Banner website algemeen Kerken 1024x368

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 21 oktober 2020

Gedurende Corona-crisis

 

 logo LEH

 

 

Maximum-bezetting vieringen voorlopig nog op 30

Afgelopen week werd bekend, dat de overheid voor uitvaarten een uitzondering maakt op de maximaal dertig-personenregel. Parochies kunnen deze door de overheid toegestane uitzondering aanhouden. Wij hebben echter voor onze parochies afgesproken, dat wij van deze uitzonderingsregel vooralsnog geen gebruik maken. Voorlopig houden wij ook bij uitvaarten het maximum aantal aanwezigen aan van 30 personen.

 

De Roef in Enschede voorlopig dicht

 Tot hun en onze spijt hebben onze vrijwilligers moeten beslissen de vieringen in de Roef voorlopig stop te zetten. De Roef wordt door de overheid als horeca gezien en heeft de deuren moeten sluiten. Kerkdiensten houden mag er wel, maar bij controle valt dit voor de beheerder moeilijk uit te leggen. De vrijwlligers willen hem niet in verlegenheid brengen. Daarbij staat de veiligheid voorp. De gedwongen rustpauze valt de mensen rond de Roef zwaar. De ontmoeting in gebed en met koffie achteraf is zeer de moeite waard. Hopelijk is het van niet al te lange duur en kunnen we elkaar binnenkort weer in de Roef ontmoeten.

 

Eucharistieviering donderdagmorgen Overdinkel vervalt

Na overleg is besloten dat we tot 1 januari 2021 op donderdagmorgen niet meer vieren in de H. Gerardus Majellakerk, noch aan en in de Overkant. Het is jammer, maar we moeten meer dan anders voorzichtig zijn en wijs met elkaar omgaan. De kerk verwarmen voor een kleine groep is te duur. Vieren aan en in de Overkant is onder de huidige omstandigheden te krap.

 

Tweede gesprek toekomst Enschede

 logo enschede

Maandag 28 september heeft een tweede gesprek plaatsgevonden over de toekomst van de Jacobusparochie in Enschede. Deelnemers waren leden van de pastoraats- en beheergroepen, pastoraal team en parochiebestuur. Sander Reinderink uit Haaksbergen leidde het gesprek. Na het ‘Wat willen we?’ van voor de vakantie, stond nu op het programma ‘Wat hebben we in huis? Aan menskracht en aan financiën?’

Eerst maar de menskracht. Het pastoraal team verwacht de komende jaren nog verder te krimpen. Ander werk, pensioen, het afbouwen van het aantal pastoraal werkers door het bisdom kunnen het team kleiner doen worden. Het werk zal door een krimpende gemeenschap ook minder worden, maar opvallend is, dat sinds 2017 het aantal sacramentenbedieningen rond doop, eerste heilige Communie en Vormsel stabiel blijft. Het aantal uitvaarten loopt wel terug.

Her en der is verjonging en uitbreiding van het aantal vrijwilligers noodzakelijk, willen we ons huidige aanbod op peil houden. Onze ambities waren verleden keer hoog. We wilden van een 7 naar een 8. In Noord is er behoefte aan kosters, collectanten en nieuwe mensen voor de beheergroep. In de Jacobus zoekt men uitbreiding van het acolietencorps en zoekt men bemensing van het secretariaat. Een tekort aan kosters is er ook in Zuid. Er is een enthousiaste vrijwilligersgroep voor kinderactiviteiten, maar versterking met jonge ouders is wenselijk.

Het zwaartepunt van de inzet van vrijwilligers ligt in de liturgie. De diaconie komt er bekaaid van af. In het catechetische werkveld is er nog voldoende menskracht en dynamiek. Opmerkelijk is dat er voor kerkopbouw heel wat vrijwilligers rondlopen. Denk aan de kerkgidsen van de Jacobuskerk of het nieuwe project rond de Pathmos-Oase. Samenwerking over en weer wordt enorm belangrijk gevonden. Er is nog een groot aantal vrijwilligers actief. Vooral veel doeners.

En dan de financiën. De liquiditeitspositie van de parochie is op orde, maar er moet rekening gehouden worden met onverwachte (onderhouds)kosten. Het streven is jaarlijkse inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. De kerkbalans komt dit jaar naar verwachting terug op het niveau van 2015. Dat is positief. Als je er rekening mee houdt dat bij het sluiten van kerken én financiën én mensen voor de parochie verloren gaan, lijkt - financieel gezien - het verlies het kleinst te houden als vooralsnog alle drie locaties open blijven. Dat was een verrassende uitkomst.

De volgende keer in december zal het gesprek gaan over ‘En wat gaan we nu doen?’

 

 

Allerzielen 2020 H. Maria Geboortekerk – Losser: anders dan anders

 Losser allerzielen

De Rijksoverheid vraagt dringend iedereen zich te houden aan de maatregelen om de besmettingen met het coronavirus terug te dringen. Dit gegeven leidt tot het besluit Allerzielen anders te organiseren.                                                                                                   

  • De jaarlijkse herdenkingsdienst op 2 november gaat niet door.  De misintenties van Allerzielen worden in de eucharistieviering van 1 november afgekondigd.
  • Een aantal genodigden wordt op Allerzielenavond in de gelegenheid gesteld het herdenkingskruisje in ontvangst te nemen.                                         
  • De graven op de R.K. Begraafplaats kunnen ook op Allerzielenavond bezocht worden. In de avonduren wordt de begraafplaats met vele fakkels verlicht. 
  • De begraafplaats is via drie toegangen bereikbaar: ook de poorten aan de Enschedesestraat en aan de achterzijde van de pastorie zijn geopend. 
  • In het kerkportaal zijn herdenkingskaartjes aanwezig, bestemd voor de belanghebbenden.

De leden van de Uitvaartgroep en de Begraafplaatscommissie vragen de aanwezigen de richtlijnen van het RIVM op te volgen, waaronder het afstand houden en het dragen van mondkapjes.

 Nota bene: Meer in het algemeen zijn op maandag 2 november de kerkhoven in Zuidoost Twente opengesteld tot in de avonduren. Her en der zijn ook enkele activiteiten. In Maria Vlucht zijn de eventuele vieringen op 2 november vanwege het maximum aantal aanwezigen van 30 besloten d.w.z.: alleen voor genodigden. Ook elders zal dat zo zijn. Raadpleeg voor meer precieze informatie uw eigen media.

 

Jacobuslezing Mgr. Herman Woorts op 19 november

Graag komt Mgr. Herman Woorts 19 november a.s. naar Enschede voor de presentatie over Eucharistie in de kunst. Uiteraard als de omstandigheden het toelaten, maar we volgen met elkaar de ontwikkelingen rond het coronavirus. Zoals het er nu voor staat, kunnen de mensen die zich al voor 19 november hebben opgegeven, in de kerk een plek krijgen. We zitten daarmee wel al vol. Aanmelden is bij het huidige maximum van 30 helaas niet meer mogelijk.

 

Overweging door pastoraal werker Carla Berbée

carla berbée

Mijmerend over…

Buiten is de nazomer nu echt over. De winterjas hangt aan de kapstok. De verwarming in huis brandt zacht. HERFST. En wie herfst zegt, denkt in onze geloofstraditie ook aan Allerzielen. Of nog beter: Allerheiligen; het feest waar we kunnen denken aan al degenen die ons zijn voorgegaan. De grote heiligen uit de verre tijden; en mijn eigen kleine heiligen: de mensen in mijn hart, die daar blijven wonen zolang ik zelf leef.

Misschien meer dan ooit, meer dan andere jaren hebt u  behoefte om daar bij stil te staan. Dit jaar is zo veel anders geworden, anders aan te voelen, anders te beleven. Als dingen veranderen wil je juist terug naar wat vast staat, wat vertrouwd was.

Een kaars aan steken, een herdenkingskruisje vanuit de kerk mee nemen naar huis. Een bloem bij de foto op de kast. Allemaal bronnen van herinneringen. Van allerlei gevoelens. Van dankbaarheid vermengd met weemoed. Even stil vallen… alleen, maar juist ook samen met anderen. Lotgenoten, familie, vrienden, medeparochianen.

We gaan herdenken; maar anders dan voorheen. De herinneringen mogen blijven; onze tegenstrijdige gevoelens mogen er zijn. Thuis, in de kerk, op het kerkhof, bij het crematorium: overal branden er lichtjes als ondersteuning van ons gebed. Als teken van liefde tegen alle duister in. Mogen we dankbaar gedenken degenen die voor ons van eeuwigheidswaarde zijn. En mogen we daarin ons met elkaar verbonden voelen. De Trooster en Helper, de H.Geest zal ons daarin begeleiden.

 

 

Uitzendingen op YouTube-kanalen en NPO2

 

Reserveren

Omdat we teleurstellingen aan de deur willen voorkomen, vragen wij u te reserveren.

 Glanerbrug

O.L.Vrouwe

Voorlopig gaat van de reguliere vieringen alleen de eucharistieviering door op de tweede zondag van de maand. Reserveren per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. óf telefonisch op woensdag tussen 9.00-11.00 uur via het secretariaat: 053 461 12 32.

Lonneker

Jacobus

Er zijn voorlopig geen weekendvieringen. De maandelijkse woensdagochtendviering gaat wél door. Reserveren per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  óf op vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur via het secretariaat: 053 435 93 77.

Losser

H.M.Geboorte

Reserveren per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. óf telefonisch op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat 053 538 12 24.

Overdinkel

Gerardus / Overkant

Reserveren per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. óf telefonisch op vrijdag tussen 10.00 en 11.30 uur via het parochiecentrum 053 538 13 04 óf via Marietje Röring 053 538 79 16 of Mia de Vries 053 538 50 16.

Jacobus

U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór vrijdag een e-mail naar

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jan

U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór vrijdag een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Indien u geen e-mail ter beschikking heeft mag u op de vrijdag voorafgaand aan de viering tussen 11.00 en 12.00 uur José Heitbrink bellen op 053 431 62 09.

Jozef

U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór donderdag 9.00 uur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . U krijgt alleen bericht terug, als er voor u plaats is in de kerk. Als u niets terug hoort, is er geen plaats voor u vrij. Op donderdagochtend kunt u zich telefonisch aanmelden via het lokaal secretariaat tussen 10.00 en 11.00 uur op 053 435 48 08 .

 

Boekelo

Marcellinus

U hoeft alleen maar vooraf te reserveren wanneer u met meer personen dan normaal de viering bij wilt bijwonen. U kunt dan mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of bellen naar 06 204 16 683

Buurse

Maria Praesentatie

U hoeft niet te reserveren. Uw naam en contactgegevens worden bij de ingang van de kerk genoteerd.

Haaksbergen

Bonifatius

U stuurt vóór zaterdag 12.00 uur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Als u niet kunt mailen, mag u bellen naar 06 186 00 463. Als u zich niet aagemeld heeft dan kunt u dat vooraf aan de viering ook doen, uw naam en gegevens worden dan genoteerd.

Haaksbergen

Lourdes

U meldt zich telefonisch aan in de voorafgaande week bij het centraal secretariaat op dinsdag- woensdag- of donderdagmorgen tussen 9.30 en 11.00 uur op 053 574 39 29.

Haaksbergen

Pancratius

U  stuurt vóór vrijdag een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Als u niet kunt e-mailen, mag u van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 10.00 uur bellen naar 06 362 98 990.

 

 

Contact met pastoresteam

Pastoor Paul Daggenvoorde:                      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker:                                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker:                                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Pastoraal werker:                                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 389 03 999

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

Blog

Zondag 21 februari horen we in de kerk hoe Jezus na zijn doop door de Geest de woestijn ingedreven werd (Mc. 1, 12-15),. Hij kon daar blijkbaar niet aan ontsnappen. Hij moest. Gedreven als hij was. Hij werd er door Satan op de proef gesteld en leefde er te midden van de wilde dieren. En de engelen dienden hem. Dat staat er ook nog bij. Het klinkt als een sprookje over de strijd tussen goed en kwaad.

Lees meer...

Kerkbijdrage

 

 

Vrijwilligers


Jeugdkerk


Vastenactie

Laatste dienst

  
Film camera

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

Klik op fotos voor meer info

 

Pancratiuskerk

Pacratiuskerk

 

052234 Sonderenstraat Lourdeskerk 03

Lourdeskerk

Contact


Centraal Secretariaat Alphons Ariënshuis

Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29
E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*