Banner website algemeen Kerken 1024x368

Mgr. Woorts over de eucharistie in de kunst

Mgr. Woorts, hulpbisschop van ons aartsbisdom, neemt ons aan de hand van een powerpoint-presentatie mee op reis door de kunstgeschiedenis en laat zien hoe in de loop der tijd de eucharistieviering is gewaardeerd en afgebeeld. Dat doet hij met veel kennis en enthousiasme. Mrgr. Woorts heeft in Rome christelijke kunst gestudeerd en weet er veel over te vertellen. Natuurlijk is er gelegenheid vragen te stellen.

Begeleiding: pastoraal werker Frank de Heus
Datum: donderdag 19 november
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur
Locatie: Parochiezaal of kerk van Sint Jan, Haaksbergerstraat 253
Kosten: vrije gift
Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mgr. Hoogenboom over Europa en de Rooms katholieke kerk

Mgr. Hoogenboom zal spreken over ‘ecologie en duurzaamheid’, ‘sociale en economische politiek’ en ‘vrijheid en godsdienst’. Dat doet hij als vertegenwoordiger van de Nederlandse bisschoppenconferentie in de COMECE. In de COMECE zitten vertegenwoordigers van bisschoppenconferenties van de 27 landen die deel uitmaken van de Europese Unie. De commissie houdt zich bezig met allerlei vraagstukken die de Europese Unie aangaan. Het werk van COMECE wordt geïnspireerd door belangrijke beginselen van de katholieke sociale leer. Denk aan de menselijke waardigheid, de bescherming van het algemeen welzijn (het bonum commune), de bevordering van de intermenselijke solidariteit, het nastreven van subsidiariteit die de juiste verhoudingen tussen het individu, de groep en de staat waarborgt, én het ontwikkelen van een integrale visie op de schepping en het behoud ervan. Mgr. Hoogenboom zal in zijn lezing duidelijk maken dat de Katholieke Kerk door middel van COMECE een belangrijke bijdrage levert aan vrede en gerechtigheid in Europa.” Na de lezing is er ruimte om vragen te stellen. Mgr. Hoogenboom is hulpbisschop van ons bisdom Utrecht.

Begeleiding: pastoraal werk Frank de Heus
Datum: donderdag 11 maart
Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur
Locatie: Parochiezaal of kerk van Sint Jan, Haaksbergerstraat 253
Kosten: vrije gift
Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ds. Trees van Montfoort over ‘Groene theologie’
Uitgeroepen tot het beste theologische boek van 2019

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. ‘Groene theologie’ verwoordt een andere kijk op de natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, en communicatieadviseur.

Begeleiding: pastoraal werk Frank de Heus
Datum: zondag 11 april
Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Parochiezaal of kerk van de H. Jacobuskerk, Oude Markt 1
Kosten: vrije gift
Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Blog

Dat verandert de wereld

We sluiten zondag het kerkelijk jaar af met het feest ‘Christus Koning’. Ingesteld na de Eerste Wereldoorlog.  De keizers van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije waren afgezet. En ook de Tsaar van Rusland. Maatschappelijke verhoudingen waren revolutionair gewijzigd. Oude macht had afgedaan.

Wat met de Franse revolutie was begonnen, was nu in heel Europa aan de orde. Mensen gingen samen zelf over hun leven. Waarbij ook Fascisme en Nationaal Socialisme in opkomst waren. Bij zoveel machtsverschuiving liet de paus vieren dat Christus Koning is. Tot aan, én voorbij het einde der tijden. Omdat zijn koningschap niet van deze wereld is, zoals Jezus zelf zegt. Inderdaad. De koning van alle leven durfde te sterven. Uit liefde. Veel mensen lijden verborgen in dit leven. Anderen zien niet, of kunnen niet aanzien waaraan ze lijden. En durven niet te helpen. Christus Koning. Wij geloven dat groepsdruk en wereldmacht niet opkunnen tegen de Liefde. Omdat die blijvend is. We hebben Jezus een heel kerkelijk jaar gevolgd. Van kribbe tot kruis. Hij kent het menselijk lijden. En waagt er zich aan, helemaal, tot in de dood. Bij onze onmacht om werkelijk lief te hebben, houdt hij het uit. En staat eruit op. Dat kunnen wij ook! Oorlog en dood zullen niet voor altijd te heersen. Wij kunnen hongerigen te eten geven, dorstigen te drinken. Wij kunnen vreemdelingen opnemen, en naakten kleden. Wij kunnen bezoeken wie ziek zijn en gevangen. Zulke naastenliefde verandert de wereld tot in eeuwigheid.

Paul Daggenvoorde, pastoor

Kerkbalans

 

 

Vrijwilligers


Jeugdkerk


Sternet


 

Laatste dienst

  
Film camera

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

Klik op fotos voor meer info

 

Pancratiuskerk

Pacratiuskerk

 

052234 Sonderenstraat Lourdeskerk 03

Lourdeskerk

Contact

 

Centraal Secretariaat Alphons Ariënshuis
Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29
E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden

 

Maandag:  Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*