Banner website algemeen Kerken 1024x368

Op dinsdag 24 januari werd in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg in Enschede een informatieavond gehouden over de Lourdesbedevaart (van 27 april t/m 5 mei 2023). De belangstelling vanuit heel Zuidoost Twente was boven verwachting en de sfeer aangenaam. Annigje Jannink-Annink (reisleider) en pastoor Daggenvoorde lieten een informatieve PowerPoint zien. De reis naar en van Lourdes geeft heel wat toeristisch te zien en als bedevaart écht wat te beleven. We gaan via Reims. Daar bezoeken we de kathedraal waar alle Franse koningen zijn gekroond. Ons eerste hotel is in de buurt van Troyes. We bezoeken de kathedraal van Vezelay en de derde dag gaan we naar Rocamadour en hopen dan tegen 14.00 uur in Lourdes aan te komen.

Vezelay en Rocamadour zijn twee belangrijke bedevaartplaatsen voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostella in Spanje.

Op de terugreis overnachten we in Nevers zodat we gelegenheid hebben Bernadette te bezoeken die daar ligt opgebaard.

Er zijn al 25 stoelen bezet in de bus. Op www.christoffelreizen.nl kunt u zich nog inschrijven. Klik op de groene knop 'boek een reis' (rechtsboven), daar vindt u de Negendaagse busreis Lourdes. Drie in een parochie. Dat zijn wij. 

Op dinsdag 28 maart houden we om 19.00 uur voor de mensen die zich ingeschreven hebben de kennismakingsavond, ook in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg in Enschede.

Meer informatie:

https://www.mariavlucht.nl/actueel/parochiebedevaart-naar-lourdes-2023

Voor Enschede en Haaksbergen: Hetty Eckers tel.: 06-22 26 82 64 / 053-433 37 18 of Annigje Jannink-Annink tel.: 053-434 26 50

Voor Lonneker, Losser en Glanerbrug: Annelies Severt tel.: 053-435 98 28

Voor Overdinkel: Ina Kuiper tel.: 06-30 30 12 01

 

Aan de leden van de pastorale teams in het Aartsbisdom Utrecht Utrecht, 27 januari 2023

 

Beste collegae, De eerste maand van het nieuwe jaar is bijna voorbij en traditiegetrouw vindt in deze periode de Actie Kerkbalans plaats. Het thema van dit jaar is: Geef vandaag voor de kerk van morgen. We willen een missionaire kerk zijn waarin mensen God en elkaar kunnen ontmoeten. Om van betekenis te zijn voor mensen die verbinding en verdieping zoeken. Om gastvrij en uitnodigend te zijn voor jong en oud. Ook voor mensen die God nog niet kennen. Vandaag én morgen.

Om die missie waar te kunnen maken is niet alleen geld nodig, maar hebben we ook behoefte aan mensen die geraakt zijn door de boodschap van het Evangelie en deze door willen geven aan anderen. Voor de kerk van morgen is het belangrijk dat we vandaag investeren in de vorming en toerusting van helpers in het pastoraat. Het Ariënsinstituut wil u daar graag bij helpen!

Zoals u weet zijn we in september 2018 gestart met een nieuwe vorm van opleiding tot onbezoldigd permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. In een aantal parochies zijn inmiddels catecheten en diaconaal assistenten werkzaam met een zending van de bisschop en in 2022 zijn drie mannen tot diaken gewijd – hun inzet en initiatieven kunnen rekenen op veel waardering van de parochianen en van de leden van het pastoraal team. Zij blijken een duidelijke toegevoegde waarde voor het pastorale werk. Het is ons voornemen om in september 2023 wederom te beginnen met een nieuw studiejaar. Voor de goede orde zetten wij de verschillende opleidingen van het Ariënsinstituut nog even op een rij:

Priester

Het Ariënsinstituut is in het aartsbisdom vooral bekend als priesteropleiding. Ook voor de toekomst zoeken wij mannen die de Heer als priester willen dienen. Naast de fulltime opleiding in Utrecht is er voor kandidaten die vanuit hun beroep priester willen worden een weekendopleiding op Priester- en Diakenopleiding Bovendonk van het bisdom Breda. Onlangs is er een inspirerende film uitgekomen waarin drie priesters uit ons aartsbisdom aan het woord komen over hun leven als priester. U kunt de film bekijken via https://www.ariensinstituut.nl/video-volgt-drie-priesters-in-aartsbisdom-utrecht/

Diaken

Diaken betekent letterlijk: ‘dienaar’. Het dienen van God en de mensen is een opdracht voor de hele Kerk en voor iedere christen. De diaken herinnert de christelijke gemeenschap aan de opdracht tot dienstbaarheid, doordat hij krachtens de wijding op een bijzondere wijze het dienstwerk van Christus tegenwoordig stelt. Voor toelating tot de opleiding tot onbezoldigd permanent diaken gelden eigen criteria. Keistraat 9 3512 HV Utrecht 030-2310490 ariensinstituut.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Catecheet

Het Aartsbisdom Utrecht maakt werk van goed geschoolde vrijwilligers die als catecheet zich met geloof en deskundigheid in de parochie inzetten voor het geloofsonderricht. Dit doen zij onder de verantwoordelijkheid van de pastoor en in afstemming met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen (steeds voor een periode van vier jaar) van de aartsbisschop een zending ontvangen als medewerker in de parochiecatechese.

Diaconaal assistent

Een diaconaal assistent is een goed geschoolde vrijwilliger met hart voor caritas en diaconie, die in de parochie actief is op het gebied van caritas en diaconie. De diaconaal assistenten werken vanuit de liefde voor de naaste die ons door Jezus Christus is voorgeleefd, onder verantwoordelijkheid van de pastoor en in overleg met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen (steeds voor een periode van vier jaar) van de aartsbisschop een zending ontvangen als diaconaal assistent.

Werving van kandidaten en geschiktheid

Wij vragen van u en de andere leden van uw team medewerking en enthousiasme om binnen uw parochie op zoek te gaan naar gemotiveerde kandidaten die één van deze opleidingen kunnen en willen volgen en die u in de toekomst in het pastoraat kunnen ondersteunen. Daarbij is een belangrijke vraag die u zichzelf kunt stellen of u toekomstige samenwerking met de kandidaat ziet zitten en of er in de parochieorganisatie behoefte is aan deze (onbezoldigde) functie.

Om voor een zending door de aartsbisschop (en dus voor de opleiding) in aanmerking te komen, moet de kandidaat aan een aantal criteria voldoen: 1. De kandidaat dient praktiserend rooms-katholiek te zijn, de leer van de Kerk te onderschrijven en een levensstaat te voeren die daarmee overeenstemt. 2. De kandidaat is tussen circa 28 en 55 jaar oud. 3. De kandidaat is rooms-katholiek gedoopt en gevormd. 4. De kandidaat is – indien gehuwd – voor de R.-K. Kerk getrouwd. N.B.: voor een kandidaat voor het permanent diaconaat geldt dat zijn eventuele echtgenote ook rooms-katholiek gedoopt en gevormd dient te zijn. 5. De echtgenoot of echtgenote stemt in met de opleiding en toekomstige zending.

Wij willen u vragen om bij de werving van kandidaten te onderzoeken of zij aan de criteria voldoen. Daarmee voorkomen we dat – na uw voordracht – het kennismakingsgesprek in Utrecht op een teleurstelling uitloopt. U kunt kandidaten voordragen tot uiterlijk 1 juni a.s. via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarna vinden de kennismakingsgesprekken plaats en wordt gekeken of de door u voorgedragen kandidaten in september aan de opleiding kunnen beginnen. Wij hopen van harte op uw medewerking aan bovengenoemde opleidingsinitiatieven die ten doel hebben om ook in de toekomst de dienst van liturgie, catechese en diaconie in de parochies gestalte te kunnen blijven geven.

 

Met vriendelijke groet, Patrick Kuipers Rector Ariënsinstituut

Vrijdag 16 december hebben we bij en in de Bonifatiuskerk een middag gehouden.

Er waren 6 verschillende koren en zangers die ons kerstliederen ten gehore hebben gebracht .

In de kerk kon je een kaarsje branden en  het mooie kerstpanorama bewonderen.

Ondertussen kon je genieten van koffie, thee, chocolademelk of glühwein met een lekker koekje.

Het goede doel dit jaar was de voedselbank, we hebben hen het mooie bedrag van 295 euro geschonken.

Namens de organisatie heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Een impressie op https://www.youtube.com/watch?v=OPofRGMcfD0&t=545s

Bernardie en Brigitte

 

 

Doet u meeOmzien

Er komt er een nieuwe gespreksronde aan met als thema ‘Omzien naar elkaar’. Vanuit het synodale proces is gebleken dat alle gesprekken unaniem het gevoel hebben gegeven van inspiratie, vreugde en voldoening, nieuwsgierigheid en zich gehoord voelen. Juist gezien de waarde en het grote enthousiasme willen we nu een nieuwe ronde gesprekken aanbieden. Het met elkaar in gesprek gaan als het eigenlijke proces van geloofsverdieping. Om elkaar te inspireren.

Veel mensen vinden het belangrijk dat er verbinding is tussen mensen. Men maakt zich bijvoorbeeld zorgen rond eenzaamheid, individualisering, verlies aan contacten, sociale omgeving. Vandaar dat is gekozen voor het thema ‘Omzien naar elkaar’. In gesprek hierover gaan kan op een heel laagdrempelig manier. Dat kan met een groepje mensen vanuit een kerkverband, maar ook bijvoorbeeld op scholen, aan de keukentafel thuis met vrienden, in gezinsverband, met opa en oma of ...  zelf of met begeleiding. Mogelijk komt vanuit het gesprek een mooie spreuk, oneliner of tekst naar voren. Als die op een tegeltje gezet kan worden, kunnen we de tegeltjes verzamelen en in de kerk laten zien.

In elke parochie zijn, in februari en maart, kletspotten (met instructie) te leen en tegeltjes beschikbaar. In elke parochie zijn ook gespreksleiders en ambassadeurs, die een gesprek kunnen begeleiden. Doet u mee? De plekken waar de Kletspot is af te halen zijn:

  • - Centraal secretariaat Franciscusparochie, Veldmaterstraat 61 Haaksbergen. Ma-do tussen 9 en 11.30 uur, 053 5743929
  • - Mariageboortekerk Gronausestraat 4 Losser. Ma-vr van 9.30 – 11.30 uur,                 053 5381224
  • - Parochiesecretariaat in Enschede, Nieuw Schoolstraat 2 bij de gastvrouwen,. Ma – do 9.30 – 11.00 uur, 053 4785306

Wend u voor individuele aanmeldingen tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0641252558.

-korte toelichting-

Het belang van tradities

Bijna ongemerkt krijgen uw (klein)kinderen mee wat u zelf belangrijk vindt. Wanneer u een goede familieband belangrijk vindt, dan zult u als ouder of grootouders waarschijnlijk aandacht besteden aan verjaardagen van uw (klein)kinderen. Misschien een jaarlijkse familiedag organiseren of één keer in het jaar een dagje 1-op-1 met opa of oma naar een stad of museum. Tradities zijn gewoontes. Soms zijn eeuwenoud en van de ene generatie op de andere doorgegeven. Soms nemen we gewoontes van anderen over. In onze tradities maken we duidelijk wat we belangrijk vinden. Ze geven houvast en vormen ook mede onze identiteit.

 

Religieuze tradities

Ook binnen onze eigen katholieke kerk kennen we tradities die houvast geven en drager zijn van onze identiteit. De kerststal opzetten thuis is voor velen zo’n traditie, een gebruik dat we waardevol vinden.  De kerststal staat voor huiselijkheid en gezelligheid, maar impliciet was het ook een teken van geloof. Zonder veel woorden komt het verhaal van Jezus van Nazareth onze huiskamer binnen. De laatste decennia hebben veel religieuze en kerkelijke tradities aan kracht verloren. Soms zijn ze zelfs (bijna) verdwenen, zoals kerkbezoek in het weekend, het kerkelijk huwelijk, zelfs wanneer een dierbare komt te overlijden is een kerkelijke begrafenis voor veel parochianen geen vanzelfsprekendheid meer. Vroeger was de Eerste Communie voor kinderen een feest waar ze naar uitkeken. Maar ook dat geldt voor steeds minder kinderen uit onze geloofsgemeenschap. Met welke kerkelijke of religieuze tradities komt een jonge generatie nog in aanraking?

Een nieuwe traditie?

Ineke Strouken, voormalig directrice van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, schrijft dat mensen in onze tijd soms op zoek zijn naar nieuwe tradities. Misschien is dat ook zinvol binnen onze kerkgemeenschap.

Bij onze zuiderburen kent men de traditie om op 2 februari, Maria Lichtmis, pannenkoeken te eten. Een gebruik met oude historische  wortels. Men vierde op die dag de overgang van de winter naar de lente. Het was ook de dag waarop de plattelandsbevolking van werk kon veranderen en men vierden het met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken. In onze kerk vieren we op 2 februari officieel de afsluiting van de kerstperiode. 40 dagen na kerstmis. Bij onze zuiderburen kijken dan kinderen vol enthousiasme uit naar de pannenkoeken. Dat feest van ‘pannenkoeken-eten’ wordt in Brabant en België nog volop gevierd. Waarom zouden wij die traditie zo de kerstperiode af te sluiten niet van onze buren overnemen? “Kinderen kunnen dan nú smullen van de pannenkoeken en later met een glimlach op hun gezicht een oude traditie in onze katholieke kerk herinneren.” Ook de traditie van pannenkoeken-eten is dan een drager van een stukje identiteit.

Doe mee! Bak op 2 februari pannenkoeken voor uw kinderen of kleinkinderen.

TW

Franciscusbende

Logo Franciscusbende met tekst

Vrijwilligers


Op Weg 5

 

Vastenactie

Laatste dienst

  

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

 

 

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

 

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

Contact


Centraal Secretariaat Franciscusparochie
Veldmaterstraat 61
7481 AB te Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29

E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie 11 januari 2023

Nieuwsbrief pastoraal team 11 januari 2023

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*