Banner website algemeen Kerken 1024x368

Samen met je zoon of dochter speuren naar hoe Gods Geest jullie kan inspireren…

En dan moet je ze loslaten…

En dan lijkt het opeens wel dat jouw zoon of dochter 11 jaar of ouder is geworden. Je hebt je kinderen al heel wat meegegeven voor het leven. Je hebt ze veiligheid willen geven, zelfvertrouwen. Je hebt ze geleerd voor zichzelf op te komen en respect te hebben voor anderen. Talenten zijn ontdekt. Steeds meer keuzes worden al door jouw zoon of dochter zelf gemaakt. En nu komt de overgang naar de middelbare school en de puberteit.

Bij heel die opvoeding heeft ook het geloof een rol gespeeld. Ooit begonnen met de doop was het soms heel intensief, soms wellicht verwaterd. Er waren tijden, dat je nauw bij de kerk betrokken was, maar er zijn misschien ook tijden geweest, dat je wat meer afstand genomen hebt.

Je weet dat je jouw zoon of dochter nu steeds meer los moet laten. Ook qua geloof. Dat kun je niet afdwingen. Je kunt het alleen maar voorleven, aanreiken en hopen dat je kind in de katholieke traditie verder wil gaan. Bij alle twijfel is die traditie met al haar verhalen, rituelen en idealen toch van waarde. Nu is het moment voor een laatste zetje in de goede richting. Samen met leeftijdgenoten kan jouw zoon of dochter nog eenmaal stevig worden ondergedompeld in wat katholieken ter harte gaat.

Vormen is ‘sterk maken’

Vormen komt van een oud-Hollands woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’. Juist nu je zoon of dochter op de drempel staat van toegroeien naar volwassenheid heeft het kracht nodig. Wie ben ik? Waar sta ik zelf voor? Loop ik achter anderen aan of vind ik mijn eigen weg; de weg die bij mij past? God wil daarbij helpen. Je kunt een beroep doen op zijn heilige Geest om wijsheid, om sterkte, om inzicht en verstand… Om die Geest bidden wij in de viering van het heilig Vormsel. De bisschop of een vertegenwoordiger van hem komt om kinderen de handen op te leggen en te zalven. Zoals de olie doordringt in de huid, zo dringt Gods heilige Geest door in ieder van ons. De bisschop drukt als het ware Gods zegel op ons voorhoofd. Hij laat daarmee zien, dat wij van God zijn en dat wij bij Hem horen. Voor kinderen is dit een mooie geloofservaring, die ze niet licht vergeten.

Voorbereiding op het ontvangen van het vormsel…

In mei of juni worden kinderen via scholen en via de media van de parochie benaderd om zich op te geven voor het project ‘Vormselkracht’. Dit project bereidt kinderen voor op het ontvangen van het heilig Vormsel. Ook niet-Katholieke kinderen en kinderen, die uiteindelijk niet gevormd zullen worden, kunnen meedoen. We vragen kinderen aan het einde van het project of zij al dan niet gevormd willen worden. Het programma loopt van september tot februari. Er worden ook elk jaar ouders gevraagd in de stuurgroep plaats te nemen. De werkgroepen van ouders worden begeleid door de pastor en de stuurgroep.

In het schooljaar 2020-2021 wordt het project binnen Zuidoost Twente aangeboden in de Jacobusparochie te Enschede. Het leeuwendeel van de bijeenkomsten zal plaatsvinden in de parochiezaal en de kerk van de Sint Jan aan de Haaksbergerstraat 253. Voor het programma 2020-2021 klik hier. In het schooljaar 2021-2022 wordt het project aangeboden in de parochies Franciscus van Assisië en Maria Vlucht.

‘Vormselkracht’ is een eigentijds project vol actie, gericht op het zelf kiezen voor Jezus Christus en zijn missie. In zes bijeenkomsten met steeds vaker de ouders erbij ontdekken we via Bijbelverhalen, wie de heilige Geest is en wat Zij met mensen doet, welke kracht Zij geeft. We worden stil voor gebed. We zetten ons actief in voor anderen in verschillende stages. In een Taizé- of Thomas-viering laten we kinderen ervaren, dat vieren in de kerk ook anders kan. De ouders dragen zelf het project. Ouders en vormelingen speuren in een aantal bijeenkomsten samen naar de Geest. De parochie-catecheet helpt daarbij. Doorgaans wordt er in februari gevormd.

Financieel

Voor het meedoen aan het project ‘Vormselkracht’ wordt een eigen bijdrage van € 45,– gevraagd. Dit bedrag wordt op de Startavond voor ouders door de stuurgroep ‘Voorbereiding heilig Vormsel’ geïnd. Eventueel van tevoren via de bank.

Opgave

Tieners van groep 8, brugklas en hoger kunnen voor komend schooljaar 2020-2021 worden aangemeld bij de Jacobusparochie te Enschede. Voor het schooljaar 2021-2022 kunnen tieners via het aanmeldingsformulier op deze website worden aangemeld. Ook niet-katholieke kinderen kunnen aan het project meedoen.

Het geheim van ik
 
als ik ’s avonds
in de spiegel kijk
dan zie ik hoe ik
op mijn vader lijk

maar kijk ik ’s morgens
dan ben ik – da’s raar –
veel meer mijn moeder
dan lijk ik op haar 

van binnen heb ik
iets van allebei
toch zijn er ook
dingen alleen van mij 

soms ben ik zo anders
zomaar vanzelf
dat heb ik zeker
gewoon van mijzelf 

langzaam ga ik
naar een eigen stek
gaandeweg vind ik
mijn eigen plek 

en jij, mijn God,
als jij ergens bent
dan weet ik heel zeker
dat jij mij goed kent 

ik wil je iets vragen:
God, wie ben jij?
en waarom gloeit
die vraag in mij?

Blog

‘Is dit een straf van God?’
Sommige mensen, zo werd mij de afgelopen weken duidelijk, worstelen met deze vraag. ‘Zou God deze pandemie over de aarde gezonden hebben, omdat wij ons van God hebben afgekeerd, het evenwicht in de natuur verstoren, elkaar de tent uitvechten?’

Lees meer...

Kerkbalans

 

 

Vrijwilligers


Jeugdkerk


Sternet


Laatste dienst


 

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

Klik op fotos voor meer info

 

Pancratiuskerk

Pacratiuskerk

 

052234 Sonderenstraat Lourdeskerk 03

Lourdeskerk

Contact

 

Centraal Secretariaat Alphons Ariënshuis
Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29
E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden

 

Maandag:  Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*