Banner website algemeen Kerken 1024x368

Pastor Margot draagt M25 over…

Dinsdagavond 23 februari vond de overdracht plaats van M25. Via een Teams-meeting heb ik kennis gemaakt met de jongeren van M25 in Haaksbergen. Zes enthousiaste zelfstandige jongeren stelden zich aan mij voor. Ze vertelden wat ze zoals hadden gedaan voor coronatijd. Het bezoek aan de gevangenis en aan De Wonne sprongen er uit! Het zijn doeners, deze jongeren. En dat spreekt me erg aan. Tijdens de kennismaking werd een online-quiz in elkaar gezet. De taken voor de uitnodiging werden verdeeld en de datum wordt zeer binnenkort via de groepsapp gepland. Ieder M25 lid zoekt 3 spelers voor de quiz in zijn of haar eigen omgeving. Tjakka!

Ik zie uit naar leuke activiteiten met deze - en hopelijk nog nieuwe leden van M25. Natuurlijk bedank ik namens de jongeren Margot voor de opbouw en de inzet in deze groep!

Ans te Lintelo

Uitnodiging paaskaars maken.

In ons eigen leven en dat van mensen met wie we verbonden zijn, is veel waar we zorg om hebben en veel waar we dankbaar voor zijn. Een kaars opsteken, even aandacht hebben voor wat er gebeurt, de gebeurtenissen in het licht zetten biedt perspectief.  Een (woordeloos) gebed om kracht, wijsheid en dank tot God. Voor velen een vertrouwd gebaar.

Helaas kunnen we dit jaar niet samen in een workshop onze eigen paaskaars versieren. Daarom dit jaar het volgende: Bestel je DIY pakket voor je persoonlijke paaskaars. Voor € 10,00 krijg je twee witte/crème kleurige stolpkaarsen,  een instructie en een flink aantal kleuren bijenwas om de kaarsen mee te versieren.

Waarom twee kaarsen? Dan kun je er ook twee máken: éen voor jezelf en éen om weg te geven. De paaskaars is bij uitstek het teken van licht en leven, sterker dan duisternis en dood, een teken van geloof en hoop. Om dit jaar extra bijzonder te maken de uitdaging om naast je eigen paaskaars er dus ook éen voor een ander te maken.

Met  het pakket kun je thuis aan de slag aan de hand van de meegeleverde lesbrief.

Op maandag 29 maart, 19.30 uur komen we digitaal samen middels Teams. We geven een korte inleiding en er is ruimte om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en eventuele resultaten/knelpunten te laten zien. Bij aanmelding ontvang je hiervoor een uitnodiging in de mail.

 

Opgave: Vóór 15 maart, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag vermelden hoeveel pakketjes en waar ophalen:

1.Alpons Arienshuis tijdens openingsuren ( di, woe, don 9.30 uur-11.00 uur).

2.Het kerkelijk buro van de PKN (tel. 053-5741725).

Kosten:  € 10,0 per pakket over te maken naar:

NL62RABO0322434408 tnv JW van Embden-Poot ovv “Paaskaars 2021”.

Begeleiders: Jeanette van Embden, Margot Dijkman, Elles Veltkamp.

Ophalen pakketten: vanaf dinsdag 23 maart. Bij beperkte mobiliteit is thuisbezorgen mogelijk.

Datum online bijeenkomst:  maandag 29 maart, 19.30 uur, via Teams.

Wijding: Voor wie wil kan de huispaaskaars in de paaswake worden gewijd.

Vastenactie 2021:

vasten week 2

‘Werken aan je toekomst’

Campagneproject:

Beroepsopleiding Bangladesh,

school voor kwetsbare groepen (2e)

De coronatijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én op de wereld om ons heen.

Een tijd van op allerlei manieren inleveren, een tijd van versobering.

Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning, verminderen, versobering is de vastenperiode met daaraan gekoppeld de vastenactie.

Vastenactie ondersteunt projecten in ontwikkelingslanden die mensen toegang bieden tot gedegen beroepsonderwijs, waarna betaald werk gevonden kan worden. In het zuiden van Bangladesh leven de armste mensen veelal alleen van de landbouw. Door klimaatveranderingen gaan oogsten steeds vaker verloren waardoor de armoede groeit. Een armoede die juist kwetsbare groepen treft die daardoor onder de armoedegrens leven. Het gaat vooral om mensen met een beperking, om vrouwen en om minderheden. Caritas Bangladesh wil door een beroepsopleiding juist aan deze mensen aan te bieden, hen in staat stellen om betaald werk te vinden. Hierdoor kunnen zij een inkomen verdienen waarmee ze hun familie kunnen onderhouden. De lokale overheid ondersteunt dit project en stelt ruimte voor mobiele scholen beschikbaar.

In alle locaties van de Franciscusparochie zal in de Mariakapel een collectebus staan waar u elke dag uw geld voor dit project in kunt doen. Tijdens de vieringen zal de collectebus in de toreningang staan. En de derde mogelijkheid om dit project te ondersteunen kan via rekening NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Campagneproject Bangladesh.

Werkt u er ook aan mee om dit project tot een groot succes te maken?

vastenaktie 2

 

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 24 februari 2021

Gedurende Corona-crisis

 logo LEH

 

 

Vastenaktie binnen de Franciscusparochie: ‘Kring lopen met Franciscus’

kringlopen

Dit jaar steunen wij een project om voor 125 kwetsbare jongeren in Bangladesh een beroepsopleiding te realiseren. Meer informatie vindt u op www.franciscusparochie.nl . Eén van de akties is een besloten Facebookgroep, bedoeld om door de verkoop van mooie (vintage)spullen geld in te zamelen voor het project. Op deze Facebookgroep worden dagelijks nieuwe artikelen in de verkoop gezet, is er elke zaterdag een themadag (bv. glas, kunst, huishouden etc) en elke zondag om 16.00 uur een veiling van een topstuk of kunstwerk. Natuurlijk vindt u daar ook informatie over het project en onze andere activiteiten. Lid worden van deze Facebookgroep? Ja graag! Hoe meer parochianen lid worden, hoe gezelliger! En hoe groter de opbrengst voor het project in Bangladesh! We zijn te vinden op Facebook onder de naam ‘Kring lopen met Franciscus’ of via dit adres: https://www.facebook.com/groups/232554021860929 . Kom erbij, want deze Facebookgroep is een leuke manier om elkaar in deze tijd van afstand en isolatie tóch te ontmoeten… en om elkaar de loef af te steken bij het bieden. Laten we vooral plezier met elkaar hebben.

 

 

40 dagen- challenge (Franciscusparochie)

40 dagen challenge

Ook kinderen kunnen wat doen voor Bangladesh. Bijvoorbeeld een vastendoosje maken of een 40-dagen uitdaging aangaan om daarmee geld te verdienen. Een tuin bladvrij maken, de auto wassen of boodschappen doen... alles mag.
Voor (groot)ouders die hun (klein)kinderen willen aanmoedigen kun je een kluskaart en een vastendoosje (dat kinderen zelf in elkaar kunnen zetten) bij ons aanvragen. Het geld dat de kids met hun uitdaging verdienen, kunnen ze in het vastendoosje doen. Als u lid wordt van onze facebookgroep Kring Lopen met Franciscus, kunt U ons via facebook laten weten hoe de challenge van uw kinderen gaat! Dat vinden wij leuk! Het verdiende geld, kun je in onze digitale collectebus doen. Dan komt het goed terecht.

Wil u een kluskaart en vastendoosje ontvangen? Stuur dan een e-mail met naam en adres naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij bezorgen ze dan bij je in de brievenbus.

 

 

Dick Kohlweij.  Nieuw lid bestuur van de Franciscusparochie.  

Dick Kohlweij

Hij stelt zich voor.

Ik ben Dick Kohlewij. Bijna 39 jaar getrouwd met Karin. We wonen in Haaksbergen en hebben 3 -inmiddels volwassen- kinderen. Ik ben opgeleid in procestechniek (chemie), bedrijfskunde en automatisering.  De afgelopen 45 jaar heb ik gewerkt in zowel de chemie als in een kantooromgeving bij verschillende bedrijven. Eind 2018 ben ik als senior business controller met pensioen gegaan. In september 2020 werd me gevraagd of ik belangstelling zou hebben voor de HRM functie in het bestuur  van de St Franciscus parochie.  De vraag kwam op een moment dat ik me al een tijdje afvroeg, hoe ik een bijdrage aan onze parochie kon leveren. Het werd me steeds duidelijker dat alleen een eucharistieviering “consumeren” niet voldoende is om onze fijne parochie in stand te houden.

Per 1 januari ben ik begonnen als  HRM/O ( personeel en organisatie), een functie waarin ik verwacht een  goede bijdrage aan onze parochie te kunnen leveren.

 

 

Lezing Mgr. Hoogenboom over Europa en de Rooms katholieke kerk in  Sint Jankerk Enschede

hoogenboom

Mits 30 belangstellenden zich opgeven

Mgr. Hoogenboom zal spreken over ‘ecologie en duurzaamheid’, ‘sociale en economische politiek’ en ‘vrijheid en godsdienst’. Belangrijke thema’s in de politiek. Maar ook thema’s waarover je vanuit de katholieke traditie veel kunt zeggen. Denk aan belangrijke katholieke thema’s als de menselijke waardigheid, de bescherming van het algemeen welzijn (het bonum commune), de bevordering van de intermenselijke solidariteit, het nastreven van subsidiariteit die de juiste verhoudingen tussen het individu, de groep en de staat waarborgt, én een integrale visie op de schepping en het behoud ervan. Dit is interessant voor ieder die geïnteresseerd is in het eigene van een katholieke kijk op het leven. Na de lezing is er ruimte om vragen te stellen.

Uiteraard komen we veilig samen in de kerk zelf, zoals we dat ook op zondag doen. Reserveren is noodzakelijk en mogelijk tot 7 maart. Ook als je denkt, dat jij je al eerder aangemeld hebt, stuur toch opnieuw een mailtje!

NB: Er is dan nog een avondklok. Daarom hebben we de tijd een half uur vervroegd.

Datum: donderdag 11 maart

Tijd: 18.30 uur tot 20.00 uur

Locatie: Kerk Sint Jan, Haaksbergerstraat 253

Kosten: vrije gift

Opgave vóór 7 maart: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Afscheid van pastoraal werker Margot Dijkman

margot

Op zondagmorgen 28 februari nemen de drie parochies in Zuidoost Twente afscheid van pastoraal werker Margot Dijkman tijdens een gebedsdienst in de Bonifatiuskerk in Haaksbergen om 10.30 uur.

De viering is live te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327

Bij de viering zijn dertig bezoekers welkom, op volgorde van reservering: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Stand van zaken openen kerken voor maximaal 30 aanwezigen

In alle kerken kunnen doopvieringen en uitvaarten plaatsvinden. Voor vieringen in kerken die weer open zijn, dient u te reserveren. Zie hiervoor de website van de betreffende parochie.

 

Franciscusparochie

 • Boekelo, Buurse, Bonifatiuskerk (ook de donderdagmorgenviering) en Lourdeszaal te Haaksbergen zijn open.

Reserveren Bonifatiuskerk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Online: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327

Reserveren Lourdeszaal telefonisch :  di, wo, do tussen 9.30 en 11.00: 0535743929

 • Pancratiuskerk opent haar deuren voor 30 aanwezigen per 7 maart. Nb: 0p zondag 28 februari is er daar ook online geen viering.

 

Jacobusparochie

 • De H. Jacobus, de St. Jan en de St. Jozef zijn open.

Reserveren via reserveren:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alleen wiens of wier reservering door de locaties bevestigd zijn is welkom.

De vieringen in de Jozefkerk zijn online te volgen via het Youtube kanaal van de parochie en op Youtube gemakkelijk te vinden onder St. Jozefkerk Enschede

 • De gemeenschap van de Roef kan pas weer vieren, als het gebouw weer opengaat. Voorlopig dus niet.

 

Parochie Maria Vlucht

 • De Maria Geboortekerk in Losser is open per zondag 28 februari voor max dertig bezoekers. Aanmelden voor elke weekendviering via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of van ma t/m do tussen 10-12 via 0535381224. Alleen wie haar of zijn reservering bevestigd heeft gekregen is welkom. De weekendvieringen zijn te volgen via het Youtube kanaal van de parochie zie daarvoor: www.mariavlucht.nl of https://www.youtube.com/channel/UCRFnQ1kIxtYJzJzmPpRYTuQ

Vanaf woensdag 1 maart worden ook de woensdagmorgenvieringen weer gehouden, met max 30 personen. Daarvoor is geen reservering nodig.

 • In de Jacobuskerk te Lonneker zijn er geen openbare vieringen tot 4 maart.
 • In de O.L.V.-kerk te Glanerbrug zullen er vóór 14 maart nog geen vieringen zijn.

 

 

 

Verdieping Veertigdagen-tijd: Zoom-bijeenkomsten vanuit parochie St Jacobus de Meerdere, Enschede

zoom

In de periode van Aswoensdag tot de woensdag voor Pasen, houden we zeven wekelijkse Zoom-bijeenkomsten ter verdieping in de Veertigdagentijd. Telkens van 20.00 tot 21.00 uur op de woensdagavond. Aanmelding via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen per bijeenkomst. Je hoeft hiervoor niet in Enschede te wonen! Komende thema’s: Bidden onderweg (24 februari), Muziek (passiemuziek) (3 maart), Rozenkrans (10 maart), Evangelisatie en roeping (17 maart), Waardering voor de schepping (24 maart), Terugkijken op de reeks en vooruitkijken naar Pasen (31 maart).

 

 

 

Vormelingen, en gezinnen in Veertigdagentijd

 Rik

Vormelingen en hun ouders vragen hoe zij thuis met de vastentijd bezig kunnen zijn.

Rik Ledoux doet een voorstel: Het belangrijkste doel van de Vastentijd is voorbereiding op Pasen, als we vieren dat Jezus leeft, en misschien wel net zo belangrijk: dat wij mét Jezus leven, en ook proberen zoals Hij te leven. Een wat ouderwets woord dat daar in de kerk voor wordt gebruikt is het woord 'bekering': dat is achter je laten wat er in je leven slecht is, en wat je van God afhoudt, om ruimte te maken voor God en voor goede dingen. 

Dat kan op verschillende manieren, en dat kan je in principe zelf invullen. Wat veel mensen doen is dat ze iets uitkiezen uit hun leven wat ze eigenlijk niet nodig hebben en dat dan opgeven voor de tijd tot Pasen. Bijvoorbeeld niet snacken, of geen toetje na het eten, niet naar de bioscoop of minder netflix kijken. Het geld dat je daarmee uitspaart kan je dan aan een goed doel geven, en in de tijd die je uitspaart kan je bijvoorbeeld iedere dag 10 minuten extra aan gebed besteden, of een stukje Bijbel lezen (bijvoorbeeld op het moment dat je anders een toetje zou eten). Belangrijk is dat je iets kiest wat je aankan (het moet niet te zwaar zijn, zeker niet nu veel leuke dingen al niet doorgaan) en wat je helpt om goed te doen en bij God te komen.Als jullie samen of alleen willen bidden met de Bijbel zou je bijvoorbeeld iedere dag een hoofdstuk uit het Evangelie van Mattheüs kunnen lezen: https://debijbel.nl/bijbel/BGT/MAT.1/Matte%C3%BCs-1

Of je zou de app Bidden Onderweg kunnen uitproberen. Dat is een podcast met voor iedere dag een combinatie van muziek, een Bijbeltekst en een paar vragen om je te helpen bidden.

Het is trouwens gebruikelijk om op zondagen niet te vasten. (Want in de kerk vieren we iedere zondag een beetje Pasen.) Dus bijvoorbeeld op zondag wel een toetje of snoep.

 

 

 

Bezinning

carla

Rik vertelt hierboven aan de vormelingen en andere lezers wat je zoal kunt doen in de veertigdagentijd; of nog preciezer: wat je vooral kunt láten.

Wij zijn gericht en getraind in iets dóen, iets aanpakken. Misschien omdat we tegenwoordig gemeten worden naar prestaties, wat ik gedaan heb, wat ik bereik. En dat is net als met bergbeklimmen: als je na veel geploeter  eenmaal de top bereikt hebt, blijkt er tegenover je toch nog weer een andere top of een hogere berg. In de management taal: een nieuwe uitdaging! En die trekt dan zo aan je voeten dat je vergeet te gaan zitten op de berg waar je nu bent en te genieten: van het uitzicht, van het pad dat je hebt afgelegd, van je eigen kunne. En je komt al helemaal niet meer toe aan de vraag: is die andere top beklimmen wel zo nodig? Is dit genoeg? En wat heeft deze klim me gebracht?

De jaren dat ik in de Alpen heb gewandeld kon ik intens genieten van het uitzicht. Ik heb er zo genoten dat ik kleine schilderijtjes in het veld ging maken. En de bloemenpracht! Fotograferen en bewonderen! Om stil van te worden…

Zo kan ook de veertigdagentijd uitpakken. Om stil van te worden, je verbazen en verwonderen. Over wat anders zo gewoon lijkt…

Carla Berbée, pastoraal werkster

Bloemengroet Enschede Zuid

De bloemen gingen naar mevr. Bomers, Gerard Terborghstraat.

En onder het motto ‘voor elk wat wils’ was er voor Herman Workel zure ham, in plaats van een bloemengroet.

 

  

 

Jacobusparochie: Derde gesprek over de toekomst

logo enschede

Alweer enige tijd geleden, 14 december jongstleden, zijn parochiebestuur, pastoraal team, pastoraat- en beheergroepen verder met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van de Jacobusparochie. Na de vragen: ‘Wat willen we?’, ‘Wat kunnen we ?’ of ‘Wat hebben we samen aan menskracht en financiën in huis?’ eerder in het jaar, kwam nu de vraag aan de orde: ‘En wat gaan we nu daadwerkelijk doen?’ Blijven we doen, wat we nu doen in de huidige drie kerkgebouwen, of gaan we onze menskracht, financiën en gebouwen op andere manieren inzetten? Dat is een vraag voor het pastoraal team, maar ook voor elke vrijwilliger. Het pastoraal team en het parochiebestuur leidden de avond in. Inmiddels was al duidelijk, dat we financieel nog wel even vooruit kunnen en niet onmiddellijk kerkgebouwen hoeven te sluiten. Anderzijds teren we wel in op onze financiën. Dat is niet gezond. Daarbij zal het pastoraal team de komende jaren verder slinken. We nemen nu afscheid van pastoraal werker Margot Dijkman, maar over 3 à 4 jaar zijn pastoraal werker Carla Berbée en jongerenwerker Ans te Lintelo pensioengerechtigd. We verwachten niet, dat daar vervanging voor komt. Je zult dus met elkaar moeten bekijken, wat met een team van mogelijk één priester en één pastoraal werker en vrijwilligers dan nog willen en kunnen. Als we nog bakens willen verzetten om met nieuwe of andere vormen van pastoraat jongere generaties te betrekken bij het parochieleven, dan moeten we nu stappen gaan zetten.

Bij beheer- en pastoraatgroepen leeft de overtuiging, dat we nog kunnen groeien. ‘De kerk heeft nog nooit geen toekomst gehad’, werd er gezegd. Maar het vraagt verdergaande samenwerking tussen de locaties en een grotere inzet en actieve deelname van parochianen. Verschillende parochianen geven aan actiever te willen zijn in de kerk. Persoonlijk contact dat er al is, is heilzaam en werkt aanstekelijk. Maar hoe kunnen we het parochieleven nog persoonlijker, opener maken? En hoe houd je mensen dan vast? Iemand oppert de vraag of we niet meer kunnen samenwerken met pastoraal werkers in zorgcentra of ziekenhuizen. We zouden meer naar buiten kunnen treden. Je kunt scholen uitnodigen om de kerk te bezoeken. Jongeren kun je bijvoorbeeld uitnodigen voor een Sing in-avond. De contactpunten bij doop, eerste Communie, Vormsel, huwelijken zouden we beter kunnen benutten om mensen te vragen mee te doen. Door pastoraal werkers minder liturgisch in te zetten, zouden juist zij zich op het bij de parochie betrekken van nieuwe mensen kunnen richten. Ook kunnen ze dan meer tijd investeren in het opleiden en begeleiden van parochianen voor taken, die zij nu nog doen, maar straks niet meer. Een verdere internationalisering van de kerk en gebruik van meer talen in de internationale mis kan de viering voor meer anderstaligen aantrekkelijk maken. Maar het blijft gaan om de ontmoeting. Daar begon en eindigde de avond mee. Als je begint met iets nieuws, begin dan simpel, werd er meegegeven. De ‘Oase’ bij de Sint Jankerk wordt als voorbeeld genoemd. En zorg ervoor, dat je gekend wordt.

Pastoraal werker Frank de Heus op basis van aantekeningen Sander Reinderink

 

 

WhatsApp-groep ter bezinning in de Vastentijd

vastentijd appgroep

Parochianen en pastores schrijven korte overwegingen ter bezinning bij psalmen in de veertigdagentijd. Wilt u die ook ontvangen, geef dan je voor- en achternaam per WhatsApp door aan Frank de Heus, 06 300 988 33.

 

 

  

Stenen schilderen: ‘een spoor van Liefde’.

stenen

Elk jaar wordt in de Veertigdagentijd in de protestantse gemeente in Losser een kinderproject georganiseerd. Ook kinderen uit de parochie kunnen deelnemen.  

Dit jaar is dat: ‘Een spoor van Liefde’. Er worden stenen beschilderd die opvallend door de gemeente ‘zwerven’. Wie een steen ontvangt of vindt mag ‘m houden of doorgeven aan iemand anders. Misschien wil je ook stenen beschilderen en meedoen. Of er meer over weten.  Via Ans te Lintelo  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of Alies te Riet Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan je in contact komen met Heleen Vriesema. Zie ook de website van de parochie: https://www.mariavlucht.nl/actueel/zwerfstenen-als-spoor-van-liefde

 

 

 

Wist u dat Pastor Rekveld 1 maart jarig is?

willy

Hij wordt 70.

Als we ‘uit Corona’ zijn, zal hij dat vieren.

Hopelijk in de zomer.

Op deze plek feliciteren we hem van harte:

‘Goodgoan’ .

 

 

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker:                                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker:                                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Pastoraal werker:                                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 389 03 999

Jongerenwerker:                                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

 

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 17 februari 2021

Gedurende Corona-crisis

 logo LEH

 

 

 

Lezing Mgr. Hoogenboom over Europa en de Rooms katholieke kerk in  Sint Jankerk Enschede

hoogenboom

Mits 30 belangstellenden zich opgeven

Mgr. Hoogenboom zal spreken over ‘ecologie en duurzaamheid’, ‘sociale en economische politiek’ en ‘vrijheid en godsdienst’. Dat doet hij als vertegenwoordiger van de Nederlandse bisschoppenconferentie in de COMECE. In de COMECE zitten vertegenwoordigers van bisschoppenconferenties van de 27 landen die deel uitmaken van de Europese Unie. De commissie houdt zich bezig met allerlei vraagstukken die de Europese Unie aangaan. Het werk van COMECE wordt geïnspireerd door belangrijke beginselen van de katholieke sociale leer. Denk aan de menselijke waardigheid, de bescherming van het algemeen welzijn (het bonum commune), de bevordering van de intermenselijke solidariteit, het nastreven van subsidiariteit die de juiste verhoudingen tussen het individu, de groep en de staat waarborgt, én het ontwikkelen van een integrale visie op de schepping en het behoud ervan. Mgr. Hoogenboom zal in zijn lezing duidelijk maken dat de Katholieke Kerk door middel van COMECE een belangrijke bijdrage levert aan vrede en gerechtigheid in Europa.” Na de lezing is er ruimte om vragen te stellen.

Uiteraard komen we veilig samen in de kerk zelf, zoals we dat ook op zondag doen. Reserveren is noodzakelijk en mogelijk tot 7 maart. Ook als je denkt, dat jij je al eerder aangemeld hebt, stuur toch opnieuw een mailtje! Mocht er nog een avondklok zijn, dan kunnen we de tijd een half uur vervroegen.

Datum: donderdag 11 maart

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur

Locatie: Kerk Sint Jan, Haaksbergerstraat 253

Kosten: vrije gift

Opgave vóór 7 maart: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Online kinderwoorddienst op zondag 21 februari, 10.00 uur

kinderwoorddienst

Helaas, de vorige keer hadden we technische problemen. Deze hebben we nu opgelost. We hopen dat alle kinderen afgelopen zondag lekker in de sneeuw hebben gespeeld en dat niemand heel lang op ons heeft zitten wachten.

Aanstaande zondag 21 februari is er weer online-kinderwoorddienst vanuit de werkgroep kinderwoorddienst van de Jozefkerk, van 10.00 tot 10.20 uur. Je kunt meedoen via deze link: https://meet.google.com/pyg-qqnp-xmt .

Het thema is: 'Maak het stil'. Deze dag lezen we het verhaal over Jezus in de woestijn. Kun jij de stilte vinden? En wat hoor je dan? We lezen een stukje uit het evangelie, praten erover, luisteren naar een liedje, en maken een kleurplaat. De kleurplaat, puzzel en het werkje kun je vinden via deze link:  https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2015/02/40d1b_vertelplaat.pdf . Vind jij het leuk om een stukje van het evangelie voor te lezen? Stuur een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

 

Aswoensdag-vieringen 17 februari (online):

 

 • 18.30 uur besloten viering vanuit Losser > Kinderviering met C. Berbée en F. de Heus, kinderkoor JM, communicanten en C. v/d Beld voor begeleiding en techniek: https://www.youtube.com/c/mariavluchtparochie .
 • 18.30 uur vanuit de Bonifatiuskerk te Haaksbergen > Eucharistieviering met P. Daggenvoorde en koorgroep Bonifatiuskoor: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat . Reserveren is noodzakelijk.
 • 19.00 uur besloten viering vanuit Lonneker > Het hongerdoek wordt opgehangen en enkele gelovigen krijgen van voorganger Willy Rekveld as gestrooid op hun hoofd. Vier leden van het Gemengd Koor zingen. Ook wordt de eucharistie wordt opgedragen: https://youtu.be/eVdWEqBaIsk .
 • 19.00 uur: Sint Janskerk Enschede > Gebedsviering met T. Hannink en Valéry Maduro en koorgroep van het Sint Jan-Michael-koor. Reserveren is noodzakelijk.

 

 

Hongerdoek Sint Jacobuskerk Lonneker

 hongerdoek

 

 

Communicanten en het ‘land zonder zorgen’

Als wij in het ‘Onze Vader’ bidden ‘Uw Rijk kome’, dan bidden we uit, dat we uitzien naar het land van God; een land waar het goed toeven is voor iedereen. Hier en nu kun je af en toe al iets van dat land ervaren. Op zulke momenten beleef je nadrukkelijk, dat God voor ons zorgt. Daar hebben we met de kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste heilige Communie, over nagedacht. We hebben een denkoefening gedaan. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen, dat alles bij God vandaan komt. De kinderen hebben bij die denkoefening en les een mobile gemaakt. Niet één om mee te bellen, maar om op te hangen. Een paar kinderen stuurden hun knutselwerk in. De mobile is ontworpen door Alice Snijders uit Haaksbergen.

 mobile

 

 

Stand van zaken openen kerken voor maximaal 30 aanwezigen

In alle kerken kunnen doopvieringen en uitvaarten plaatsvinden. Voor vieringen in kerken die weer open zijn, dient u te reserveren. Zie hiervoor de website van de betreffende parochie.

Franciscusparochie

 • Boekelo, Buurse, Bonifatiuskerk en Lourdeszaal te Haaksbergen zijn open.
 • De Pancratiuskerk opent haar deuren voor 30 aanwezigen per 7 maart.

Jacobusparochie

 • De H. Jacobus, de St. Jan en de St. Jozef zijn open.
 • De gemeenschap van de Roef kan pas weer vieren, als het gebouw weer opengaat. Voorlopig dus niet.

Parochie Maria Vlucht

 • De Gerardus Majella in Overdinkel is open.
 • In de O.L.V.-kerk te Glanerbrug zullen er vóór 14 maart nog geen vieringen zijn.
 • In de Jacobuskerk te Lonneker zijn er geen openbare vieringen tot 4 maart, maar zullen er wel twee online-vieringen worden verzorgd, o.a. op Aswoensdag om 19.00 uur.
 • Vanuit de Maria Geboortekerk in Losser worden de online-vieringen voorlopig gecontinueerd, maar in besloten kring.

 

Verdieping Veertigdagen-tijd: Zoom-bijeenkomsten vanuit parochie St Jacobus de Meerdere, Enschede

In de periode van Aswoensdag tot de woensdag voor Pasen, houden we zeven wekelijkse Zoom-bijeenkomsten ter verdieping in de Veertigdagentijd. De bijeenkomsten duren één uur, aanvang 20.00 uur. De eerste bijeenkomst is op 17 februari; thema: Vasten. Aanmelding via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen per bijeenkomst. Je hoeft hiervoor niet in Enschede te wonen!

zoom

 

WhatsApp-groep ter bezinning in de Vastentijd

Parochianen en pastores schrijven korte overwegingen ter bezinning bij psalmen in de veertigdagentijd. Wilt u die ook ontvangen, geef dan je voor- en achternaam per WhatsApp door aan Frank de Heus, 06 300 988 33.

vastentijd appgroep

 

Bloemengroet Enschede Zuid

 • De bloemen waren deze week voor Joke v/d Pieterman.

 

 

Aswoensdag door Paul Daggenvoorde, pastoor

Begin van de tijd tot aan Pasen.

Dagen van bezinning en bekering,

en ook van boetvaardigheid en versobering.

De as en het askruisje drukken het allemaal uit.

We vragen God

om ons te reinigen en te vernieuwen.

Daarbij kijken we naar onszelf.

Wat is in jouw eigen ogen

niet zo zuiver aan jezelf?

En wat is verouderd patroon

van denken en doen?

Wat zou wel vernieuwd mogen worden?

We vragen wat van God.

We vragen ook wat van onszelf

deze veertigdagen.

Dat we extra werk maken van

gebed, vasten en goede daden.

En zo gedisciplineerd gaan werken

aan de drie fundamentele relaties van ons leven:

aan de relatie met God, (gebed),

aan de verbinding met andere mensen

én de schepping, (goede werken van liefde en duurzaamheid),

En aan de band met onszelf (vasten).

Deze ‘to do list’ van bidden, geven en vasten

gaat in tegen onze krachtige drang

naar verstrooiing,

naar hebben,

en naar innemen.

Het is echt afzien.

Maar je zult zien,

dat je groeit in menszijn.

Je komt tot leven,

als je afleert

om te wórden geleefd.

Je wordt zuiver en nieuw.

En je zult merken

dat je er God voor kan bedanken.

Dat God destemeer blijkt te kunnen voorzien waar jij durft afzien.

Goede veertigdagentijd!

 

 

 

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker:                                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker:                                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Pastoraal werker:                                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 389 03 999

Jongerenwerker:                                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

Blog

Zondag 21 februari horen we in de kerk hoe Jezus na zijn doop door de Geest de woestijn ingedreven werd (Mc. 1, 12-15),. Hij kon daar blijkbaar niet aan ontsnappen. Hij moest. Gedreven als hij was. Hij werd er door Satan op de proef gesteld en leefde er te midden van de wilde dieren. En de engelen dienden hem. Dat staat er ook nog bij. Het klinkt als een sprookje over de strijd tussen goed en kwaad.

Lees meer...

Kerkbijdrage

 

 

Vrijwilligers


Jeugdkerk


Vastenactie

Laatste dienst

  
Film camera

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

Klik op fotos voor meer info

 

Pancratiuskerk

Pacratiuskerk

 

052234 Sonderenstraat Lourdeskerk 03

Lourdeskerk

Contact


Centraal Secretariaat Alphons Ariënshuis

Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29
E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*