Banner website algemeen Kerken 1024x368

Nieuwsbrief

Pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 31 maart 2021

logo LEH

 

 

Zalig Pasen!

zalig pasen

We zien elkaar ook deze Pasen nauwelijks live. Online zullen we Maria Magdalena horen zeggen: “Ik heb de Heer gezien”. Uit beeld gestuurd, de dood in gejaagd, en weggelegd achter een steen in een graf, is Jezus kennelijk toch ‘te zíen’.

Maria Magdalena kon er niet mee leven dat Jezus was vermoord. Dat degene aan wie zij haar leven had te danken in de dood was. In het duister van de vroege morgen was ze naar het graf gekomen. Verblind door verdriet. Om te zoeken en te rouwen. Zo doet een mens die ‘het’ niet kan vinden, die ‘het’ niet meer ziet zitten.

Maar zijn graf bleek leeg! Dat Jezus in ons leven de weg kent, wist Maria. Dat Hij het sterven niet uit de weg was gegaan, wist ze ook. Maar dat Hij uit deze dood de weg wist, dat zag ze nu niet aankomen. Het graf is leeg.  En laat zien dat Jezus die zichzelf de Weg noemt, ook de uitweg is, de exodus, de uittocht. Waar ‘m dat in zit? In de opstanding.

De vreugde van ons paasgeloof is niet dat alleen dat Jezus leeft. Laat staan dat Hij alleen leeft. De diepte van de paasvreugde is dat Jezus is opgestaan om met óns te zijn. Zodat wij leven. Maria Magdalena heeft dát gezien. Toen Jezus haar als de tuinman tegemoet kwam. In haar verdriet over zijn sterven beleefde ze opnieuw wat ze met Jezus in haar leven eerder al had ervaren: dat wie zich toevertrouwt aan Hem, zélf opnieuw leeft. En mét Hem het lef en de kracht heeft om opstandig te zijn. ‘Gezien de Heer’ zullen ook wij niet bang zijn om onszelf te geven, anderen te vergeven, en op te staan tegen armoede en ongelijke kansen. We zullen ons verheugen over leven waarin wordt gedeeld en gezorgd. Opgestaan, was Jezus naar Maria Magdalena gegaan. En toen Hij haar bij haar naam noemde, wist ze dat het de Heer was. En wij? Laten ook wij ons door Hem aanspreken? En zullen ook wij, gezien de Heer, inzien wat leven is, en welke uitgang de ingang is naar dat leven? We gáan het zien, dankzij de opstanding van Christus.

Paul Daggenvoorde, pastoor

 

 

Vieringen in de Goede Week en met Pasen

Zie voor de vieringen in de kerk, die u wilt bezoeken, de lokale media van de parochie. Voor alle vieringen van het Paastriduum en Pasen dient gereserveerd te worden. De volgende vieringen zijn komen te vervallen:

  • De kruisweg in de O.L.V.-kerk te Glanerbrug.
  • De gezongen lijdensweg op Goede Vrijdag in de Jacobuskerk te Lonneker.
  • De Goede Vrijdagviering met kruisverering op de avond in de Pancratiuskerk te Haaksbergen.

 

 

Vieringen online en op NPO

Onze online-kanalen vindt u onderaan deze brief. De volgende vieringen zijn te zien op NPO 2:

  • Paaswake

        Zaterdag 3 april 2021 23.15-00.30 uur, St. Jozefkerk, Waubach-Landgraaf

        Celebrant: pastoor Harry Notermans

  • 1e Paasdag, Eurovisieviering

        Zondag 4 april 2021 11.00-12.00 uur

        Kapel van het ziekenhuis La Carità in Locarno (Italiaans Zwitserland)

        Celebrant: Carmelo Andreatta, aartspriester van Locarno

        12.00-12.30 uur: Urbi et Orbi vanuit Rome

 

 

Sint Jacobuskerk Enschede

Lezing ds. Trees van Montfoort over ‘Groene theologie’

Trees

Uitgeroepen tot het beste theologische boek van 2019

 ‘Groene theologie’ verwoordt een andere kijk op de natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven.

Datum: zondag 11 april. Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur. Locatie: H. Jacobuskerk, Oude Markt 1, Enschede. Kosten: vrije gift. Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (uiterlijk 4 april; gaat door bij 30 belangstellenden). Parkeren: Geef om gratis achter de kerk te kunnen parkeren, uw nummerbord uiterlijk 4 april door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

 

Woensdag 17 maart: Zoombijeenkomst voor verdieping Veertigdagen-tijd

zoom

Een zoom-bijeenkomst ter verdieping in de Veertigdagentijd. Van 20.00 tot 21.00 uur. Aanmelding via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Komend thema: Terugkijken op de reeks en vooruitkijken naar Pasen (31 maart).

 

 

Parochiële Caritas Instelling Franciscusparochie zoekt bestuursleden

caritas

Als katholieke kerk hebben wij de opdracht om dienstbaar te zijn aan de samenleving door vooral aandacht te hebben voor mensen die in de knel zitten. Niet alleen met woorden maar vooral met daden. Daarbij wordt niet gekeken naar levensovertuiging. Caritas betekent immers: Christelijke liefde, naastenliefde over alle grenzen heen, ook die van de kerk. We helpen daar waar het nodig is. Dat kan financiële noodhulp zijn voor mensen die echt helemaal aan de grond zitten. Maar het kunnen ook andere vormen van noodhulp zijn die eraan bijdragen dat er sprake is van meer sociale rechtvaardigheid.

Om dit werk handen en voeten te geven, is er in elke parochie een Parochiële Caritas Instelling (PCI). Het bestuur van een PCI wordt benoemd door de bisschop, is vrij zelfstandig, beheert een eigen vermogen, maar werkt wel nauw samen met het parochiebestuur en pastoraal team. De PCI kan overleggen en samenwerken met de gemeente, instanties voor sociale en maatschappelijke hulpverlening en met instanties vanuit andere geloofsrichtingen en levensovertuigingen.

Voor onze PCI zoeken wij nieuwe bestuursleden.

Wij komen hiervoor graag in contact met parochianen met bestuurlijke kwaliteiten, parochianen die kennis hebben op het gebied van financiën en administratie, óf bekend zijn met het sociaal maatschappelijk werk. Herkent u zich hierin en wilt u uw kennis en kunde inzetten om mensen vooruit te helpen? Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij nemen dan graag contact met u op.

 

 

Inspiratiepagina Maria Vlucht

We zitten midden in de Goede Week. Op de inspiratiepagina https://www.mariavlucht.nl/goede-week-en-pasen vindt u veel achtergrondinformatie, links naar vieringen binnen onze parochie Maria Vlucht, leuke tips én een link naar de bisschoppelijke pagina Vier Pasen. Kortom, een goede voorbereiding op het belangrijkste feest van het jaar. Wij wensen u een Goede Week en alvast een Zalig Pasen!

 

 

Zwerfstenen als spoor van liefde

Op weg naar Pasen willen we u vragen net als Jezus een spoor van liefde uit te zetten door stenen te zoeken, te beschilderen en ergens achter te laten. Een creatieve én leuke manier voor u én voor (klein-)kinderen om mensen zomaar te verrassen! Doet u mee?

U kunt – eventueel met uw (klein-)kinderen – tijdens een wandeling wat grotere stenen verzamelen en die thuis beschilderen (zie voorbeelden op de foto) met als thema Liefde. Dus bv een hartje, een regenboog, een woord of korte tekst. Kortom, iets waar je blij van wordt!

U laat hem vervolgens ergens achter in de stad, uw dorp of zomaar ergens onderweg: bij een bankje, een paaltje, een deur, een boom of waar dan ook. Zo zetten we een spoor van liefde uit en maakt u gegarandeerd iemand blij!

Als u een steen vindt, mag u die houden of doorgeven aan iemand die wel wat bemoediging kan gebruiken. Het beschilderen van een steen is een leuke bezigheid voor jong en oud. De tijd en de liefde die u er in stopt zal de persoon die uw steen vindt, vast merken!

Inspiratie nodig? Heel veel ideeën voor het beschilderen van een zwerfsteen vindt u als u zoekt op Google: ‘zwerfstenen schilderen’ of ‘rock painting love’ of ‘inspirational rocks en klik vervolgens op ‘afbeeldingen’.

 

 

Palmpaasbijeenkomsten kinderen in Zuidoost

 palm bijeenkomst

Ondanks beperkingen zijn er door Zuidoost Twente heen toch kleine bijeenkomsten geweest voor kinderen rond Palmpasen. De één maakte de Palmpasen thuis en liep er mee door de kerk. De ander kwam toch in een klein groepje samen om te knutselen en liep een rondje buiten. Bij deze een kleine impressie.

 

  

Jongerenpastoraat Zuidoost: Het lijdensverhaal, een verhaal over pesten

pesten

Afgelopen twee weken  mocht ik tien groepen van de basisscholen in Haaksbergen en Losser ontvangen in respectievelijk de Bonifatiuskerk te Haaksbergen en de Maria Geboortekerk in Losser. De leerlingen en de leerkrachten maakten kennis met het lijdensverhaal van Jezus. De kruisweg is een moeilijke weg waarop Jezus gepest is, maar ook steun en medeleven kreeg van omstanders en vrienden. Na de vertelling liepen  de kinderen in tweetallen met een routeboekje langs een hedendaagse expositie over pesten gerelateerd aan de kruisweg. Onderweg werden de verschillende rollen in pestgedrag besproken en waren en korte opdrachten. De leerkracht kreeg tips van de leerlingen hoe om te gaan met pesten in de klas. Na de route bespraken we de ervaringen. Pesten is nooit goed! Er is altijd een oplossing! O.a. een vertrouwenspersoon zoeken. Pesten is te OVERWINNEN. Net als Jezus uiteindelijk zijn dood heeft overwonnen. Zalig Pasen!

Ans te Lintelo, jongerenwerker

Een impressie: een verhaal over pesten…

Van links naar rechts:

  1. Wat wil jij dat nooit meer gebeurt. Schrijf het op en stop het in de papierversnipperaar. Weg er mee!
  2. Hoe ziet een pestsituatie er uit? Wie zijn de spelers?
  3. De opdracht is... Wat is pesten? Wat is plagen?

 

 

Bloemengroet Enschede Zuid

De bloemen gingen deze week naar dhr. Jan Heck aan de Wesselernering.

 

 

Dadelkoekjes-actie voor Syrië: correctie telefoonnummer voor bestellingen

 

Bij de dadelkoekjes-actie van vorige week stond een verkeerd telefoonnummer vermeld.  De actie vindt plaats tussen 24 maart en 13 mei. Elke week op woensdag, donderdag en vrijdag zijn de koekjes te bestellen. € 3,-- per zakje, via Yasmin. Haar telefoonnummer is: 06 391 21 111.

 

 

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen:                         zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser:                          zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Sint Jozefkerk Enschede:                              zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker:                           https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Gerardus Majella Overdinkel:                         https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

Blog

Tijdens de lockdown spelen wij vaker een spelletje. Je kunt winnen en verliezen. Dat hoort erbij!

Dan spelen we opnieuw en krijgt iedereen  een nieuwe kans.  Er is altijd een volgende kans.

Pasen is het feest van het leven. God laat zien dat Hij nooit iemand loslaat. Hij houdt Jezus vast, dwars door de dood heen.

Lees meer...

Kerkbijdrage

 

 

Vrijwilligers


Jeugdkerk


Vastenactie

Laatste dienst

  
Film camera

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

Klik op fotos voor meer info

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

 

052234 Sonderenstraat Lourdeskerk 03

Lourdeskerk

Contact


Centraal Secretariaat Alphons Ariënshuis

Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29
E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*