Banner website algemeen Kerken 1024x368

Afb. Speuren naar de Geest 2022Zaterdagmiddag 8 juli zal er van 16.00 tot 17.30 uur in Losser een begin gemaakt worden met de voorbereiding van tieners en hun ouders uit Zuidoost Twente op het ontvangen van het heilig Vormsel. Er is een korte viering met Vivace. Daarna doen we een spel o.l.v. Ans te Lintelo, onze jongerenwerker.


Het Vormselproject loopt van september t/m januari. Het Vormsel wordt waarschijnlijk 3 februari 2024 in de Bonifatiuskerk in Haaksbergen toegediend. Het tweejaarlijkse project wordt aangeboden aan kinderen die komend schooljaar in groep 8, de brugklas of hoger zitten. De tieners en ouders uit de Franciscusparochie komen los van de Startbijeenkomst telkens samen in Haaksbergen.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:

Opgave graag vóór 3 juli a.s. Neem bij vragen desgewenst contact op met pastoraal werker Frank de Heus, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 988 33.

Vanaf zondag 21 mei tot en met zondag 28 mei wordt over de hele wereld de Laudato Si' Week gevierd. In die week staat het gedachtegoed van Laudato Si', de encycliek van paus Franciscus over het behoud van de Schepping, centraal.
De werkgroep Laudato Si' van Parochieverband Zuidoost Twente heeft in die week twee bijzondere activiteiten voor u georganiseerd, die - zo hopen wij - u aanspreken.

A.s. dinsdag 23 mei
hebben we in het parochiecentrum van de H Maria Geboortekerk te Losser een filmavond met paus Franciscus. We vertonen de film "The Letter".  De Paus nodigt met deze film alle mensen van goede wil - dus ook u - uit om vanuit spirituele waarden in actie te komen tegen de planetaire crisis. U komt toch ook?  Dinsdag 23 mei om 19.30 uur te Losser. Uiteraard met popcorn. 
😉

 

Zaterdag 27 mei is er een excursie langs bijzondere bomen en de heemtuin in het mooie Abraham Ledeboerpark te Enschede. Er zijn deskundige gidsen geregeld. In het programma is een koffiepauze voorzien. Verzamelen om uiterlijk 13.00 uur bij de ingang van het Ledeboerpark aan de Hengelosestraat. Zaterdag 27 mei om 13.00 uur. 

In verband met de meimarkt is de Pacratiuskerk en het marktplein moeilijk bereikbaar. Fietsen stallen of uw auto parkeren kan achter het gemeentehuis of bij de Emté.

SAMEN KERK, SAMEN STERK IN GESPREK MET KARDINAAL EN BISDOMSTAF

 

  Kansen voor vitale Geloofsgemeenschappen:

 

      “Daar hoeft de kerk niet gesloten te worden”

 

                Wederzijds respect als basis van een goed gesprek.

 

Samen Kerk, Samen Sterk heeft als vertegenwoordiger van vele lokale geloofsgemeen-schappen uit heel Overijssel en Gelderland afgelopen week diepe indruk gemaakt bij het bezoek aan kardinaal Eijk. Met een afvaardiging van 6 personen uit de regio, geheel ondersteund door meer dan 6600 ondertekende petities en daarnaast nog vele rechtstreeks gestuurde petities naar het bisdom, welke de afgelopen maanden zijn ingediend.
Er was een warm onthaal in het Bisdomhuis aan de Maliebaan.

De volledige bisdom-staf bestaande uit: Kardinaal W. Eijk met zijn secretaris, de beide hulpbisschoppen en de Vicarissen uit Overijssel en Gelderland waren aanwezig.

Als start van de toch wel unieke bijeenkomst en uit dankbaarheid voor de uitnodiging van het overleg werden een grote “krentenwegge” en een originele “goastok” aangeboden aan de kardinaal. Daarbij kon natuurlijk een korte uitleg over de betekenis en symboliek van de twee geschenken, behorend bij een stukje cultureel erfgoed van Twente, niet ontbreken.
Dat werd door de kardinaal en zijn staf zeer gewaard en was een mooi begin van een verdere onderlinge kennismaking en uitvoerig gesprek over meerdere onderwerpen.

Aan het begin van het gesprek werd duidelijk aangegeven, dat we er zijn als afvaardiging van een grote achterban, wat in feite ook de achterban van het bisdom is en dat onze zorg ook de zorg van het bisdom zal zijn. Vanuit dat gezamenlijke probleem is het vervolgens de doelstelling, met elkaar op zoek te gaan naar een gezamenlijke oplossing en dat werd door het bisdom volledig onderstreept.

Vervolgens werden als definitieve start van het gesprek door de afvaardiging van Samen Kerk, Samen Sterk alle steunbetuigingen aangeboden middels de ondertekende petities namens de vele locaties. Dit maakte echt indruk, zoals dat in een eerder gesprek met Vicaris Cornelissen in Raalte ook al het geval was.

De achtereenvolgende onderwerpen en vragen, die hierna aan elkaar werden voorgelegd en gezamenlijk besproken, waren:

 • - Het grote belang van vrijwilligers voor een geloofsgemeenschap.
 • - De verminderde kerkgang, vanaf de tachtiger jaren
 • - Wat is nu de praktijk, waar ligt de behoefte en hoe sluit je daarbij aan?
 • - Hoe kunnen we de krachten bundelen, ter ondersteuning van groepen mensen, die hulp nodig hebben en hoe kunnen we samen, bisdom-staf en parochiebesturen bruggen slaan?
 • - Is het instellen van Eucharistische centra wel de juiste oplossing gebleken? Het heeft als hart van een parochie niet gebracht wat het bisdom er van had verwacht!
 • - Missionaire priesters dat wil zeggen priesters die rondgaan in de parochie om voor te gaan in de Eucharistie, sluiten beter aan bij de vraag vanuit de vele kleine geloofsgemeenschappen.
 • - Een optimale communicatie met de parochianen is een absolute voorwaarde!
 • - Ontwikkelingen kunnen snel gaan: kies wat van belang is om te behouden.
 • - Welke keuzes vindt het bisdom nu van belang: m.b.t. liturgie en organisatie?
 • - Invloed van corona gedurende drie jaar is niet gunstig geweest.
 • - We moeten met elkaar omdenken; mensen verbinden i.p.v. gebukt te gaan als gevolg van kerksluitingen.
 • - Hoe bereik je de jongeren?
 • - Cohesie bevorderen: we hebben samen een taak naar de toekomst.

Alle onderwerpen zijn zeer open aan elkaar voorgelegd en bieden wederzijds kansen om de komende tijd in de vele geloofsgemeenschappen neer te leggen. Het zijn niet meer dan ideeën, om in bredere zin met elkaar te bespreken en op zoek te gaan naar mogelijkheden.

Die openheid is de pure winst van een boeiend gesprek en biedt kansen om er met alle snelle veranderingen in de maatschappij een passende vorm aan te geven. Een grote opdracht en tevens een zoektocht die we alleen met elkaar kunnen gaan! De menselijke maat, sociaal en maatschappelijk is daarbij het uitgangspunt.

Met betrekking tot het voornemen, om binnen vijf jaar een groot aantal kerken te sluiten, geeft Kardinaal Eijk duidelijk aan, dat hij geen kerken sluit! Hij geeft alleen goedkeuring aan kerksluiting, als een parochiebestuur dat verzoek aan hem voorlegt. Daarbij beoordeelt het bisdom, of voldaan is aan de voorwaarden, of de geloofsgemeenschap is gehoord en voldoende inspraak heeft gehad. Wanneer een geloofsgemeenschap vitaal is, dan hoeft die kerk niet gesloten te worden.

Er wordt niet puur uitgegaan van de Kaski-cijfers, maar de daadwerkelijke inzet van de geloofsgemeenschap ter plaatse op het gebied van vrijwilligers en financiën. Dat betekent volgens de kardinaal, dat wanneer een Eucharistisch centrum, of een Basiliek niet vitaal is deze evengoed gesloten kan worden.

Wat betreft het voorgaan in woord - en communievieringen door leken, diakens en pastorale werkers, is het voorstel van beleid dat dit in vijf jaar wordt afgebouwd. Hierbij geeft de Kardinaal aan, voorlopig  geen wijzigingen aan te brengen. Dit standpunt zal ingehaald worden door de tijd, volgens de werkgroep Samen Kerk Samen Sterk!

Duidelijk is afgesproken met elkaar nauw contact te onderhouden betreffende de ontwikkelingen hieromtrent in de komende jaren.

Werkgroep Samen Kerk,  Samen Sterk

Onderhoud en verbouwing Pancratiuskerk en parochieel centrum

 

plannen panc april 2023

Na jaren van onder andere ‘anti-kraak-bewoning’ besloot het parochiebestuur om in 2015, na overleg met het bisdom, een groot gedeelte van de pastorie te verkopen. De Pancratiuskerk was intussen -in 2011- als Eucharistisch centrum aangewezen. Voortvarend maakte het bestuur plannen om het linker gedeelte van de pastorie te verbouwen tot parochieel centrum. Edoch. Niemand kon voorzien dat de verkoop van pand Konings en de ontwikkelingen rond het ‘Gat in de Markt’ zoveel impact zouden heb-ben op parochiële planning. Door de bereidheid van het parochiebestuur voor overleg kwam men in een schier oneindig proces terecht. Onderhoud van bestaande gebouwen werd, als er toch verbouwd zou worden, begrijpelijk vooruit geschoven.

Een gemeentelijk voorstel tot grondruil zodat we samen met Protestantse kerkgemeenschap tot één nieuw pastoraal centrum -in gezamenlijk eigendom- zouden kunnen komen, bleek uiteindelijk om  o.a. kerkjuridische redenen niet haalbaar. In de afgelopen jaren zijn er bijzonder veel gesprekken met ge-meentelijke overheid gevoerd, maar het leverde  tot nu toe geen concrete resultaten. Ontwikkelingen rond het Marktplan bleven vertragend werken op de plannen rondom het parochieel centrum. Om die reden besloot het parochiebestuur niet langer te wachten. Het noodzakelijk onderhoud van parochie-centrum en ‘t Steegje was al te lang vooruit geschoven. Afgelopen zondag presenteerde het parochie-bestuur haar plannen. Hierin staan drie zaken centraal: Verbouw van het huidige parochiecentrum waarbij het bestuur vooreerst het onderhoud van de huidige gebouwen zó wil oppakken dat de ruimten in en bij de pastorie weer goed bruikbaar zullen zijn als vergader- en repetitieruimten.  Voor de verbouwing is de omgevingsvergunning reeds aangevraagd.  Daarnaast zal goedkeuring van het bisdom noodzakelijk zijn. Naast plannen inzake onderhoud en verbouw van het parochieel centrum meldde het parochiebestuur dat zo spoedig mogelijk de plannen voor koffiehoek en toiletruimte in de Pancratius-kerk zullen worden gerealiseerd. De omgevingsvergunning hiervoor is reeds afgegeven. Naast aan-dacht voor koffiehoek en toiletruimten zal, zoals de vicevoorzitter meldde, ook het onderhoud aan de Mariakapel worden opgepakt.  In een heldere presentatie met veel afbeeldingen en impressies werden de plannen gepresenteerd. Via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326/events/recording/168223500002326 is deze presentatie voor eenieder te zien.

Blog

Komende zondag vieren we in de kerk het feest van de heilige Drieëenheid. Hoezo vieren? Hoezo ‘Drieëenheid’?
Ik kan mij voorstellen, dat je hier niet meteen warm voor loopt. Toch is dit oer-beeld van God, zoals christenen het zien, een diepzinnig beeld voor God. Het is namelijk een beeld dat ruimte en vrijheid biedt. Ruimte en vrijheid voor de gemeenschap, maar ook voor de individuele persoon.

Lees meer...

Franciscusbende

Logo Franciscusbende met tekst

Vrijwilligers


Op Weg week 22 2023

 

Vastenactie

Laatste dienst

  

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

 

 

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

 

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

Contact


Centraal Secretariaat Franciscusparochie
Veldmaterstraat 61
7481 AB te Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29

E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie 11 januari 2023

Nieuwsbrief pastoraal team 11 januari 2023

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*