Banner website algemeen Kerken 1024x368

 

Nieuwsbrief

Pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 2 juni 2021

 

Afb. logo Zuidoost

 

 

 

Fysiek bij elkaar komen in kleine groepen binnen mogelijk

 

We hebben vanuit de bisschoppenconferentie nog geen verruimingen ontvangen van maatregelen na de laatste persconferentie. We houden in onze kerken dus de huidige maximale aantallen aan van 30 aanwezigen of 10% van de capaciteit van het kerkgebouw. Voor uitvaarten maximaal 100. Repeteren in grotere groepen voor koorzang is vooralsnog alleen toegestaan voor kinderkoren en professionele zangkoren. Voor onze kerken hebben we afgesproken dat koorgroepen van maximaal 4 zangers kunnen repeteren voor de viering, waarvoor zij zijn ingeroosterd. Buiten koffie drinken is mogelijk. Kijk daarvoor naar de regels zoals die voor de horeca gelden. Vooruitlopend op wat komt, willen we vanaf nu wel mogelijk maken, dat groepen volwassenen tot maximaal 8 personen binnen voor vergaderingen of geloofsgesprekken kunnen samenkomen.

Pastoraal team

 

 

 

Mariabeeld(je) gevonden…

mariabeeldje

Op de oproep van verleden week zijn veel reacties binnengekomen. Daarvoor hartelijk dank. Binnenkort zullen twee Maria-beelden een nieuwe bestemming vinden bij de Enschedeër, die erom gevraagd heeft.

 

 

 

Denkt u er nog aan?

Zuidoost Twente: Opgave Vormselproject 2021-2022

 vormselopgave

Tot 20 juni (parochie Maria Vlucht) en 4 juli (Franciscusparochie) kunnen leerlingen uit groep 8, brugklas en hoger opgegeven worden voor het Vormselproject in het komend seizoen. Meer informatie en het opgaveformulier vindt u op de websites van de parochies. Belangstellenden uit Enschede zijn welkom in Losser en Haaksbergen. In het schooljaar 2022-2023 vindt het Vormsel weer in Enschede plaats.

 

 

Haaksbergen: 5 juni feest H.H. Bonifatius martelaar en Gezellen

 bonifatius

Zaterdag 5 juni wordt om 18.30 uur in de Bonifatiuskerk zowel Sacramentsdag als het feest van de heilige Bonifatius gevierd. Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor. Een koorgroep van het Bonifatiuskoor zingt. Aan het begin van de viering voor het gebed van ontferming nemen we de week door. Heeft u zelf verdrietige of blijde dingen meegemaakt, of was er nieuws, dat genoemd mag worden, stuur dan een kort berichtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of app naar 06 300 988 33. Bij goed weer is er na afloop koffie/thee op het Pastoor Jetze Brandsmaplein.

Wat weten wij van St.-Bonifatius?

Bijna ieder kind heeft op school geleerd dat hij in 754 bij Dokkum is vermoord. In Dokkum is een openlucht-kapel gebouwd ter nagedachtenis voor Bonifatius. Deze kapel is gebouwd onder meer onder auspiciën van de in Dachau vermoorde pater Titus Brandsma. Bij deze kapel op het zogenaamde “martelaarsveld” is een waterbron waaruit velen kracht putten. Bonifatius werd in 672 geboren te Engeland (landstreek Wessex, bij Crediton) als Wynfrith. De Benedictijnse monnik Wynfrith koos op ongeveer zijn veertigste levensjaar voor het avontuur om als missionaris vanuit Engeland in het jaar 716 naar het vaste land van Europa te trekken, naar de “heidense Friezen” om daar de mensen bekend te maken met Christus. In Rome kreeg hij van paus Gregorius II in 722 de naam Bonifatius en trok als diens persoonlijk afgezant, als missiebisschop naar Germanië (de lage landen o.a. het huidige Nederland en Duitsland). Daar nam hij met veel bezieling de kerstening ter hand en stichtte hij na zijn bisschopswijding verschillende kloosters –onder meer het befaamde klooster van Fulda. Door moderne historici wordt hij als een der grondleggers van Europa beschouwd. Hij is de patroonheilige van Duitsland. Bonifatius wordt afgebeeld met een bijbel in de hand met een dolk erdoor heen. In de HH. Bonifatius en Gezellenkerk meerdere afbeeldingen.

Jos Westendorp

 

 

Bid mee in de nacht van gebed voor de vervolgde kerk

open doors

https://www.opendoors.nl/app/uploads/2019/09/logo-purple.png" width="136" height="36" />

Al ruim 20 jaar organiseren de kerken i.s.m. Open Doors jaarlijks een ‘nacht van gebed’. Open Doors zet zich wereldwijd in voor steun en gebed aan de vervolgde kerk. Naar schatting 340 miljoen christenen lijden onder verdrukking, vervolging, geweld en achterstelling. Kijk voor een kort filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=5KvA_FDPEr8 .

Ook de kerken in Enschede doen weer mee, met elkaar verbonden in eenheid. Dit jaar is de gebedsnacht op vrijdagavond/nacht 4 juni in de Evangelische Gemeente aan de Heidestraat 9 te Enschede van 20.00 uur tot 02.00 uur. Er wordt in kleine groepen gebeden in verschillende tijdsblokken van ongeveer een half uur. Voor elk tijdsblok is er een korte inleiding met filmpje over de landen, waarvoor je daarna gaat bidden. Je kunt zelf kiezen welke tijdsblokken je mee wilt bidden.

Tussen de blokken door is er iets te eten en te drinken. Je kunt zo binnenlopen tussen ’s avonds 8 uur en ’s nachts half 2, schuif gerust aan, jong of ouder! De COVID-maatregelen worden hierbij gehanteerd.

Thuis meedoen. Zie je de grotere bijeenkomst niet zitten, bijvoorbeeld door een kwetsbare gezondheid, bid dan in kleine groepjes samen, thuis of in je eigen kerk. Of doe dit met je jeugdgroep! Meld je kosteloos aan via Open Doors/nacht en ontvang een handleiding, video’s, het gebeds-boekje en de digitale poster. “Het (eenparig) gebed van gelovigen vermag veel, omdat God er kracht aan verleend”.

Namens de werkgroep Nacht van Gebed Enschede, Jetty Siemerink, Evangelie Gemeente Enschede, 06 40564323, Corry Grian en Wim Veurink, Baptistengemeente De Schuilplaats 06 2325 1274

Annet Lassche, GKV Enschede-Noord, 06 24964283.

 

 

 

Enschede Sint Jan: De Voedselbank

Als de lector bij de mededelingen afkondigt dat er een mand achter in de kerk staat… dan denk ik: ’helaas weer vergeten’. Het bericht komt te laat. Vandaar deze oproep in de Nieuwsbrief en de Pelgrim.

Opgeven en Afgeven. Als u zich voor de dienst opgeeft, bedenk dan dat u ook wat af wilt geven, namelijk houdbare producten voor de medemens. Vooral in deze tijd zijn die erg welkom, omdat juist nu velen in financiële moeilijkheden zijn gekomen.

Houdbare producten. Denk daarbij aan rijst, spaghetti of macaroni. Of aan soepen en groenten in blik. Koffie en thee en havermout. Sinasappelsap en appelsap. Maar ook toiletpapier en schoonmaakmiddelen zijn er welkom. Doet U mee? Bij voorbaat dank.

 

 

 

Enschede Sint Jan: Iconenwijding

iconenwijding

Op zondag 11 juli is er om 10.00 uur een eucharistieviering met Pater Ben Engelbertink. Als het weer het toelaat, zal deze viering  in de tuin van de pastorie ‘De Pathmos-Oase’ plaatsvinden. Aan het einde van deze viering is er een iconenwijding. Er zal een twintigtal iconen van verschillende afmetingen worden ingezegend, die door Henk Thüss op traditionele wijze zijn geschilderd. Daarna wordt er een film vertoond. Deze is gemaakt door Leo Metternich, waarin Leo en Henk Thüss het hele maakproces- van het schaven van de plank tot en met de wijding van een icoon– zullen laten zien. De in deze film vertoonde icoon van de heilige Franciscus van Assisi, wordt die dag ook gewijd.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

 

 

 

Franciscusparochie Sirkelslag: Spannend tot het einde

Drie basisscholen in de Franciscusparochie namen afgelopen vrijdag, 28 mei, met leerlingen van groep zeven en acht deel aan JP Sirkelslag, een eigentijdse thema-ochtend. Centraal stond het verhaal over de ‘Zeven werken van barmhartigheid’. Een verhaal uit het evangelie van Mattheus waarin beschreven wordt hoe je volgens Jezus een goed mens kunt zijn. Een thema dat docenten en leerlingen spelenderwijs via spelvormen konden beleven. In de klassen werd door de leerlingen kleding ontworpen in het kader van ‘de naakte kleden.’ Tijdens het WhatsApp spel ‘Heb je even tijd?’ en het spel ‘Signalen opvangen’ konden jongeren ontdekken hoe belangrijk het is te horen wat een ander zegt en te ontdekken wat iemand bedoelt. In het spel ‘7x iets goeds doen’ leerden jongeren hoe de ‘Zeven werken van Barmhartigheid’ ook in onze tijd nog betekenis hebben. In spel acht lag een ‘rode loper’ klaar voor de resultaten uit spel 1: de naakte kleden, uiteraard met mondkapje!

JP Sirkelslag was een jongerenactiviteit waarin niet alleen de werken van Barmhartigheid, zoals ‘onderdak bieden aan vreemdelingen’, ‘hongerigen voeden’ en 'zieken bezoeken’ aandacht kregen, maar waarin tenslotte ook duidelijk werd dat we ‘De zorg voor het milieu’ mogen zien als een achtste werk van barmhartigheid. Het waren spannende spelen waarin de leerlingen smileys (= punten) konden verdienen om de letters van de eind-slagzin mee te kunnen kopen. Zes juryleden waren namens de parochie in de school om de resultaten van de opdrachten te beoordelen en de smileys uit te delen.

rode loper spel 8 002kleden1

JP Sirkelslag is bedacht, samengesteld en georganiseerd door Ans te Lintelo, de coördinator van jongeren-activiteiten o.a. in de Franciscusparochie. Het was een spannende wedstrijd. De Paus Johannesschool sleepte tenslotte de eerste prijs (De wisselbeker en een ijsje) in de wacht, leerlingen van Basisschool Buurse werden tweede en de Bonifatiusschool werd derde. Zij kregen natuurlijk ook een ijsje voor hun inzet!

ijsje

Gefeliciteerd! Een jurylid. 

 

 

 

Enschede Zuid: Bloemetje van de week

bloem

Het bloemetje van deze week ging naar mevr. van Wijngaarden aan de Haaksbergerstraat te Enschede.

 

 

 

Ter bezinning: Sacramentsdag door Paul Daggenvoorde, pastoor

 

'Klasse,

zoals Jezus zichzelf en zijn missie bij zijn laatste avondmaal uitdrukt.

Iedereen begrijpt wat Hij ermee bedoelt'.

Aan het woord is de eigenaar van een internationaal bedrijf.

Hij noemde wat wij in de kerk doen,

schoolvoorbeeld

van een beeldmerk,

dat tegelijk een mission statement is:

'brood breken om het te delen'.

Wij noemen het een sacrament.

Een teken dat bevat waarnaar het verwijst.

Naar Jezus die 's avonds voor zijn kruisdood

Pasen vierde met zijn leerlingen.

Het feest van bevrijding.

En bij het breken van het brood zei:

'Dit is mijn lichaam'.

Ik word gebroken.

Dat is niet de dood in de pot.

Het geeft juist gemeenschap en leven.

Wij komen vrij voor God en voor elkaar

als we breken met ikkigheid.

Wij vormen gemeenschap

als we onszelf durven geven,

voorbij zorg om zelfbehoud.

Gebroken, gedeeld en verteerd

zijn we als brood dat anderen voedt:

communiteit door communie.

Komende zondag is het sacramentsdag.

We vieren hoe we tijdens elke mis

de missie van Jezus vieren.

Met gebroken brood, -Jezus zelf-,

als bemoediging en opdracht.

En dat wij sacrament zijn van Jezus’ aanwezigheid, 

waar wij er helemaal zijn voor elkaar.

Met lijf en leden.

Met wat we hebben en waaraan het ons ontbreekt.

Met waarover we ons verheugen of verdrieten.

‘Neem en eet, dit is mijn lichaam’.

Goede viering van Sacramentsdag!

 

 

 

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker: https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Gerardus Majella Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

 

 

 

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

Blog

Heeft u wel eens het gevoel, dat u tekortschiet? Ik in ieder geval wel. Door heel mijn leven heen: ‘Wat doe ík er eigenlijk toe?’ ‘Al mijn inspanningen? Wat heeft het voor zin?’

Lees meer...

Kerkbijdrage

 

 

Vrijwilligers


Jeugdkerk


Vastenactie

Laatste dienst

  
Film camera

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

Klik op fotos voor meer info

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

 

052234 Sonderenstraat Lourdeskerk 03

Lourdeskerk

Contact


Centraal Secretariaat Alphons Ariënshuis

Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29
E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*