gemaakt.We hopen heel veel kinderen in het nieuwe schooljaar (mogen) te ontvangen!

 

Begeleiders: Saskia, Laura, Engelien en Rim  

Volgende data: Deze worden nog bekend gemaakt.

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur 

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede 

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal) 

Opgave: 06 22 379 624 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

Zuidoost Twente: Opgave Vormselproject 2021-2022

vormselfoto

Tot 20 juni (parochie Maria Vlucht) en 4 juli (Franciscusparochie) kunnen leerlingen uit groep 8, brugklas en hoger opgegeven worden voor het Vormselproject in het komend seizoen. Meer informatie en het opgaveformulier vindt u op de websites van de parochies. Belangstellenden uit Enschede zijn welkom in Losser en Haaksbergen. In het schooljaar 2022-2023 vindt het Vormsel weer in Enschede plaats.

 

 

 

Pancratiuskerk Haaksbergen: Rozenkrans bidden

Gedurende de mei-maand is er elke woensdagavond om 19.00 uur Rozenkrans bidden in de Pancratiuskerk. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

 

 

 

Enschede Zuid: Bloemetje van de week

bloem

Het bloemetje van deze week ging naar Carina Meijer, Toernooistraat te Enschede.

 

 

 

Ter bezinning Geestdriftig in het teken van het Kruis.

U, jullie kennen denk ik allemaal wel de uitdrukking: Als Pasen en Pinksteren op een dag vallen. Deze uitdrukking is zo gek nog niet. Pasen en Pinksteren houden in dat wij gezonden zijn in het teken van het Kruis.  Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe vaak teken wij ons niet met dat teken. De Zondag na Pinksteren vieren wij dat teken in de Triniteit van God op het feest van de heilige Drie- Eenheid.  Met uw veelgeliefde Zoon en met de heilige Geest zijt Gij één God, Wat wij weten en geloven van U, Vader, dat weten en geloven wij ook van uw Zoon en van de heilige Geest. Door en in deze Geest mogen wij groeien in het leven net als die eerste Christenen. Geestdrift en Groeikracht in bezieling. In ons eigen gezonden zijn hoop ik dat wij elkaar tot inspiratie zijn. Elkaar als het ware in vuur en vlam zetten in alle zekerheden en onzekerheden. Dat in het teken  van het heilig Kruis onvrede vrede wordt, wat liefdeloos is liefde wordt. Dat de Geest van de Verrezen Heer, de Zoon van de Vader  ons in beweging zet en dat wij in die beweging elkaar nabij zijn. Dat feest van de Drie-Eenheid een antwoord mag zijn op Gods woord dat antwoordt vraagt. Ik hoop dat wij dat antwoord zijn op wat wij deze zondag zullen horen. 'Zozeer immers heeft God, de Vader, de wereld liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gege¬ven, opdat wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan. Dat ondanks het verschil in spreken en denken er een eenheid mag zijn in het teken van het Kruis  om elkaar ook in onze tijd te verstaan en naar elkaar te leren luisteren.

Pastor Willy Rekveld. parochievicaris

 

 

 

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker: https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Gerardus Majella Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

 

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen

Blog

Het weekend van 26, 27 juni lezen we in de kerk een verhaal over twee vrouwen (Marcus 5, 21-43). De ene is net twaalf jaar. Aanstonds zal zij een volwassen vrouw zijn; maar ze is er als de dood voor.

Lees meer...

Kerkbijdrage

 

 

Vrijwilligers


Jeugdkerk


Vastenactie

Laatste dienst

  
Film camera

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

Klik op fotos voor meer info

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

 

052234 Sonderenstraat Lourdeskerk 03

Lourdeskerk

Contact


Centraal Secretariaat Alphons Ariënshuis

Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29
E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*