Banner website algemeen Kerken 1024x368

Afb. labyrint ChartresSpiritualiteit heeft met 'Spirit' te maken. Grondwoorden die meeklinken in de betekenis van spiritualiteit zijn het Latijnse ‘spiritus’ en het Bijbelse 'pneuma' (Grieks) of 'ruach' (Hebreeuws), dat 'wind', 'adem', 'geest' betekent. 
 
Zoals de wind waait waarheen zij gaat en van alles in beweging zet, zo gaat het ook met de heilige Geest. De Geest laat ons, mensen, niet onberoerd. Christenen verstaan zichzelf als mensen, gedreven door de Geest. Spiritualiteit zegt iets uit over wat jou drijft in jouw leven.
 
De spiritualiteit van mensen kent een innerlijke kant en een kant die meer naar buiten is gericht. Waar mensen de weg naar binnen gaan, gaan ze de weg van verstilling, meditatie, gebed, beschouwing. Waar mensen de weg naar buiten gaan, trekken ze de wereld in om hun medemens actief van dienst te zijn.
 
Voor beide manieren van leven is plek in onze parochie. Je kunt deelnemen aan vieringen, gebedsstonden, het sacramentele leven, maar je kunt je vanuit de parochie ook actief inzetten voor de wereld. We bieden daartoe mogelijkheden voor jong en oud, voor traditioneel katholieken en voor oecumenisch ingestelde mensen, voor wie iets wil weten van vroeger of voor wie op zoek is naar de diepste kern van zijn of haar eigen geloof nu, in deze tijd.
 
Wie ben ik zelf? Wat geloof ik? Hoe moet of kan ik kijken naar wat de traditie mij aanreikt aan Bijbelverhalen, rituelen, sociale leer, heiligenverhalen en wat al niet meer? Hoe kan 'geloven' mij helpen in mijn leven? In de parochie is ruimte om op zoek te gaan naar eigen antwoorden. Wij zijn zelf een zoekende gemeenschap. Zoekend naar de ontmoeting met God, met onszelf en met elkaar. Wij willen mensen in staat stellen hun eigen leven en wereld vorm te geven in deze tijd, met het oog op de toekomst, door hen bekend en vertrouwd te maken met de praktijk van het christelijk geloven, de persoonlijke omgang met God, en door hen deel te laten nemen aan de rituelen en vieringen in onze geloofsgemeenschap.

Blog

Tegelijk met het schooljaar begint na de vakantie een nieuw werkjaar. Halverwege het kalenderjaar. Een nieuw begin in de tweede helft? Blijft het kerkelijk leven even vreemd en afstandelijk als waaraan we inmiddels wat gewend zijn?

Lees meer...

Kerkbalans

 

 

Vrijwilligers


Jeugdkerk


Sternet


 

Laatste dienst

  
Film camera

 

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

Klik op fotos voor meer info

 

Pancratiuskerk

Pacratiuskerk

 

052234 Sonderenstraat Lourdeskerk 03

Lourdeskerk

Contact

 

Centraal Secretariaat Alphons Ariënshuis
Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29
E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden

 

Maandag:  Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*