Banner website algemeen Kerken 1024x368

Op donderdag 28 juli 2022 is overleden: Bertha Hendrika Antonia (Betsie) Rietman - Bouwmeesters in de leeftijd van 74 jaar.
Zij was echtgenote van Johan Rieman. Zij woonde aan de Havikstraat.
De gezongen uitvaartviering heeft vrijdag 5 augustus plaatsgevonden in onze kerk, waarna begrafenis op ons parochiekerkhof.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun dierbare.

Op donderdag 14 juli 2022 is overleden: Bertha Hendrika (Betsie) ter Braak-Keizers in de leeftijd van 96 jaar.
Zij was weduwe van Herman ter Braak. Zij woonde de laatste jaren in het Saalmerink, daarvoor aan de Maatweg.
De gezongen uitvaartmis heeft donderdag 21 juli plaatsgevonden in onze kerk, waarna crematie te Usselo.

Op vrijdag 15 juli 2022 is overleden: Catharina Anna Josephina (Catrien) Oude Lansink-Broekhuis.
Zij is overleden in de leeftijd van 84 jaar. Zij was weduwe van Bernard Oude Lansink.
Zij woonde aan de Wissinkbrinkweg. Haar crematie met kerkelijke begeleiding was zaterdag 23 in Usselo. 

Op dinsdag 5 juli 2022 is overleden in de leeftijd van 81 jaar Johanna Hendriks (Annie) Hilderink - ter Huurne.
Zij was gehuwd met Antoon Hilderink en woonde aan de Merelstraat. De afscheidsviering vond plaats op 8 juli in onze kerk.
Wij wensen haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van hun dierbare.

Op zaterdag 30 april 2022 is plotseling in Italië overleden Alfred Johannes Mattheus (Alferd) Waanders.
Op 28 december 2021 is zijn vrouw Mariëtte Waanders-Menkehorst (dirigente van ons PaBlokoor) overleden.
De herdenkingsbijeenkomst in onze kerk heeft plaats gevonden op donderdag 19 mei.
De crematieplechtigheid op vrijdag 13 mei te Borne. Wij wensen zijn kinderen Anne en Joost, zijn ouders en zijn
schoonmoeder en alle andere familieleden veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Oud pastoor Anton Hulleman van de Veldmaat overleden.
Ruim 14 jaar heeft hij in Haaksbergen en in het bijzonder in de Veldmaat gewerkt. Hij was oa betrokken als pastoor bij de 1e Dauwtrappersmis op het Bon Boys veld in 1994.
Foto op CD bonifatiuskerk 107
Hierna de aankondiging van zijn overlijden door Kardinaal Eijk.

Broeders en zusters,

Hiermee bericht ik u dat op 1 april 2022 in woonzorgcentrum ‘De Speulbrink’ te Vaassen in de Heer is overleden de zeereerwaarde heer
Antonius Martinus Johannes Hulleman Priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Apeldoorn op 6 juni 1934. Na zijn priesterwijding op 19 juli 1964 was hij achtereenvolgens assistent te Haarle en Gendt. Met ingang van 13 september 1980 volgde zijn benoeming tot pastor in het samenwerkingsverband van de drie parochies te Haaksbergen (H. Pancratius,
HH. Bonifatius en Gezellen en Onze Lieve Vrouw van Lourdes). Op 1 maart 1984 werd hij tevens benoemd tot deservitor van de HH. Bonifatius en Gezellenparochie te Haaksbergen. Per 1 oktober 1994 werd hij benoemd tot pastoor van de St. Martinusparochie te Wehl en de parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Nieuw Wehl binnen het samenwerkingsverband van de parochies te Wehl, Nieuw Wehl, Kilder en Beek. Met ingang van 1 januari 1999 ging hij met emeritaat. Anton groeide als oudste op in een groot gezin waarmee hij altijd nauw verbonden is gebleven. Na de lagere school koos hij voor het ambacht van timmerman en kreeg hij werk bij de gemeente Apeldoorn. Na enkele jaren groeide zijn verlangen om priester te worden. Daarom ging hij eerst naar de Latijnse School in Gemert en sloot zich daarna (in 1958) aan bij de seminaristen van het Philosophicum Dijnselburg en daarna bij die van het Grootseminarie Rijsenburg.
Hij was geliefd bij zijn parochianen en een toegewijde goede herder, vooral voor zieken en kwetsbaren. Hij kwam graag op scholen bij de kinderen: voor lessen en voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie. Hij was een oprechte, vriendelijke, goedlachse en eenvoudige pastor; concreet, met beide benen op de grond. Hij stond voor Jezus en zijn Evangelie. Na zijn emeritaat keerde hij terug naar Gendt. Hij bleef in de ruime omgeving pastorale assistentie verlenen.
In Anton is altijd iets van een timmerman gebleven: hij was heel precies, had alles op orde, bewaarde alles en was geïnteresseerd in technische dingen. Met zijn lintzaag heeft hij ook diverse dingen voor de parochie gemaakt, zoals zitbankjes voor de misdienaars.
Toen zijn gezondheid achteruit ging en hij niet meer auto mocht rijden, verloor hij veel contacten en brak er een moeilijke tijd voor hem aan. Hij was dankbaar voor hen die hem tot hulp en steun waren.
Zijn familie speelde daarin een grote rol. In april 2021 werd Anton opgenomen in een verzorgingshuis in Apeldoorn en enkele maanden daarna in woonzorgcentrum ‘De Speulbrink’ in Vaassen alwaar hij liefdevol werd verzorgd. Nadat hij zijn heup had gebroken ging hij qua gezondheid snel achteruit. Hij ontving het sacrament van de ziekenzalving in het bijzijn van zijn familie en knapte daarna weer enigszins op. Eind maart werd hij opnieuw plotseling ernstig ziek en stierf enkele dagen later in alle rust en vrede. We geloven dat Anton nu is opgenomen in het hemels Vaderhuis.
Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.
Correspondentieadres: Familie Hulleman, p/a Koningsstraat 14, 7315 HW Apeldoorn
De Eucharistieviering ten uitvaart zal plaatsvinden op donderdag 7 april a.s. om 11.00 uur in de
H.Martinuskerk, Deventerweg 89 te Vaassen. Voorafgaand is er van 10.15 tot 10.45 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen. Aansluitend begrafenis op het kerkhof in zijn geboorteplaats Klarenbeek

Op maandag 28 maart 2022. is overleden in de leeftijd van 92 jaar Antonius Hendrikus Bernardus Belshof roepnaam Tonnie.
Hij heeft jaren aan de Weertseriet gewoond, de laatste tijd in het Saalmerink.
Hij is echtgenoot van Truus Belshof - Broekhuis. De crematie heeft maandag 4 april in besloten kring plaats gevonden.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare man, vader en opa.

Op woensdag 29 december 2021, twee dagen na haar 56e verjaardag is overleden Maria Geziena Elisabeth Mariëtte Waanders-Menkehorst.
Echtgenoot van Alfred Waanders en moeder van Joost en Anne. Zij wonen in de St. Isidorushoeve.
Mariëtte is velde jaren dirigent geweest van het PABLO & SPIRIT koor van Haaksbergen, Hoeve, Buurse en Veldmaat.
Samen met dit koor heeft ze vele muzikale middagen verzorgd waaronder de Top 2000 vieringen.
Postum willen wij haar danken voor haar tomeloze inzet, ook toen ze ernstig ziek was.
Wij hebben haar herdacht in de Hendenkingsdienst op woensdag 5 januari 2022 in haar geliefde HH. Bonifatius en Gezellenkerk in de Veldmaat.
De crematieplechtigheid heeft op donderdag 6 januari plaats gevonden.
Wij wensen haar man en kinderen en al die andere dierbaren die haar lief waren veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van Mariëtte.

Op Donderdag 18 november 2021 is in de leeftijd van 95 jaar overleden Wilhelmus Bartholomeus Hendrikus (Wim) Hendriks.
Hij was weduwnaar van Annie Hendriks-Kuipers. Wim woonde tot het overlijden aan de Geukerdijk.
De uitvaartviering was op donderdag 25 november in onze kerk waarnaar de begrafenis op ons kerkhof.
Wij wensen de dochter en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun vader en opa.

Op woensdag 27 oktober 2021 is in de leeftijd van 86 jaar overleden Bernardus Theodorus Bonifacius (Bennie)Gröniger.
Hij was weduwnaar van Marietje Gröniger-Wielens. Bennie woonde de laatste jaren op het Wiedenhof.
De gezongen uitvaartmis heeft woensdag 3 november plaats gevonden, waaarna begrafenis op ons kerkhof.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verlies van hun vader en opa.

Op maandag 4 oktober 2021 is overleden in de leeftijd van 87 jaar Henricus Theodorus Bernard (Henny) in den Nieuwenkamp.
Hij was weduwnaar van Marietje in de Nieuwenkamp - Horck. Henny is jarenlang vrijwilliger geweest in onze geloofsgemeenschap,
gespecialiseerd in alles wat met elektra te maken had. Wij willen hem daarvoor postuum bedanken.
Zijn uitvaartviering heeeft maandag 11 oktober plaatsgevonden, waarna crematie te Usselo.
Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun dierbare vader en opa.

Op vrijdag 1 oktober 2021 is overleden Wilhelmina Johanna (Wilmien) Gerdes-Lankheet in de leeftijd van 90 jaar.
Zij was weduwe van Herman Gerdes. De afscheidsviering was op dinsdag 5 oktober in onze HH Bonifatius en Gezellenkerk.
De crematie heeft plaats gevonden in besloten kring.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun dierbare.

Op woensdag 29 september 2021 is overleden in de leeftijd van 79 jaar, Johanna Berndina (Anneke) Egbers - Winkelhuis
Zij was weduwe van Wim Egbers. Zij woonde aan de M.A. de Ruyterstraat. Haar cremantie heeft woensdag 6 oktober in besloten kring plaats gevonden.
Wij wensen haar man en kinderen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun dierbare vrouw en moeder

Op woensdag 22 september 2021 is overleden in de leeftijd van 63 jaar Maria Anna Francisca (Marjo) Aarnink-Assink.
Zij was echtgenote van Alfons Aarnink. Haar uitvaart heeft op woensdag 29 september in besloten kring plaatsgevonden op het Waarveld.
Wij wensen haar man en kinderen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun dierbare vrouw en moeder.

Op woensdag 15 september 2021 is overleden in de leeftijd van 91 jaar.
Anna Catharina (Anny) Westendorp- Koppelman. Hij was weduwe van Ben Westendorp.
Zij heeft jaren aan de Geukerdijk gewoond, daarna aan de Veldmaterstraat en de laatste jaar in het Saalmerink.
Anny was vele jaren koorzanger van ons Bonifatiuskoor.
Wij willen haar daarvoor postuum bedanken. Wij wensen haar naasten veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun dierbare.

Op w
oensdag 25 augustus 2021 hebben wij in “zijn” geliefde Bonifatiuskerk afscheid genomen tijdens een uitvaartviering van
Jan
Oude Kamphuis en hem daarna begeleid op zijn laatste gang naar het crematorium in Usselo.
Jan was gedurende vele jaren voor zover zijn gezondheid hem dat toeliet een vrijwilliger pur sang.
Als waardering voor zijn vele vrijwilligerswerk heeft hij in 2009 de Willibrordpenning ontvangen.
Hij was een trouw en actief koorlid van het Bonifatiuskoor.

Foto bewerkt  
   

Vele jaren verzorgde hij de bloemversiering in de kerk met extra aandacht voor de hoogfeesten en jubileumfeesten van de parochie.
Deze versiering verzorgde hij met veel zorg en aandacht maar wel op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo.

Verder was hij ooit bestuurslid, leverde hij een actieve bijdrage voor de Actie Kerkbalans, de tuinploeg van de tuin van de
Bonifatiuskerk en ook onderhoud van het kerkhof en urnenveld en niet te vergeten was hij ook nog één van de kosters.

Al vele jaren speelden gezondheidsklachten hem parten.
Hierdoor moest hij steeds meer inleveren als bijdrage voor zijn vrijwilligerswerk maar bovenal ook als persoon in de privésfeer.
Op woensdag 18 augustus is hij na een kort verblijf in het ziekenhuis overleden.
Jan wij gunnen je als medevrijwilligers van de Bonifatius geloofsgemeenschap na een strijd van vele jaren de eeuwige rust.

Op maandag 5 juli 2021 is in de leeftijd van 89 jaar overleden Hermanus Gerhardus (Herman) ten Voorde.
Hij was sind 25 december 2019 weduwnaar van Betsie ten Voorde-Leusink.
De crematieplechtigheid heeft maandag 12 juli plaatsgevonden.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verlies van hun dierbare vader en opa.

Op donderdag 1 juli 2021 is in de leeftijd van 80 jaar Johanna Maria Geertruida (Annie) Michorius-Wildenborg overleden.
zij is echtgenote van Hennie Michorius. De afscheidsviering heeft woensdag 7 juli in onze kerk plaatsgevonden.
De begrafenis op donderdag 8 juli op het Waarveld.
Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verlies van hun dierbare vrouw, moeder en oma.

Op vrijdag 26 februari 2021 is in de leeftijd van 77 jaar overleden, Theresia Maria (Thea) Borkes -Wanschers.
Zij was weduwe van Gerard Borkes. De gezongen uivaartviering waarna crematie heeft plaatsgevonden vanuit onze kerk op vrijdag 5 maart.
Wij willen Thea postuum bedanken voor de prachtige iconen welk zij voor onze kerk geschilderd heeft.
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare moeder en oma.

Op vrijdag 15 januari 2021 is in de leeftijd van 68 jaar overleden Johannes Gerhardus Bonefatius (Johan) Vaanhold. Hij was echtgenoot van Ria Vaanhold-Averdijk.
De cramatieplectigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden op vrijdag 22 januari wegens de corona.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun dierbare.

Blog

 Verantwoordelijkheid nemen’ door Frank de Heus, pastoraal werker

 

Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist;

en van hem aan wie veel is toevertrouwd,

zal des te meer worden gevraagd (Lucas 12, 48).

“Begint u eerst

Lees meer...

Kerkbijdrage

 

 

Vrijwilligers


Franciscusbende

Logo Franciscusbende met tekst

Vastenactie

Laatste dienst

  

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

 

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

Contact


Centraal Secretariaat Franciscusparochie
Veldmaterstraat 61
7481 AB te Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29

E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*