Banner website algemeen Kerken 1024x368

Nieuwsbrief

Pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 21 april 2021

Afb. logo Zuidoost

 

 

 

Sint Jankerk Enschede: Kids Time 30 april

Kidstime

Beste ouders en kinderen,

 Als alle corona maatregelingen het toelaten, komen we op vrijdag 30 april van 15.30 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de Sint Jan kerk (Haaksbergerstraat 253 in Enschede) weer bij elkaar. Het thema voor deze 4e bijeenkomst is ‘Moederdag’.

We zullen nog steeds voorzichtig zijn en alle voorschriften in acht nemen. Kids Time is een club voor kinderen (groep 5,6 en 7) waarmee we op een speelse en creatieve manier aan de slag gaan met feesten die we samen vieren in de kerk.

We lezen het verhaal van de twaalfjarige Jezus die in Jeruzalem achterbleef, terwijl zijn ouders alweer naar huis waren gegaan, na het Paasfeest. We hebben het samen over dit verhaal en knutselen er iets moois bij. We beginnen en eindigen met een kort gebed. Geef je zoon of dochter op bij Saskia. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je van harte welkom om er ook bij te zijn!

We hopen heel veel kinderen (mogen) te ontvangen!

 

Begeleiders: Saskia, Laura, Engelien en Rim 

Volgende keer: 18 juni (laatste Kids Time van dit schooljaar) 2021; Thema: St. Jan

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 22 379 624 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Opgave Vormselproject 2021-2022: Losser en Haaksbergen

vormsel

We gaan komend seizoen 2021-2022 aan de slag met een eigen project, dat voortbouwt op eerdere projecten ‘In Vuur en Vlam’ en ‘Vormselkracht’. We kunnen daardoor de dingen naar eigen hand zetten. De deelnemers leren wat de weg van Jezus inhoudt. Ze krijgen op speelse wijze informatie over het sacrament van het Vormsel en hoe we iets van de heilige Geest in ons leven kunnen vermoeden of ervaren. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo ontdekken ze de kracht en betekenis van de heilige Geest.

Leerlingen die komend schooljaar in groep 8 én brugklas zitten, worden in het bijzonder uitgenodigd om mee te doen, maar ook leerlingen van hogere klassen van het middelbaar onderwijs zijn welkom. Dat geldt ook voor leerlingen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn en jongeren uit Enschede . Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden. Het Vormsel vindt waarschijnlijk begin februari 2022 plaats.

Het Vormselproject wordt komend seizoen 2021-2022 aangeboden in zowel Losser als Haaksbergen. In 2022-2023 vindt de voorbereiding weer plaats in Enschede.

Zondag 4 juli vindt de Startbijeenkomst voor het Vormsel plaats voor ouders én kinderen, die in Losser meedoen. Dit zal zijn van 13.00 tot 16.00 uur in en/of rond de Mariakerk te Losser. In Haaksbergen beginnen we na de zomervakantie.

Verdere informatie vindt u op www.mariavlucht.nl en www.franciscusparochie.nl . Daar vindt u ook het opgaveformulier. Met vragen kunt u terecht bij pastoraal werker Frank de Heus, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 300 988 33.

De deadline voor de opgave ligt op 20 juni voor Maria Vlucht en 4 juli voor de Franciscusparochie. Als u uw zoon of dochter vóór die datum opgeeft, vergemakkelijkt dat de organisatie van het project. Een positieve houding en inzet van deelnemers, ouders en kinderen, vinden wij vanzelfsprekend. Er worden ouders gezocht (liefst uit elk dorp één), die zitting nemen in de stuurgroep en samen met pastor Frank de Heus het project begeleidt en taken onder ouders verdeelt.

 

 

H. Maria Geboortekerk, Losser: De paaskaars als blijk van waardering voor Mariët Kortman

Op de Eerste Paasdag, aansluitend op de eucharistieviering in de H. Maria Geboortekerk, ontving Mariët Kortman de Paaskaars 2020.  De paaskaas wordt jaarlijks -als blijk van waardering-  uitgereikt aan personen die op vrijwillige basis veel voor de Losserse Geloofsgemeenschap betekenen. Een voorbeeld is daarvan Mariët.  Al vele jaren zet zij zich in voor een goed beheer van de ledenadministratie. Dat lijkt eenvoudig, en dat is het misschien ook wel, echter wanneer ongevraagd -in de loop der jaren vaker dan eens- van buitenaf nieuwe administratiesystemen opgelegd worden dan kan het een complexe aangelegenheid worden. En dat was het geval, zo sprak Jos Morsink, voorzitter van de locatieraad, haar toe. Jos: “Dankzij jouw volharding en doorzettingsvermogen wist jij de kinderziektes uit het systeem te halen en werd ‘Docbase’  een betrouwbaar systeem”.                    Mariet is eveneens betrokken bij de Actie Kerkbalans en administratie van de Kerkbijdrage.                                                                                                                                                    “We zijn je extra dankbaar, ook omdat je graag wilde stoppen met het vrijwilligerswerk en tóch aanbleef”…    Wat in de toespraak niet werd vermeld maar zeker benoemd mag worden, is dat Mariët ruim 10 jaar geleden de basis heeft gelegd (en meer) voor de digitale administratie van de R.K. Begraafplaats – destijds ook een hele klus.                                                                                                

Met de woorden ‘Mariët, je hebt de paaskaars -meer dan wie ook- verdiend!’ sloot Jos Morsink zijn toespraak af, waarna het applaus volgde.

De Locatieraad R.K. Geloofsgemeenschap Losser   

 

 

Mariakerk Enschede: Einde aan door-de-weekse vieringen op de donderdag in Ariënsstaete

Na de sluiting van de Mariakerk aan de Deurningerstraat zijn de door-de-weekse vieringen op de donderdag nog een tijd lang doorgegaan. Eerst in de Kajuit, het oude jeugdhonk in een bijzondere sfeer. Later in Ariënsstaete. Daar waren we van harte welkom. Er werd gevierd in de prachtige kapel en daarna werd er koffiegedronken in de koffiezaal. Johan Lubberink, oud-koster van de Mariakerk, was al die tijd het aanspreekpunt en coördinator van dit samenzijn. Een kleine groep oud-parochianen maakte gebruik van de gelegenheid. Afwisselend gingen pastores, oud-deken Henk Antonissen, pastoraal werkers Frank de Heus en Carla Berbée en parochianen voor. Nu, gedurende de Corona-tijd, is mede door overlijden de groep nog kleiner geworden. Het onderlinge contact van voorheen is er niet meer. In gezamenlijk overleg is daarom besloten de vieringen na Corona niet meer op te pakken. We zullen te zijner tijd – als het weer kan – met een viering afsluiten. Een mooie tijd komt daarmee ten einde.

Pastoraal werker Frank de Heus

 

 

Sint Jan, Enschede: bloemetje van de week

Het bloemetje van de afgelopen week ging naar mevr. v.d. Berg aan de Spoolderlanden.

 

 

Sint Jan, Enschede: opbrengst Vastenaktie

De voorlopige opbrengst van de Vastenaktie in en rond de Sint Jan bedroeg dit jaar: € 413,15. Niet meegeteld in dit bedrag is alles wat mensen zelf rechtstreeks hebben overgemaakt.

 

 

Roepingenzondag door pastoor Paul Daggenvoorde

 past Daggenvoorde

Komend weekend wordt er gebeden

om roepingen tot de verschillende kerkelijke ambten.

En om roepingen tot het bijzondere religieuze leven;

dat mensen het willen wagen monnik of zuster te worden,

dat jongeren priester, diaken of pastoraalwerker willen worden,

én dat veel gelovigen naast allerlei andere levensinvulling

ook als vrijwilliger in de kerk komen werken.

 

‘Roepingenzondag’ heet deze jaarlijkse gebedsdag.

Dat we van roeping spreken

heeft te maken met ons mens- en Godsbeeld.

Volgens de joods christelijke opvatting schept God orde

door te spreken: “Er zij licht”…..

‘en er was licht’, zegt ons scheppingsverhaal.

Alles is door God in het bestaan geroépen.

 

Overeenkomstig dit Godsbeeld is ook het joods-christelijk mensbeeld;

dat wij in wezen ántwoordelijk zijn;

niet alleen ver-antwoordelijk in morele zin,

maar állereerst ántwoordelijk

geschapen om gehoor te geven aan Gods oproep er te zijn; 

in zijn naam:  Ik-Ben-Er,  tevoorschijn en aan het licht te komen;

méns te wórden.

 

Voor een mens

is te zijn geboren ónvoldoende om in het bestaan tot leven te komen;

Een méns moet lévenskeuzes maken.

Hoe hachelijk en spannend ook, tenminste dat was het voor mij.

 

Van jongs af werd ik flink geboeid door wat er in onze parochiekerk,

en ook in het Zwolse dominicanenklooster werd gelezen, bepreekt en bezongen.

En bij al wat me zo aansprak, heb ik behalve de sterke aanwezigheid van God,

altijd ook een akelige onrust in mezelf ervaren.

Wat ik er toch mee moest, dát het me allemaal zo aangesprak?

Zal ik priester worden?

 

Met die vraag bladerde ik als dertienjarige door de ‘Nieuwe katechismus’.

Uitgegaan van de Nederlandse bisschoppenconferentie in 1966, en wereldwijd vertaald, stond die gewoon bij ons thuis in de kast.

Verbaasd was ik en opgelaten, dat er een paragraaf gewijd bleek aan ‘priesterroeping’ En dat daar opmerkelijk verhelderend staat dat als de gedachte aan priester worden vreugde en vrede oproept er alle reden is aan te nemen dat Gód roept, omdat God geen god van verwarring is.

En dat de onderscheiding van wat echt diepe vrede en vreugde geeft

het kompas is.

 

Roepingenzondag roept op te bidden dat mensen moedig gehoor geven aan Gods oproep om in woord en daad, integer en persoonlijk te beantwoorden aan het leven van Jezus, in en voor onze parochies.  In en voor de samenleving. Zie ook: https://www.rkkerk.nl/geloof/geroepen/ .

 

 

 

Bij ons thuis door pastoraal werker Frank de Heus

Frank de Heus

Bij ons thuis werd er vroeger altijd veel gelezen. Mijn moeder die onderwijzeres was, las ons voor voor het slapen gaan. Op zaterdagochtend vochten we om de Volkskrant. Wie het eerst bij de brievenbus was, had het beste stuk. Voor mij toen de sport-pagina’s. Als kind heb ik de kinderbijbel ‘Bijbelse verhalen voor jonge kinderen’ van Cramer-Schaap kapot gelezen. Ik vond de verhalen reuze spannend. Een verhaal dat mij toen al stevig raakte was het verhaal van de jonge Samuël, die in de tempel Gods stem hoort (1 Sam. 3). Ik heb dit verhaal laatst nog laten horen in de presentatieviering voor de Eerste heilige Communie. Samuël, die nog maar een jongen was, moest Gods stem tot drie keer toe horen en er door zijn mentor, Eli, op gewezen worden dat het God was die hem riep. Pas toen kon hij gehoor geven aan die roepstem: ‘Spreek, uw dienaar luistert’. Ik vind het een heel realistisch verhaal. Je roeping op het spoor komen gebeurt meestal niet in een vloek en een zucht. Er broeit iets in je, maar je hebt tijd nodig om het te ontdekken en er een naam aan te geven: ‘Dit is wat ik wil. Dit past bij mij!’. Daar kunnen jaren overheen gaan. Maar je voelt je gelukkig, als je jouw bestemming gevonden hebt. In de kerk staan we daar in het weekend van 24/25 april bij stil. We vieren dan ‘Roepingenzondag’. Er wordt gebeden om roepingen tot het priester- en diakenschap of religieuze leven, maar ik denk zeker ook, dat het belangrijk is om te bidden voor ieders roeping. Want geroepen om onszelf en de ander van dienst te zijn worden we allemaal!

 

 

 

Voor wie zich geroepen voelt…

 

Heb je nogVoor wie zicggeroepen voelt wat tijd over? Wil je zinvol bezig zijn en anderen een plezier doen? Heb je het afgelopen jaar misschien ontdekt, hoe belangrijk ‘gemeenschap’ is; het samen optrekken met andere mensen; hoe je het fysiek samenzijn met anderen mist, het horen van hun verhalen, het vertellen van je eigen verhaal, de koffie, de borrel en de gezelligheid? Misschien ook wel de verdieping van je leven? Meld je dan aan als vrijwilliger in onze parochie. Voor doeners en denkers, ouderen en jongeren, financieel onderlegden, taalvaardigen, luisteraars en sprekers, mensen die graag binnen bezig zijn of juist buiten in de tuin, mensen met veel en mensen met weinig tijd, voor wie graag met kinderen werkt, jongeren, volwassenen, ouderen…. Het kan allemaal in de parochie! Wij willen parochie zijn mét, vóór en dóór parochianen. Draag je de parochie een warm hart toe doe dan mee! Ieders inzet is welkom! Je kunt je aanmelden bij het secretariaat van jouw parochie of locatie. Pastor, bestuurder of vrijwilliger van de parochie neemt dan contact met je op.

 

 

 

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker: https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Gerardus Majella Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

 

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

 logo LEH

Nieuwsbrief

Pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 7 april 2021

 

 

 

Hoge opbrengst communicanten Maria Vlucht voor goed doel

ehc

Afgelopen week heeft Alies te Riet samen met Xaveria de enveloppen geopend, die de communicanten in de Goede Week hebben ingeleverd. De inhoud aan geld is geteld en overtrof alle verwachtingen. De 39 kinderen hebben het geweldige bedrag van € 528,-- bijeen gebracht. Alle kinderen, die zich daar middels een heitje voor een karweitje hebben ingespannen worden heel hartelijk bedankt. Het geld wordt overgemaakt aan de Vastenactie.

 

 

Lezing ds. Trees van Montfoort over ‘Groene theologie’ uitgesteld

Trees

Voor de lezing komende zondag in de Jacobuskerk te Enschede hadden zich 15 mensen aangemeld. Wij vinden dit echter te weinig om Trees van Montfoort te laten komen. Daarbij zit een ontspannen nagesprek er op dit moment niet in. We doen een nieuwe poging ná de Corona-crisis.

 

 

Teruggrijpen op het nieuws en persoonlijke inbreng in de viering: Jacobuskerk Enschede

Zondag 11 april aanstaande is er om 11.00 uur een viering van Woord en gebed in de Jacobuskerk te Enschede. Aan het begin van de viering staan we stil bij wat ons bij bleef van het nieuws van de afgelopen week en wat we deze week persoonlijk hebben meegemaakt. Goed nieuws en slecht nieuws. Als u wat te melden heeft of wilt laten noemen, stuur dan een mailtje of appje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 300 988 33. Jaap Vonk speelt piano. Twee leden van Gaudete zingen onder meer liederen van Taizé en Iona. Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor.

               

 

Vanuit het jongerenpastoraat: Over-winnen

 afb. Ans te Lintelo 2

Tijdens de lockdown spelen wij vaker een spelletje. Je kunt winnen en verliezen. Dat hoort erbij! Dan spelen we opnieuw en krijgt iedereen  een nieuwe kans.  Er is altijd een volgende kans.

Pasen is het feest van het leven. God laat zien dat Hij nooit iemand loslaat. Hij houdt Jezus vast, dwars door de dood heen. We mogen geloven dat God ook ons vasthoudt, zelfs als we sterven. We gaan ook in ons geloof uit van nieuwe kansen.

In week 11 en 12 heb ik tien basisschoolklassen mogen ontvangen in de kerken van Haaksbergen en Losser bij het project: Het lijdensverhaal, een verhaal over pesten.

De kinderen maakten kennis met het verhaal van de Kruisweg via een korte vertelling. Daarna liepen de kinderen een kruisweg tegen pesten langs actuele kunstfoto’s. Via opdrachten dachten ze in tweetallen na over hoe het is om de pester, de gepeste, de helper of de toeschouwer te zijn. De adviezen aan de gepeste logen er niet om. Het liep uiteen van: ‘zoek hulp’ tot ‘draai je gewoon om, het gaat vanzelf wel over’. Tegen de pester werd vaak gezegd: ‘jij bent zeker zelf ook gepest of niet?’ , en ‘je bent maar zielig’, en ‘STOP ERMEE!” Na afloop was er genoeg om over na te praten. De leerkrachten kregen ook tips van de kinderen om in de klas om te gaan met pestgedrag. Bijvoorbeeld neem een vast moment in de week om met ons over pesten te praten. Mijn boodschap aan de groep: Je krijgt een nieuwe kans, pesten is te OVERWINNEN.

 

 

Bezinning door pastoraal werker Carla Berbée: Ongelofelijk

carla berbée

We vieren in deze tijd Pasen, het feest van nieuw leven. Of nog beter: van vernieuwend leven. We weten allemaal; een mens wordt als hulpeloze baby geboren en groeit op tot een volwassene met kansen én onmogelijkheden. En aan het eind wacht de dood. Voor de een houdt alles op. Anderen geloven dat het leven met de dood hier, nog niet klaar is. Daar bewijs van leveren is lastig.

We weten dat leven niet enkel bestaat uit successen, toppen, of topprestaties. Zelf een kind weet dat er leuke dagen zijn en af en toe rotmomenten. Dat je je fijn kunt voelen en blij; maar soms ook verdrietig of duf. Als volwassene, met de nodige ervaring van het leven achter de kiezen, ga je soms puzzelstukjes anders aan elkaar passen dan toen je jonger was. En soms blijken die stukjes dan beter te passen of ineens andere dingen te laten zien! Bijv. als ik met ogen vol liefde terug kan kijken; of met wat vergeving en mildheid. Een goede vriendin die gestorven is, blijkt dan toch van blijvende waarde. De vriendschap met haar kan me ook na jaren nog te inspireren. De woorden van mijn moeder kon ik vroeger niet altijd waarderen. Nu denk ik wel eens: ze had in haar wijsheid toch gelijk.

Vooral bij teleurstelling heeft het me geholpen: te kijken met afstand, met liefde, met mildheid en twee voeten op de grond. Dan blijkt er toch weer een lichtpuntje of een nieuwe mogelijkheid. Geloof het, of niet!

 

 

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur:       https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur:             https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur:               https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker:                                         https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Gerardus Majella Overdinkel:                                       https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

 

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:                                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

Nieuwsbrief

Pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 31 maart 2021

logo LEH

 

 

Zalig Pasen!

zalig pasen

We zien elkaar ook deze Pasen nauwelijks live. Online zullen we Maria Magdalena horen zeggen: “Ik heb de Heer gezien”. Uit beeld gestuurd, de dood in gejaagd, en weggelegd achter een steen in een graf, is Jezus kennelijk toch ‘te zíen’.

Maria Magdalena kon er niet mee leven dat Jezus was vermoord. Dat degene aan wie zij haar leven had te danken in de dood was. In het duister van de vroege morgen was ze naar het graf gekomen. Verblind door verdriet. Om te zoeken en te rouwen. Zo doet een mens die ‘het’ niet kan vinden, die ‘het’ niet meer ziet zitten.

Maar zijn graf bleek leeg! Dat Jezus in ons leven de weg kent, wist Maria. Dat Hij het sterven niet uit de weg was gegaan, wist ze ook. Maar dat Hij uit deze dood de weg wist, dat zag ze nu niet aankomen. Het graf is leeg.  En laat zien dat Jezus die zichzelf de Weg noemt, ook de uitweg is, de exodus, de uittocht. Waar ‘m dat in zit? In de opstanding.

De vreugde van ons paasgeloof is niet dat alleen dat Jezus leeft. Laat staan dat Hij alleen leeft. De diepte van de paasvreugde is dat Jezus is opgestaan om met óns te zijn. Zodat wij leven. Maria Magdalena heeft dát gezien. Toen Jezus haar als de tuinman tegemoet kwam. In haar verdriet over zijn sterven beleefde ze opnieuw wat ze met Jezus in haar leven eerder al had ervaren: dat wie zich toevertrouwt aan Hem, zélf opnieuw leeft. En mét Hem het lef en de kracht heeft om opstandig te zijn. ‘Gezien de Heer’ zullen ook wij niet bang zijn om onszelf te geven, anderen te vergeven, en op te staan tegen armoede en ongelijke kansen. We zullen ons verheugen over leven waarin wordt gedeeld en gezorgd. Opgestaan, was Jezus naar Maria Magdalena gegaan. En toen Hij haar bij haar naam noemde, wist ze dat het de Heer was. En wij? Laten ook wij ons door Hem aanspreken? En zullen ook wij, gezien de Heer, inzien wat leven is, en welke uitgang de ingang is naar dat leven? We gáan het zien, dankzij de opstanding van Christus.

Paul Daggenvoorde, pastoor

 

 

Vieringen in de Goede Week en met Pasen

Zie voor de vieringen in de kerk, die u wilt bezoeken, de lokale media van de parochie. Voor alle vieringen van het Paastriduum en Pasen dient gereserveerd te worden. De volgende vieringen zijn komen te vervallen:

  • De kruisweg in de O.L.V.-kerk te Glanerbrug.
  • De gezongen lijdensweg op Goede Vrijdag in de Jacobuskerk te Lonneker.
  • De Goede Vrijdagviering met kruisverering op de avond in de Pancratiuskerk te Haaksbergen.

 

 

Vieringen online en op NPO

Onze online-kanalen vindt u onderaan deze brief. De volgende vieringen zijn te zien op NPO 2:

  • Paaswake

        Zaterdag 3 april 2021 23.15-00.30 uur, St. Jozefkerk, Waubach-Landgraaf

        Celebrant: pastoor Harry Notermans

  • 1e Paasdag, Eurovisieviering

        Zondag 4 april 2021 11.00-12.00 uur

        Kapel van het ziekenhuis La Carità in Locarno (Italiaans Zwitserland)

        Celebrant: Carmelo Andreatta, aartspriester van Locarno

        12.00-12.30 uur: Urbi et Orbi vanuit Rome

 

 

Sint Jacobuskerk Enschede

Lezing ds. Trees van Montfoort over ‘Groene theologie’

Trees

Uitgeroepen tot het beste theologische boek van 2019

 ‘Groene theologie’ verwoordt een andere kijk op de natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven.

Datum: zondag 11 april. Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur. Locatie: H. Jacobuskerk, Oude Markt 1, Enschede. Kosten: vrije gift. Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (uiterlijk 4 april; gaat door bij 30 belangstellenden). Parkeren: Geef om gratis achter de kerk te kunnen parkeren, uw nummerbord uiterlijk 4 april door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

 

Woensdag 17 maart: Zoombijeenkomst voor verdieping Veertigdagen-tijd

zoom

Een zoom-bijeenkomst ter verdieping in de Veertigdagentijd. Van 20.00 tot 21.00 uur. Aanmelding via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Komend thema: Terugkijken op de reeks en vooruitkijken naar Pasen (31 maart).

 

 

Parochiële Caritas Instelling Franciscusparochie zoekt bestuursleden

caritas

Als katholieke kerk hebben wij de opdracht om dienstbaar te zijn aan de samenleving door vooral aandacht te hebben voor mensen die in de knel zitten. Niet alleen met woorden maar vooral met daden. Daarbij wordt niet gekeken naar levensovertuiging. Caritas betekent immers: Christelijke liefde, naastenliefde over alle grenzen heen, ook die van de kerk. We helpen daar waar het nodig is. Dat kan financiële noodhulp zijn voor mensen die echt helemaal aan de grond zitten. Maar het kunnen ook andere vormen van noodhulp zijn die eraan bijdragen dat er sprake is van meer sociale rechtvaardigheid.

Om dit werk handen en voeten te geven, is er in elke parochie een Parochiële Caritas Instelling (PCI). Het bestuur van een PCI wordt benoemd door de bisschop, is vrij zelfstandig, beheert een eigen vermogen, maar werkt wel nauw samen met het parochiebestuur en pastoraal team. De PCI kan overleggen en samenwerken met de gemeente, instanties voor sociale en maatschappelijke hulpverlening en met instanties vanuit andere geloofsrichtingen en levensovertuigingen.

Voor onze PCI zoeken wij nieuwe bestuursleden.

Wij komen hiervoor graag in contact met parochianen met bestuurlijke kwaliteiten, parochianen die kennis hebben op het gebied van financiën en administratie, óf bekend zijn met het sociaal maatschappelijk werk. Herkent u zich hierin en wilt u uw kennis en kunde inzetten om mensen vooruit te helpen? Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij nemen dan graag contact met u op.

 

 

Inspiratiepagina Maria Vlucht

We zitten midden in de Goede Week. Op de inspiratiepagina https://www.mariavlucht.nl/goede-week-en-pasen vindt u veel achtergrondinformatie, links naar vieringen binnen onze parochie Maria Vlucht, leuke tips én een link naar de bisschoppelijke pagina Vier Pasen. Kortom, een goede voorbereiding op het belangrijkste feest van het jaar. Wij wensen u een Goede Week en alvast een Zalig Pasen!

 

 

Zwerfstenen als spoor van liefde

Op weg naar Pasen willen we u vragen net als Jezus een spoor van liefde uit te zetten door stenen te zoeken, te beschilderen en ergens achter te laten. Een creatieve én leuke manier voor u én voor (klein-)kinderen om mensen zomaar te verrassen! Doet u mee?

U kunt – eventueel met uw (klein-)kinderen – tijdens een wandeling wat grotere stenen verzamelen en die thuis beschilderen (zie voorbeelden op de foto) met als thema Liefde. Dus bv een hartje, een regenboog, een woord of korte tekst. Kortom, iets waar je blij van wordt!

U laat hem vervolgens ergens achter in de stad, uw dorp of zomaar ergens onderweg: bij een bankje, een paaltje, een deur, een boom of waar dan ook. Zo zetten we een spoor van liefde uit en maakt u gegarandeerd iemand blij!

Als u een steen vindt, mag u die houden of doorgeven aan iemand die wel wat bemoediging kan gebruiken. Het beschilderen van een steen is een leuke bezigheid voor jong en oud. De tijd en de liefde die u er in stopt zal de persoon die uw steen vindt, vast merken!

Inspiratie nodig? Heel veel ideeën voor het beschilderen van een zwerfsteen vindt u als u zoekt op Google: ‘zwerfstenen schilderen’ of ‘rock painting love’ of ‘inspirational rocks en klik vervolgens op ‘afbeeldingen’.

 

 

Palmpaasbijeenkomsten kinderen in Zuidoost

 palm bijeenkomst

Ondanks beperkingen zijn er door Zuidoost Twente heen toch kleine bijeenkomsten geweest voor kinderen rond Palmpasen. De één maakte de Palmpasen thuis en liep er mee door de kerk. De ander kwam toch in een klein groepje samen om te knutselen en liep een rondje buiten. Bij deze een kleine impressie.

 

  

Jongerenpastoraat Zuidoost: Het lijdensverhaal, een verhaal over pesten

pesten

Afgelopen twee weken  mocht ik tien groepen van de basisscholen in Haaksbergen en Losser ontvangen in respectievelijk de Bonifatiuskerk te Haaksbergen en de Maria Geboortekerk in Losser. De leerlingen en de leerkrachten maakten kennis met het lijdensverhaal van Jezus. De kruisweg is een moeilijke weg waarop Jezus gepest is, maar ook steun en medeleven kreeg van omstanders en vrienden. Na de vertelling liepen  de kinderen in tweetallen met een routeboekje langs een hedendaagse expositie over pesten gerelateerd aan de kruisweg. Onderweg werden de verschillende rollen in pestgedrag besproken en waren en korte opdrachten. De leerkracht kreeg tips van de leerlingen hoe om te gaan met pesten in de klas. Na de route bespraken we de ervaringen. Pesten is nooit goed! Er is altijd een oplossing! O.a. een vertrouwenspersoon zoeken. Pesten is te OVERWINNEN. Net als Jezus uiteindelijk zijn dood heeft overwonnen. Zalig Pasen!

Ans te Lintelo, jongerenwerker

Een impressie: een verhaal over pesten…

Van links naar rechts:

  1. Wat wil jij dat nooit meer gebeurt. Schrijf het op en stop het in de papierversnipperaar. Weg er mee!
  2. Hoe ziet een pestsituatie er uit? Wie zijn de spelers?
  3. De opdracht is... Wat is pesten? Wat is plagen?

 

 

Bloemengroet Enschede Zuid

De bloemen gingen deze week naar dhr. Jan Heck aan de Wesselernering.

 

 

Dadelkoekjes-actie voor Syrië: correctie telefoonnummer voor bestellingen

 

Bij de dadelkoekjes-actie van vorige week stond een verkeerd telefoonnummer vermeld.  De actie vindt plaats tussen 24 maart en 13 mei. Elke week op woensdag, donderdag en vrijdag zijn de koekjes te bestellen. € 3,-- per zakje, via Yasmin. Haar telefoonnummer is: 06 391 21 111.

 

 

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen:                         zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser:                          zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Sint Jozefkerk Enschede:                              zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker:                           https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Gerardus Majella Overdinkel:                         https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

logo bisdom

 

bisdom 2

Een groet van de aartsbisschop

aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht

bij het begin van het Paastriduum 2021

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Utrecht, Witte Donderdag – 1 april 2021

 

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

Tekenen van hoop doen ons opleven. Wij kunnen sowieso niet zonder hoop en vooral in onzekere tijden hebben we die nodig. Dat weten wij allen nu maar al te goed. Tekenen van hoop die ons als Kerk doen opleven, blijft de Heer ons geven. Dat hebben we als Kerk ook hard nodig, zeker nu we ook de vieringen van de Goede Week en de Paastijd slechts in kleine kring kunnen vieren.

Tot die tekenen van hoop voor ons als Kerk behoren zonder meer de volwassenen die zich met Pasen (of daarna) door doopsel en/of vormsel heel bewust in de Katholieke Kerk laten opnemen. Dat gebeurt overal ter wereld, ook in diverse parochies van ons Aartsbisdom Utrecht. Als bisschop ontvang ik brieven van onze volwassen dopelingen en/of vormelingen, waarin zij vaak op heel persoonlijke wijze beschrijven hoe zij tot deze stap zijn gekomen en wat hen daarbij motiveert. In die woorden lees ik terug hoezeer onze Heer Jezus Christus en Zijn Evangelie hen hebben geraakt. Ook de erediensten in onze kerken die hen tot God brengen, blijken daarbij heel belangrijk te zijn. Velen geven aan dat zij juist daardoor ‘thuis’ zijn gekomen. In die brieven lees ik tevens hoezeer de Geest van God mensen altijd weer bezielt en in hen het verlangen wekt om als katholiek-christen Jezus te volgen. Het lezen van hun brieven stemt mij dankbaar en sterkt mij ook in mijn eigen roeping. Van harte hoop ik dat dat ook geldt voor alle priesters, diakens, pastoraal werkers, catecheten en anderen die hen daarbij begeleiden. Ik ben ze zeer dankbaar voor hun belangrijke aandacht en inzet voor onze geloofsleerlingen en vormelingen.

Daags voor Witte Donderdag heb ik tijdens de Chrismamis – dit jaar in zeer kleine kring, maar via livestream wel met velen verbonden – de oliën gezegend dan wel gewijd voor de toedieningen van de sacramenten van het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de ziekenzalving. In deze reeds vele maanden durende pandemie van het coronavirus, denk ik aan al die doopsels en vormsels die in onze parochies moesten worden uitgesteld, maar die gelukkig nu weer meer en meer toegediend en gevierd gaan worden.

Ook denk ik aan alle priesters die aan coronapatiënten of andere zieken thuis, in het zieken- of verpleeghuis de ziekenzalving hebben toegediend of gaan toedienen. Hoeveel kracht, troost en vrede geeft dit sacrament vaak niet aan onze zieken en hun geliefden. Voor de priesters die dit sacrament aan coronapatiënten toedienen kan het ook risico’s met zich meebrengen, maar ze doen het wél. Dat geldt ook voor de diakens en pastoraal werkers die hen bezoeken en hun de ziekenzegen geven. Ook hun ben ik zeer dankbaar voor hun grote pastorale inzet en bewogenheid.

Wij hebben allemaal tekenen van hoop alsook woorden van bemoediging nodig, zeker nu we nog (minstens) enkele maanden te kampen hebben met het coronavirus in onze samenleving. En dan denk ik ook aan alle gevolgen die de coronaviruspandemie heeft of nog zal hebben voor mensen persoonlijk, hun gezin, hun werk, bedrijf, inkomen, hun studie of opleiding en op tal van andere terreinen.

Van harte wens ik u nu allen toe dat de vieringen van dit Paastriduum – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen – en de komende Paastijd u hoop en bemoediging zullen geven. In de Vespers in de Goede Week zingen we “Gegroet, o kruis, mijn enige hoop.” Jezus en Zijn kruisdood, waardoor Hij ons met de Eeuwige Vader verzoend heeft, zijn uiteindelijk onze enige hoop. De gekruisigde en verrezen Heer Jezus wil ons Zijn vrede geven en ons doen opleven door ons van hoop te vervullen; opleven in de hoop dat we Hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien, Hij die altijd bij ons is, door de kracht van Zijn Geest. Zijn Geest brengt altijd weer nieuw leven. Moge zo ons Pasen zalig zijn.

In Christus,

mede namens de andere leden van de bisdomstaf,

 

kardinaal Eijk handtek


aartsbisschop van Utrecht
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk,

Parochiële Caritas Instelling zoekt bestuursleden

Als katholieke kerk hebben wij de opdracht om dienstbaar te zijn aan de samenleving door vooral aandacht te hebben voor mensen die in de knel zitten. Niet alleen met woorden maar vooral met daden. Daarbij wordt niet gekeken naar levensovertuiging. Caritas betekent immers: Christelijke liefde, naastenliefde over alle grenzen heen, ook die van de kerk. We helpen daar waar het nodig is. Dat kan financiële noodhulp zijn voor mensen die echt helemaal aan de grond zitten. Maar het kunnen ook andere vormen van noodhulp zijn die eraan bijdragen dat er sprake is van meer sociale rechtvaardigheid.

Om dit werk handen en voeten te geven, is er in elke parochie een Parochiële Caritas Instelling (PCI). Het bestuur van een PCI wordt benoemd door de bisschop, is vrij zelfstandig, beheert een eigen vermogen, maar werkt wel nauw samen met het parochiebestuur en pastoraal team. De PCI kan overleggen en samenwerken met de gemeente, instanties voor sociale en maatschappelijke hulpverlening en met instanties vanuit andere geloofsrichtingen en levensovertuigingen.

Voor onze PCI zoeken wij nieuwe bestuursleden.

Wij komen hiervoor graag in contact met parochianen met bestuurlijke kwaliteiten, parochianen die kennis hebben op het gebied van financiën en administratie, óf bekend zijn met het sociaal maatschappelijk werk. Herkent u zich hierin en wilt u uw kennis en kunde inzetten om mensen vooruit te helpen? Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij nemen dan graag contact met u op.

 pci

Blog

Tijdens de lockdown spelen wij vaker een spelletje. Je kunt winnen en verliezen. Dat hoort erbij!

Dan spelen we opnieuw en krijgt iedereen  een nieuwe kans.  Er is altijd een volgende kans.

Pasen is het feest van het leven. God laat zien dat Hij nooit iemand loslaat. Hij houdt Jezus vast, dwars door de dood heen.

Lees meer...

Kerkbijdrage

 

 

Vrijwilligers


Jeugdkerk


Vastenactie

Laatste dienst

  
Film camera

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

Klik op fotos voor meer info

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

 

052234 Sonderenstraat Lourdeskerk 03

Lourdeskerk

Contact


Centraal Secretariaat Alphons Ariënshuis

Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29
E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*