Banner website algemeen Kerken 1024x368

Onderhoud en verbouwing Pancratiuskerk en parochieel centrum

 

plannen panc april 2023

Na jaren van onder andere ‘anti-kraak-bewoning’ besloot het parochiebestuur om in 2015, na overleg met het bisdom, een groot gedeelte van de pastorie te verkopen. De Pancratiuskerk was intussen -in 2011- als Eucharistisch centrum aangewezen. Voortvarend maakte het bestuur plannen om het linker gedeelte van de pastorie te verbouwen tot parochieel centrum. Edoch. Niemand kon voorzien dat de verkoop van pand Konings en de ontwikkelingen rond het ‘Gat in de Markt’ zoveel impact zouden heb-ben op parochiële planning. Door de bereidheid van het parochiebestuur voor overleg kwam men in een schier oneindig proces terecht. Onderhoud van bestaande gebouwen werd, als er toch verbouwd zou worden, begrijpelijk vooruit geschoven.

Een gemeentelijk voorstel tot grondruil zodat we samen met Protestantse kerkgemeenschap tot één nieuw pastoraal centrum -in gezamenlijk eigendom- zouden kunnen komen, bleek uiteindelijk om  o.a. kerkjuridische redenen niet haalbaar. In de afgelopen jaren zijn er bijzonder veel gesprekken met ge-meentelijke overheid gevoerd, maar het leverde  tot nu toe geen concrete resultaten. Ontwikkelingen rond het Marktplan bleven vertragend werken op de plannen rondom het parochieel centrum. Om die reden besloot het parochiebestuur niet langer te wachten. Het noodzakelijk onderhoud van parochie-centrum en ‘t Steegje was al te lang vooruit geschoven. Afgelopen zondag presenteerde het parochie-bestuur haar plannen. Hierin staan drie zaken centraal: Verbouw van het huidige parochiecentrum waarbij het bestuur vooreerst het onderhoud van de huidige gebouwen zó wil oppakken dat de ruimten in en bij de pastorie weer goed bruikbaar zullen zijn als vergader- en repetitieruimten.  Voor de verbouwing is de omgevingsvergunning reeds aangevraagd.  Daarnaast zal goedkeuring van het bisdom noodzakelijk zijn. Naast plannen inzake onderhoud en verbouw van het parochieel centrum meldde het parochiebestuur dat zo spoedig mogelijk de plannen voor koffiehoek en toiletruimte in de Pancratius-kerk zullen worden gerealiseerd. De omgevingsvergunning hiervoor is reeds afgegeven. Naast aan-dacht voor koffiehoek en toiletruimten zal, zoals de vicevoorzitter meldde, ook het onderhoud aan de Mariakapel worden opgepakt.  In een heldere presentatie met veel afbeeldingen en impressies werden de plannen gepresenteerd. Via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326/events/recording/168223500002326 is deze presentatie voor eenieder te zien.

Franciscusbende

Logo Franciscusbende met tekst

Vrijwilligers


Op Weg week 25 2024

 

Vastenactie

Laatste dienst

  

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

 

 

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

 

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

Contact


Centraal Secretariaat Franciscusparochie
Veldmaterstraat 61
7481 AB te Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29

E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

Nieuwsbrief pastoraal team 11 januari 2023

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*