Banner website algemeen Kerken 1024x368

Nieuwsbrief

Pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 19 mei 2021

Afb. logo Zuidoost

 

 

Enschede Zuid: Dauwtrappen en openluchtmis

dauwtrapmis1

Dit jaar vierden we Hemelvaart in de buitenlucht. Een select groepje verzamelden zich al vroeg bij het kapelletje in de Helmerhoek. Er werd voor de overweging onderweg een lentegedicht voorgelezen, waarna de groep in stilte vertrok. Het werd ruim vier kilometer wandelen in de ontluikende natuur onder een stralende hemel.

Die stralende hemel was er ook nog toen die morgen de Eucharistieviering plaats vond in de tuin van de pastorie, die inmiddels is omgetoverd in een ware Oase. Parochievicaris Willie Rekveld en Mill-Hill missionaris pater Ben Engelbertink gingen hierin voor.

Het is even wennen om de heilige Mis bij te wonen vanuit een tuinstoel, maar de intieme sfeer, een goede organisatie, muziek en geluidsinstallatie droegen bij aan deze prachtige morgen.

Na de dienst werd het kapelletje ‘De rode pannen’, en het Syrisch ‘Onze Vader’ die de tuin sieren, plechtig ingewijd. Deze zomer zullen er meer van deze zomerdiensten volgen.

Nu, na de inwijding van de kapel, zal de tuin voortaan ook open zijn voor het publiek. Elke dinsdag en donderdag bent u van harte welkom tussen 2 en 4 uur. Een gastvrouw of gastheer zorgt desgewenst voor een praatje of voor een kopje koffie of thee. U bent welkom zonder enige verplichting.

De Tuingroep Pathmos Oase

  

 

Franciscusparochie: Inspirerende picnic Eerste heilige Communie

 picnic 

 picnic 2

Afgelopen vrijdag hield het net op tijd op met regenen en scheurde de hemel open! De zon kwam erbij. De maaltijd met ouders en kinderen was al twee keer eerder uitgesteld. Met een mooi verhaal, gebed en dankzij een goede organisatie door de werkgroep werd het een succes! Complimenten voor de groep.

 

 

Jozefkerk Enschede Noord: … en de eerste Eerste Communie heeft plaatsgevonden!

 ehc enschede

In de Sint Jozefkerk vond het afgelopen weekend de eerste viering van de Eerste heilige Communie van dit voorjaar plaats. Zes communicanten mochten samen 54 familieleden meenemen naar de kerk. Dat werd een veelkleurig geheel met onder meer prachtige gewaden en een enthousiast zingend kinderkoor JM. Dankzij de werkgroep en koster Remco verliep alles weer perfekt!

 

 

Sint Jan, Enschede Zuid: En het dak zit er weer op!

 dak

Nadat eerder al de pastorie flink onder handen is genomen, achterstallig onderhoud is gepleegd, een erker is verwijderd en het hele pand nieuw in de verf is gezet, was de afgelopen weken het dak van de Sint Janskerk aan de beurt. Die klus werd vanochtend afgerond. We zitten voorlopig weer droog! In dit ouderwetse voorjaar is dat geen overbodige luxe! Met dank aan André Amelink, bestuurslid voor bouwzaken.

 

 

De Wonne Enschede: Op weg naar Pinksteren …

de wonne

Of liever gezegd: onder weg… want we zijn al 7 weken onder weg naar Pinksteren.

De Geest die ons samenbrengt, die ons over allerlei barrières aanmoedigt de moeilijke sprong te wagen en niet bang te zijn. Althans, je niet door die angst te laten weerhouden.

De Geest die je warm van binnen maakt, of zelfs enthousiast.

Naar die Geest kijk ik uit, luister ik stil, of Zij al in aantocht is. Ik houd mijn ogen wijd open, zoekend naar mensen die dat enthousiasme ook kennen. Die de moed hebben om vreemde grond te betreden en nieuwe wegen gaan.

Aan die Geest moest ik ook denken vorige week. Wij hebben als christenen na Pasen nu Hemelvaart gevierd. In de afgelopen maand hebben de moslims Ramadan gehouden. Overdag geen eten of drinken. En nét voor de avondklok inging toch nog even met andere feestelijk gegeten. Of extra gebeden in de moskee. Met onze Hemelvaart was ook de Ramadan ten einde en werd er bescheiden Suikerfeest gevierd. Een van de vijf zuilen, of fundamentele deugden van de islam, is vrijgevigheid, m.n. aan mensen die het minder hebben. Zo ook in de Wonne.

We werden gevraagd om zaterdag thuis ze zijn en niet te koken. Even na 18 uur stonden er vier dames op de stoep met grote tassen. Daarin zaten warmhouddozen met elk een feestelijke maaltijd. Bij hun Turkse moskee hadden ze een hele dag gekookt voor drie groepen in Enschede, die ze op deze manier wilden verwennen en verrassen. Wíj waren verrast en zíj waren verrast: met warm eten en een warme ontvangst. We herkenden bij elkaar: de geestdrift komend vanuit de religieuze bodem. Vandaaruit durf je naar een ander te stappen. En ik realiseerde: de Geest mag waaien, ons een steuntje in de rug geven: over drempels, over muren, door dichte ramen heen, rond kerktoren en minaret. Zo kunnen we elkaars intentie leren verstaan. En samen thee gaan drinken in de tuin.

Carla Berbée, pastoraal werkster

 

 

Zuidoost Twente: Opgave Vormselproject 2021-2022

 Tot 20 juni (parochie Maria Vlucht) en 4 juli (Franciscusparochie) kunnen leerlingen uit groep 8, brugklas en hoger opgegeven worden voor het Vormselproject in het komend seizoen. Meer informatie en het opgaveformulier vindt u op de websites van de parochies. Belangstellenden uit Enschede zijn welkom in Losser en Haaksbergen. In het schooljaar 2022-2023 vindt het Vormsel weer in Enschede plaats.

 

 

Pancratiuskerk Haaksbergen: Rozenkrans bidden

Gedurende de mei-maand is er elke woensdagavond om 19.00 uur Rozenkrans bidden in de Pancratiuskerk. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

 

 

Enschede Zuid: Bloemetje van de week

bloem

Het bloemetje van deze week ging naar Tiny Kronenberg aan de Gareelhoek te Enschede.

 

 

Ter bezinning Pinksteren: Schrijf mee aan het ‘derde testament’!

pinksteren

Heel Nederland viert Pinksteren met een extra vrije dag, maar wat vieren we eigenlijk? Christenen sluiten de Paastijd af. ‘Pentakosta’, de vijftigste dag, markeert het einde van de Paastijd. Pinksteren valt op de zevende zondag van Pasen. Nog zo’n mooi getal.

Ons christelijk Pinksterfeest is verbonden met het joodse wekenfeest, ‘Sjavoeot’. Het is op Sjavoeot dat joodse gelovigen in Jezus 2000 jaar geleden de heilige Geest ontvingen. Met Sjavoeot begint het binnenhalen van de oogst. In de synagoge wordt het verhaal van Ruth, een echt oogstverhaal, gelezen. Men viert de ontvangst van de Torah, die wij – christenen – het Oude of Eerste Testament noemen. Dat ontvangen van die Torah door Mozes was echter geen eenmalig gebeuren. Dat ontvangen gaat alsmaar door. Er is ook een mondelinge traditite van uitleg ontstaan die zijn weerslag heeft gekregen in bijvoorbeeld de Talmoed. Dat vind ik wel een mooi gegeven. Dat de traditie zich blijft ontwikkelen en ontvouwen.

In onze christelijke traditie vieren we met Pinksteren, de gave van de heilige Geest. De leerlingen bevrijdden zich van de angst voor joodse en Romeinse gezagsdragers en hun soldaten, zetten de deuren en ramen open van de zaal, waar zij zich sinds de dood van Jezus hadden opgesloten, en gingen de straat op. Hun enthousiasme voor wat zij met Jezus hadden meegemaakt konden zij niet langer voor zich houden. Zij moesten erover vertellen. Zo gedreven waren zij. En dat gaat door tot op de dag van vandaag.

We spreken binnen de kerk wel eens over het ‘derde testament’. Dat zijn al die verhalen, die mensen elkaar vertellen over hoe geloof in de boodschap van Jezus hun leven veranderd heeft en goed heeft gedaan. Dankzij hun inbreng lezen we oude teksten telkens weer opnieuw vanuit nieuwe invalshoeken en komen we tot nieuwe inzichten over hoe God met ons mensen omgaat, wat Hij ons geeft en van ons vraagt. Die levende traditie, overlevering, houdt kerk en geloof bij de tijd. Voor een levendige en daardoor aantrekkelijke parochie is het dus belangrijk om dat gesprek met elkaar te blijven voeren, ook als het soms moeilijk is door uiteenlopende visies. Zo kunt ook u meeschrijven aan dat Derde Testament. Gelukkig laat de Geest van Jezus zich niet temmen. Ook niet door ge- of verboden van hogerhand. Als we maar de taal van het hart blijven spreken. Want daarmee raken wij elkaar en verrijken wij elkaars leven. Ik wens u veel hartstocht en geestdrift toe. Houd uw gelovige gedachten niet voor uzelf, maar deel ze met anderen. Want van mensen als u moeten wij – de kerk – het hebben.

Pastoraal werker Frank de Heus

 

 

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker: https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Gerardus Majella Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

 

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

Nieuwsbrief

Pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 12 mei 2021

Afb. logo Zuidoost

 

 

 

Koorrepetities met kleine koorgroepen weer mogelijk

 

Vanaf vandaag kunnen koorgroepen tot 4 personen, die graag willen oefenen voor het zingen in vieringen, weer terecht in onze kerken. Veel koren zien hier naar uit. Het kunnen oefenen werd zeer gemist. Als koorgroepen zich houden aan alle regels, zoals we die ook in het weekend in acht nemen, moet dit veilig kunnen.

Pastoraal team

 

 

Opgave Vormselproject 2021-2022

 

Tot 20 juni (parochie Maria Vlucht) en 4 juli (Franciscusparochie) kunnen leerlingen uit groep 8, brugklas en hoger opgegeven worden voor het Vormselproject in het komend seizoen. Meer informatie en het opgaveformulier vindt u op de websites van de parochies. Belangstellenden uit Enschede zijn welkom in Losser en Haaksbergen. In het schooljaar 2022-2023 vindt het Vormsel weer in Enschede plaats.

 

 

Vergoeding cursussen bisdom

Binnen het bisdom worden in het najaar een aantal cursussen aangeboden. Meld je, als je belangstelling hebt, bij het centraal secretariaat binnen de parochie. Met instemming van pastoraal team en parochiebestuur kunnen gemaakte onkosten vergoed worden.

 

 

Cantorcursus binnen ons bisdom

cantor

In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van de taak cantor, steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Met name door de maatregelen rondom de corona-pandemie, hebben we binnen ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen. Het is niet uit te sluiten dat de cantor ook in de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen.

Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger in de viering is, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische moment.

De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom heeft daarom de intentie om, wanneer mogelijk, in de loop van dit jaar een cantorcursus te organiseren. Hierin komt onder andere aan de orde: de rol in liturgie, liturgische achtergrond, werken met een muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen van stemvorming.

Bij voldoende interesse zal in de loop van 2021 de cantorcursus worden vastgesteld in onderling overleg. De kosten bedragen € 125,-  (inclusief lesmaterialen).

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

 

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

koordirectie

Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op verschillende locaties binnen het bisdom Utrecht. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar. Docent is Ronald de Haan

De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige koordirigenten die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren.

Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van (basis) slagtechnische vaardigheden, alsmede het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en een verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op een verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Gedurende de cursus zal er viermaal een koorpracticum plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en een rapportage. 

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

 

 

Zingende jeugd is slimmer!

zingende

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”. Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat sport is voor het lichaam, is zingen voor het brein.

De stemmen van kinderen en jeugd zijn van groot belang voor onze liturgievieringen. Er is immers ook genoeg geschikt repertoire voor deze leeftijd. Ook in kerkelijk verband is veel aanbod dat jongeren graag zingen en hun geloof en muzikale smaak vormt.

Tijdens deze studiedag zal onder andere gewerkt worden aan houding, ademhaling, stemgymnastiek en articulatie bij kinder- en jeugdkoren. Ook zullen er liederen gezongen gaan worden die specifiek passen bij de offerande en het tafelgebed. Tevens worden ook dirigenten uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag. Met hen zal dan vooraf contact worden opgenomen om in overleg repertoire in te brengen die deze dag tevens gebruikt kan worden.

De dag wordt geleid door Simon de Jong, dirigent van kinderkoor “Sing to God” en het Antonius Jongerenkoor (JKA) van de Z. Titus Brandsmaparochie Ede-Wageningen.  

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Sint Antoniuskerk van Ede, begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), en zal duren tot 15.00 uur. De kosten bedrage € 25,- per deelnemend koor.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

 

 

Enschede Zuid: Bloemetje van de week

bloem

Het bloemetje van deze week ging naar Herman Wigbels aan de Govert Flinckstraat te Enschede.

 

 

 

Ter bezinning: Hemelvaart door pastoraal werker Frank de Heus

Afgelopen week overleed een goede kennis van mij. Met haar toen nog jonge kinderen op vakantie op Texel gebeurde er lang geleden iets verschrikkelijks. Zomaar opeens zakte haar man in elkaar. Hij overleed ter plekke. Ze heeft op één of andere manier nooit meer de kans gekregen zijn lichaam nog eens te zien. De kist bleef voor haar gesloten. Daardoor is zijn overlijden altijd in de mist blijven hangen. Natuurlijk wist zij, dat hij er niet meer was. En toch verwachtte ze hem telkens weer te zien. Vaak is zij met de kinderen op Texel terug geweest. Dan keek zij vanaf het strand over de golven in de hoop een glimp van hem op te vangen. Hij was alles voor haar. Zij heeft hem nooit kunnen loslaten.

Ik vertel dit, omdat het morgen Hemelvaart is. Dan klinkt binnen en buiten de kerken het verhaal uit het boek Handelingen, dat Jezus in een wolk wordt opgenomen en voor de ogen van zijn leerlingen werd omhoog geheven. Ik zou dit niet letterlijk willen verstaan. Het gaat om het beeld; om wat het wil zeggen. Terwijl Jezus zo van zijn leerlingen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?

Mijn kennis is dat haar leven lang blijven doen. Zij is naar de hemel blijven kijken. Maar wel met een soort van verbittering. Waarom moest haar dit overkomen? Waarom hielp God haar niet? Een antwoord heeft zij nooit gekregen. De vraag is zij blijven stellen. Zo liet zij God toch niet los.

Ik zelf geloof, dat God haar ook niet los gelaten heeft. Er zijn veel goede mensen op haar pad gekomen, die haar in het leven hebben bijgestaan. Ik denk ‘engelen van God’. Zij heeft prachtige kinderen en kleinkinderen. In haar zat een kracht, die haar veel heeft laten verdragen. Ook aan een lijf, dat haar steeds meer in de steek liet. Maar om God daarin te kunnen zien, is blijkbaar niet zo gemakkelijk. Maar één ding stond voor haar overeind. Haar verlangen om weer met haar man samen te zijn. Dat hemelse verlangen is misschien nu vervuld.

 

 

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker: https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Gerardus Majella Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

 

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

Nieuwsbrief

Pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 5 mei 2021

 logo LEH

 

 

75 jaar vrijheid

vrijheid

Op 4 mei herdenken we  ‘allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.’

Op 5 mei vieren we ‘dat we in Nederland in vrijheid leven, dat Nederland in 1945 bevrijd is van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië’.

75 jaar vrijheid en vrede.

Wij waarderen dat deze dagen in het licht van ons geloof.

Voor alle dagen overwegen we dat vrede de vrucht is van gerechtigheid.

Er is geen reden oorlog te voeren als elke mens echt recht wordt gedaan. Dat kost wat.

Niet alleen de levensoffers die tijdens de oorlog werden gebracht.

Maar ook dat wij nu wat we hebben willen delen; dat we alle aardse goederen, het water en ook vaccins niet als vanzefspreken opeisen voor onszelf. Maar uit handen vrij kunnen geven.  PD

 

 

 

Nieuws uit het Jongerenpastoraat van Zuidoost Twente.

 

 jongerenpast

 

JP Sirkelslag gaat in Maria Vlucht dit jaar niet door.

JP Sirkelslag, het competitiespel voor groep 8, gaat dit jaar in parochie Maria Vlucht helaas niet door. Scholen durven het niet aan i.v.m. corona, te veel ‘beweging’ in de school, extra volwassenen als juryleden in school, juryleden die nog niet volledig gevaccineerd zijn… begrijpelijk!

Door middel van JP Sirkelslag brengen het jongerenpastoraat onder de aandacht van de jeugd.

Laten we hopen dat de jongeren in Maria Vlucht ons ook zonder Sirkelslag weten te vinden

Wat we te bieden hebben in Maria Vlucht staat op de website: www.mariavlucht.nl

En voor straks ‘na corona’ staan er nog meer leuke activiteiten in de kast.

We zien er naar uit. Laat je uitdagen!

Begeleiders van het jongerenpastoraat.

Ans te Lintelo Parochies Zuid-oost Twente

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  06 30958689

  

Sirkelslag in Haaksbergen en Buurse gaat wél door!

Op 28 mei zullen leerlingen uit groep 8 de Bonifatiusschool (Veldmaat, Haaksbergen), de Paus Joannesschool (Haaksbergen) en Dr. Ariensschool (Buurse) met elkaar de strijd aangaan.  

 

Sint Jankerk Enschede: Kids Time

Eindelijk konden we weer samen komen!!

Op Vrijdag 30 April 2020 was er na een lange tijd weer een bijeenkomst van de Kids Time in het parochiezaal van de  St. Jan kerk.  We hebben het gehad over: Moederdag

Moeders worden al sinds Oudheid geëerd. De moederfiguur heeft in vele culturen een bijzondere betekenis. Ze staat voor bescherming, veiligheid en geborgenheid.

Ook over Moederdag zijn prachtige verhalen te vertellen.

Dit keer hebben wij het verhaal verteld van, Toen Jezus twaalf jaar was.

Zelfs Jezus puberde, doordat Hij zijn eigen weg ging op het moment dat Hij twaalf was geworden. Jezus bleef in Jeruzalem achter terwijl zijn ouders alweer naar huis waren gegaan, na het Paasfeest. Drie dagen lang wisten zijn ouders niet waar Jezus was. Na drie dagen vonden ze Jezus uiteindelijk terug in de tempel. Hij zat bij de Joodse leraren, luisterde naar hen en stelde vragen. Daarna ging Jezus samen met zijn ouders naar huis. Langzamerhand werd Jezus een wijze en volwassenen man.

               

De kinderen vonden het een bijzonder verhaal. De kinderen dachten dat Jezus bv niet ondeugend kon zijn omdat het Jezus was. Wij hebben het samen erover gehad en uitgelegd dat ook Jezus een kind was. Na een korte drink en snack pauze zijn de kinderen aan de slag gegaan met knutselen. De kinderen hebben bloemen voor hun moeder gemaakt. Zij hebben hier veel plezier aan beleefd en kwamen naar afloop heel trots hun zelf gemaakte bloem(en) aan ons laten zien. Zoals wij begonnen met een kort gebed zo zijn wij ook geëindigd met een kort gebed. Het was een leuke, gezellige en leerzame Kids Time.

Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker! 

Je bent altijd welkom op de volgende datum, het zal de laatste keer zijn van dit schooljaar:

 

Volgende datum:  vrijdag 18 juni ’21 (laatste x van dit schooljaar)

Thema: St. Jan

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede

Begeleiders: Saskia, Laura, Engelien en Rim 

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 223 79 624 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Opgave

Vormselproject 2021-2022:

Losser en Haaksbergen

vormsel

We gaan komend seizoen 2021-2022 aan de slag met een eigen project, dat voortbouwt op eerdere projecten ‘In Vuur en Vlam’ en ‘Vormselkracht’. We kunnen daardoor de dingen naar eigen hand zetten. De deelnemers leren wat de weg van Jezus inhoudt. Ze krijgen op speelse wijze informatie over het sacrament van het Vormsel en hoe we iets van de heilige Geest in ons leven kunnen vermoeden of ervaren. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo ontdekken ze de kracht en betekenis van de heilige Geest.

Leerlingen die komend schooljaar in groep 8 én brugklas zitten, worden in het bijzonder uitgenodigd om mee te doen, maar ook leerlingen van hogere klassen van het middelbaar onderwijs zijn welkom. Dat geldt ook voor leerlingen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn en jongeren uit Enschede . Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden. Het Vormsel vindt waarschijnlijk begin februari 2022 plaats.

Het Vormselproject wordt komend seizoen 2021-2022 aangeboden in zowel Losser als Haaksbergen. In 2022-2023 vindt de voorbereiding weer plaats in Enschede.

Zondag 4 juli vindt de Startbijeenkomst voor het Vormsel plaats voor ouders én kinderen, die in Losser meedoen. Dit zal zijn van 13.00 tot 16.00 uur in en/of rond de Mariakerk te Losser. In Haaksbergen beginnen we na de zomervakantie.

Verdere informatie vindt u op https://www.mariavlucht.nl/h-vormsel en www.franciscusparochie.nl . Daar vindt u ook het opgaveformulier. Met vragen kunt u terecht bij pastoraal werker Frank de Heus, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 300 988 33.

De deadline voor de opgave ligt op 20 juni voor Maria Vlucht en 4 juli voor de Franciscusparochie. Als u uw zoon of dochter vóór die datum opgeeft, vergemakkelijkt dat de organisatie van het project. Een positieve houding en inzet van deelnemers, ouders en kinderen, vinden wij vanzelfsprekend. Er worden ouders gezocht (liefst uit elk dorp één), die zitting nemen in de stuurgroep en samen met pastor Frank de Heus het project begeleidt en taken onder ouders verdeelt.

 

 

 

Sint Jan, Enschede

bloem

Het bloemetje van de afgelopen week

ging naar Hans Visschedijk

 

 

 

Lintje voor Martijn Fischer uit Losser

lintje

In de vorige nieuwsbrief felicieerden we twee parochianen met hun lintje:

Gerard Gervink en Annie Gerritzen.

Meteen na het verschijnen bleek dat we een derde gedecoreerde waren vergeten: Martijn Fischer.

Voor het vele vrijwillgerswerk in Losser werd ook hij vorige week benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Veel kerkgangers kennen Martijn als acoliet. Dat doet hij al wel vijfendertig jaar! Gefeliciteerd Martijn.

 

 

Geloven Nu in Haaksbergen

Geloven Nu is geen cursus of bijbeluitleg, maar een laagdrempelige gespreksgroep. In een kleine groep spreken we aan de hand van een Bijbelverhaal met elkaar over geloof en leven. De vragen bij de Bijbeltekst nodigen uit tot inspirerende gesprekken over de actualiteit van kerk en geloof. De wordt geleid door Frank Beuger. Nieuwe deelnemers zijn vanzelfsprekend van harte welkom. De volgende bijeenkomst is op woensdag 19 mei van 19.30 tot 21.00 uur in de Lourdeszaal in Haaksbergen.

 

 

Rozenkransbidden in de Pancratiuskerk, Haaksbergen

geloven nu

Gedurende de mei-maand is er elke woensdagavond om 19.00 uur Rozenkransgebed in de Pancratiuskerk. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

 

Bedevaart Eggerode gaat niet door: Zaterdag 8 mei is er een dagbedevaart naar Eggerode gepland vanuit Enschede, maar wegens de aanhoudende coronacrisis gaat deze dit jaar niet door.

 

Viering op Hemelvaartsdag in Haaksbergen niet op het voetbalveld van Bonboys maar in de kerk. In verband met de geldende Coronamaatregelen wordt de viering van Hemelvaart in Haaksbergen gehouden op het terrein van voetbalvereniging Bonboys maar in de Bonifatiuskerk. De viering begint zoals gebruikelijk om 8:00 uur. Reserveren is verplicht zoals voor elke viering. Er mogen 60 bezoekers worden toegelaten.    

 

Nachtwanderling dwars door de hele parochie Maria Vlucht gaat ivm corona niet door. Net als vorig jaar. Ook de afsluitende gebedsdienst in openluchttheater Brilmansdennen vervalt daarmee. Wel wordt op die ochtend in de H.Maria Geboortekerk in Losser om 9 u eucharistie gevierd.

 

 

 

Vijftig dagentijd: We leven nu in de 50-dagentijd, de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Kent u onze inspiratiepagina al? Kijk eens op Inspiratie Hemelvaart en Pinksteren: https://www.mariavlucht.nl/hemelvaart-en-pinksteren.

 

Nieuws voor Vormelingen:

Speciaal voor onze vormelingen, maar voor iedereen tussen de 12 en 18 jaar is er alles over ons Jongerenpastoraat te lezen op onze informatiepagina Activiteiten JP Maria Vlucht (in het menu te vinden via Jeugd, Activiteiten JP Maria Vlucht): https://www.mariavlucht.nl/activiteiten-jp-mariavlucht.

 

 

 

Oproep aan allen in het Aartsbisdom Utrecht

om in gebed verbonden te zijn

tot overwinning van de coronaviruspandemie

bidden

Broeders en zusters in Christus,

De Meimaand is begonnen. In het bijzonder vereren wij deze maand Maria, de Moeder van de Heer en de Moeder van de Kerk. In alle Mariabedevaartplaatsen ter wereld wordt deze maand veelvuldig de rozenkrans gebeden mede tot intentie van de overwinning op de coronaviruspandemie. Ook de talrijke slachtoffers die de dood hebben gevonden en vinden door de besmetting met dit virus worden aan de voorspraak van Maria toevertrouwd, opdat zij hen tot de poort van de hemel geleidt. Hierbij roep ik alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht op om vooral deze Meimaand in gebed met elkaar verbonden te zijn dat de coronaviruspandemie spoedig overwonnen zal worden, in het bijzonder door het bidden van de rozenkrans. Laten we daarbij zeker ook denken aan en bidden voor de allerarmsten die alle noodzakelijke medische zorg en andere hulp ontberen. De beelden die ons uit India en Brazilië hebben bereikt zijn diep tragisch en spreken voor zich. Bidden we ook voor allen die eenzaam zijn, wanhopig en dagelijks de pijnlijke gevolgen dragen van besmettingen met het coronavirus. Moge de Heer hen kracht geven bij dit alles en uitkomst. Laten wij ook bidden dat veel mensen in deze duistere tijden weer leren hun leven in Gods hand te leggen op voorspraak van de H. Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen.

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

 

 

 

Voortaan mogen in sommige kerken wat meer mensen aanwezig zijn.

De Nederlandse bisschoppen staan een beperkte verruiming toe van het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie, die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijven ook voor grote kerken alle alle regels gelden over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

 

Wat betekent deze verruiming in combinatie met de plaatselijke mogelijkheden voor onze kerken?Maria Geboortekerk Losser: maximaal 75 bezoekers. Reserveren verplicht. 

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gerarduskerk Overdinkel: het maximale aantal bezoekers blijft 30. Reserveren niet nodig.

Mariakerk Glanerbrug: het maximaal 40 bezoekers. Reserveren verplicht.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jacobuskerk Lonneker: maximaal 50 bezoekers. Reserveren verplicht.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Pancratiuskerk Haaksbergen: maximaal 80 bezoekers. Reserveren verplicht.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bonifatiuskerk Haaksbergen: maximaal 60 bezoekers. Reserveren verplicht.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mariakerk Buurse: het maximale aantal bezoekers blijft 30. Reserveren niet nodig.

 

Jozefkerk Enschede: maximaal 50 bezoekers. Reserveren verplicht. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jacobuskerk Enschede: maximaal 90 bezoeker. Reserveren verplicht.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

St. Jan Enschede: maximaal 30 bezoekers. Reserveren verplicht:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De getallen bij uitvaart kunnen anders zijn.

 

Uitvaarten in Coronatijd.

Of er in Coronatijd ook uitvaarten in de kerk mogelijk zijn?

Jazeker! Begrafenisondernemers weten dat. Namens de nabestaanden nemen ze contact op met onze parochies. In Zuidoost Twente heeft elk van de drie parochies een eigen uitvaartwacht waar uitvaartleiders melding doen van overlijden. En bij wie ze de beschikbaarheid van kerken en kosters bespreken, en van koren en voorgangers.

Hoeveel mensen kunnen er dan in de kerk?

Tot voor kort was dat vastgesteld op 50. Inmiddels mag dat hoger zijn.   

Is het aantal dan precies zoals in het lijstje boven?

Nee, niet overal. Want de ontvangst en het uitgaan van nabestaanden, en van hun gasten, die vaak minder bekend zijn in onze kerken, vraagt meer beheer om alles in goede banen te leiden. Soms kunnen we wel een uitvaart aannemen in een kerk, maar door tijdelijk beperkte begeleiding toch niet al te grote groep bezoekers ontvangen.  

De uitvaartleider krijgt daarom bij de melding van elke uitvaart precies te horen hoeveel mensen in een kerk bij een uitvaart aanwezig kunnen zijn: 50, of hoeveel meer, tot aan maximaal 100.    

 

 

Bezinning

Bezinning

Tussen Pasen en Pinksteren luisteren we in de kerk naar overgeleverde toespraken van Jezus.

Om nog eens van hemzelf te horen wat ons hier te doen staat wanneer hij naar de hemel is.

‘Heb elkaar lief’ klinkt zondag.

Hoe? Zoals Jezus van mensen houdt.

Met daarbij de opmerking dat wijzelf tot zijn vrienden zijn gekózen. Niet gemaakt.

Want liefde is niet dat een ander,

of een andere groep, of enig schepsel

wordt gemodelleerd naar hoe het ons belieft.

Maar dat het anders zijn van anderen

als beminnenswaardig wordt aanvaard. 

We zijn niet zelf de maat der dingen.

En zullen niet proberen, al is het ook met de beste wil van de wereld,

om een ander, of wat vreemd is om te vormen naar beeld en gelijkenis van ons eigen verlangen.

Christelijke liefde is kiezen voor het eigene van wat anders is.

In beeld krijgen wat elke ander en al het vreemde van God draagt.

En er voor kiezen je ermee te verbinden. Zoals in vriendschap. 

Wie anderen, en al wat vreemd is of ongemakkelijk

als geschenk van God kan erkennen en aanvaarden heeft lief.

Zo komen we hier tot leven.

 

Paul Daggenvoorde, pastoor

 

 

Overzicht kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker: https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Gerardus Majella Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

 

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

bisdom logo

Oproep aan allen in het Aartsbisdom Utrecht

om in gebed verbonden te zijn

tot overwinning van de coronaviruspandemie

Utrecht, 1 mei 2021

Broeders en zusters in Christus,

De Meimaand is begonnen. In het bijzonder vereren wij deze maand Maria, de Moeder van de Heer en de Moeder van de Kerk. In alle Mariabedevaartplaatsen ter wereld wordt deze maand veelvuldig de rozenkrans gebeden mede tot intentie van de overwinning op de coronaviruspandemie. Ook de talrijke slachtoffers die de dood hebben gevonden en vinden door de besmetting met dit virus worden aan de voorspraak van Maria toevertrouwd, opdat zij hen tot de poort van de hemel geleidt. Hierbij roep ik alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht op om vooral deze Meimaand in gebed met elkaar verbonden te zijn dat de coronaviruspandemie spoedig overwonnen zal worden, in het bijzonder door het bidden van de rozenkrans. Laten we daarbij zeker ook denken aan en bidden voor de allerarmsten die alle noodzakelijke medische zorg en andere hulp ontberen. De beelden die ons uit India en Brazilië hebben bereikt zijn diep tragisch en spreken voor zich. Bidden we ook voor allen die eenzaam zijn, wanhopig en dagelijks de pijnlijke gevolgen dragen van besmettingen met het coronavirus. Moge de Heer hen kracht geven bij dit alles en uitkomst. Laten wij ook bidden dat veel mensen in deze duistere tijden weer leren hun leven in Gods hand te leggen op voorspraak van de H. Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen.

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

bisdom logo

In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van de taak cantor, steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Met name door de maatregelen rondom de corona pandemie, hebben we binnen ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen. Het is niet uit te sluiten dat de cantor ook in de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen.

Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische moment.

De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom heeft daarom de intentie om, wanneer mogelijk, in de loop van dit jaar een cantorcursus te organiseren. Hierin komt onder andere aan de orde: de rol in liturgie, liturgische achtergrond, werken met een muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen van stemvorming.

Bij voldoende interesse zal in de loop van 2021 de cantorcursus worden vastgesteld in onderling overleg. De kosten bedragen € 125,-  (inclusief lesmaterialen).

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Blog

Het weekend van 26, 27 juni lezen we in de kerk een verhaal over twee vrouwen (Marcus 5, 21-43). De ene is net twaalf jaar. Aanstonds zal zij een volwassen vrouw zijn; maar ze is er als de dood voor.

Lees meer...

Kerkbijdrage

 

 

Vrijwilligers


Jeugdkerk


Vastenactie

Laatste dienst

  
Film camera

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

Klik op fotos voor meer info

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

 

052234 Sonderenstraat Lourdeskerk 03

Lourdeskerk

Contact


Centraal Secretariaat Alphons Ariënshuis

Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29
E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*