Banner website algemeen Kerken 1024x368

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 1 juli 2020

Gedurende Corona-crisis

 

 logo LEH

 

 

Volgende week 8 juli de laatste pastorale nieuwsbrief

Nu de grootste hektiek eraf is, de vakantie eraan komt, en de parochies in een wat rustiger vaarwater terecht zijn gekomen, zullen we stoppen met het uitbrengen van deze wekelijkse nieuwsbrief van het pastoraal team. Het was een manier om iedereen zo goed en kwaad als het ging zo snel mogelijk te informeren over alle veranderingen, die over elkaar heen tuimelden. We danken nu alvast iedereen voor ieders inbreng en medewerking! Onze pastoor Paul Daggenvoorde gaat de komende weken als eerste van het pastoraal team met vakantie. We wensen iedereen die hem volgt nu alvast een hele goede zomer toe. Hou je goed en blijf gezond!

Namens het pastoraal team, pastoraal werker Frank de Heus

 

 

 

Vieringen komend weekend zaterdag 4 en zondag 5 juli

 

zaterdag

Bonifatius Haaksbergen

18.30 uur

B. Broekhuis

Gebedsviering

Jacobus Lonneker

19.00 uur

W. Rekveld

Eucharistie

zondag

Maria Geboorte Losser

9.00 uur

B. Visschedijk

Eucharistie

Pancratius Haaksbergen

9.30 uur

W. Rekveld

Eucharistie

Marcellinus Boekelo

10.00 uur

A. Bellers, J. Vos

Gebedsviering

Jan Enschede

10.00 uur

J. Kortstee

Eucharistie

Jozeef Enschede

11.00 uur

B. Engelbertink

Eucharistie

De vieringen in de  H. Maria Geboortekerk en Jozefkerk zijn live te volgen:

 

Reserveren voor vieringen

Op het moment dat vieringen weer openbaar worden, zult u gevraagd worden voor deze vieringen te reserveren. Vermeld bij reserveringen altijd:

 1. De viering, waarvoor u reserveert ( datum, tijd )
 2. de voor- en achternamen van de personen voor wie u reserveert met
 3. hun telefoonnummers én
 4. hun mail-adressen.
 5. eventuele bijzonderheden ( jaargedachtenis; Eerste heilige Communie; jubileum ).

 

 

Stand van zaken opstarten liturgie

 

Franciscus van Assisië

Boekelo

Marcellinus

Open per 5 juli.

U hoeft alleen maar vooraf te reserveren wanneer u met meer personen dan normaal de viering bij wilt bijwonen. U kunt dan mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of bellen naar 06 204 16 683

Buurse

Maria Praesentatie

Tot 1 september geen vieringen.

U stuurt vóór donderdag een e-mail

naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Als u niet kunt mailen, mag u van maandag t/m donderdag bellen naar 06 127 73 335

Haaksbergen

Bonifatius

Geopend.

U stuurt vóór donderdag een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Als u niet kunt mailen, mag u van maandag t/m woensdag bellen naar 06 186 00 463

Haaksbergen

Lourdes

Geopend.

U meldt zich telefonisch aan in de voorafgaande week bij het centraal secretariaat op dinsdag- woensdag- of donderdagmorgen tussen 9.30 en 11.00 uur op 053 574 39 29.

Haaksbergen

Pancratius

Geopend.

U  stuurt vóór vrijdag een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Als u niet kunt e-mailen, mag u van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 10.00 uur bellen naar 06 362 98 990.

Haaksbergen

Saalmerink

Er wordt nagedacht over openen.

 

Haaksbergen

Wiedenbroek

Vooralsnog geen vieringen.

 

 

Jacobus - Enschede

Ariënsstaete

Vooralsnog geen vieringen.

 

Jacobus

Open per 12 juli.

Vooralsnog alleen vieringen op zondag.

U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór vrijdag een e-mail naar

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

.

Jan

Open per 5 juli.

U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór vrijdag een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien u geen e-mail ter beschikking heeft mag u op de vrijdag voorafgaand aan de viering tussen 11.00 en 12.00 uur José Heitbrink bellen op 053 431 62 09.

Jozef

Open per 12 juli.

Vooralsnog alleen vieringen op zondag.

U stuurt in de week voorafgaand aan de viering vóór vrijdag een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Roef

Open per 9 juli.

Bij de ingang worden de namen en telefoonnummers van de bezoekers genoteerd.

Verrijzenis

Nog onbekend.

 

 

Maria Vlucht

Glanerbrug

O.L.Vrouwe

Voornemens te openen per 12 juli. Tot 1 september alleen eucharistie. Geen vieringen door de week.

Over reservering wordt nog nagedacht.

Lonneker

Jacobus

Open per 1 juli.

Weekendvieringen om de week.

Nog géén vieringen door de week

Reserveren per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  óf op vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur via het secretariaat: 053 435 93 77.

Losser

H.M.Geboorte

Open per 1 juli.

Reserveren per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. óf telefonisch op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat 053 538 12 24.

Overdinkel

Gerardus / Overkant

Open per 1 juli.

Reserveren per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. óf telefonisch op vrijdag tussen 10.00 en 11.30 uur via het parochiecentrum 053 538 13 04 óf via Marietje Röring 053 538 79 16 of

Mia de Vries 053 538 50 16.

 

 

Voortgang gesprek toekomst Jacobusparochie

jacobusparochie

In een drietal gesprekken tussen pastoraal team, parochiebestuur en leden van pastoraatsgroepen en beheercommissies van de Jacobusparochie buigen we ons over de toekomst van onze Jacobusparochie in Enschede. Aanleiding voor de gesprekken is de vraag van het parochiebestuur, hoe verder te gaan met onze gebouwen. Door te spreken over wat we willen, wat we kunnen, en wat we uiteindelijk als parochie zullen doen, hopen we op die vraag een antwoord te formuleren. Na een hektische tijd een aantal jaren geleden is er de afgelopen tijd rust gekomen in de parochie om zonder druk dit gesprek aan te kunnen gaan. In de beleving van de aanwezigen zijn we de afgelopen twee jaar van een 6 naar een 7 gegaan en willen we naar een 8 of zelfs hoger. Aan ambitie – zo bleek in ons eerste gesprek afgelopen maandag – ontbreekt het de aanwezigen niet. Veel loopt naar onze zin, zo wordt er geconstateerd, maar er zijn verbeterpunten. Als onze toekomstplannen concreet worden, zullen we duidelijk en reëel moeten zijn. Openheid onderling en naar buiten toe is daarbij belangrijk. Na een korte inleiding door pastoor Paul Daggenvoorde, waarin hij stelde, dat je de parochie als instrument kunt zien, als voertuig van evangelisatie, zette pastoraal werker Frank de Heus ter opfrissing de kernpunten van het pastoraal beleidsplan voor Zuidoost Twente uiteen. Vraag aan de aanwezigen was, wat men er in 2023 in de praktijk graag van terug zou willen zien. Het adagium ‘Het gaat om de ontmoeting!’- met God, met medemens, met jezelf - wordt nog steeds breed omarmd. Een paar punten die naar voren kwamen: Graag klassieke liturgie; graag bij het vieren aansluiten bij deze tijd; graag vieringen in alle drie de kerken; diaconaal werk moet in stand blijven; geef aandacht aan (werving van) vrijwilligers en laten we dat vooral samen doen; parochiebreed dus;  heb oog voor de oecumene; organiseer geloofsgesprekken; maak gebruik van moderne communicatiemiddelen; wees laagdrempelig en ga voor diepgang in geloofsgesprekken en liturgie; besteed liever geld aan pastoraat dan aan gebouwen; mensenrechten, duurzaamheid, onze omgang met dieren, zijn belangrijke thema’s voor de jonge generatie. Prikkelend zal het nadenken zijn hoe juist díe generatie te bereiken, maar ook het nadenken over hoe een brug te slaan naar de wijdere wereld buiten de kerk. Het gesprek verliep in een ontspannen sfeer. In september praten we in deze groep verder. Na de derde ronde zal de bredere parochie bij het gesprek betrokken worden. Vooreerst gaan we met vakantie!

Pastoraal werker Frank de Heus

 

 

Bloemetjes van deze week

 • Mevr.Y. Volkers-Dorren, Julianastraat 93, Haaksbergen, vanuit de Franciscusparochie
 • Dhr. Johan Eijssink, Sterrebosstraat, Haaksbergen, vanuit de Franciscusparochie

 

 

Overleden

Hieronder vermelden we de namen van overleden parochianen, zoals die afgelopen week aan de telefoonwachten van de drie parochies zijn doogegeven. We zijn daarbij afhankelijk van wat uitvaartondernemingen of parochianen zelf aan onze telefoonwachten doorgeven. Veel uitvaarten vinden momenteel buiten de parochie om in besloten kring plaats. Deze week noemen wij:

 • 18 juni: Dhr. Jan H. Reimerink, w/v Maria T. Reimerink-Ezendam, 88 jaar, Boulevard 1945  505, Enschede
 • 19 juni: Merlin Meijerink, 0 jaar, Lonneker
 • 23 juni: Mevr. Trees van der Woning – Veger, 76 jaar, Batjanstraat 30, Enschede
 • 24 juni, Mevr. Annie Middelhuis-Koppelman, 98 jaar, Haaksbergen
 • 25 juni: Rita Schothuis – Euren, 65 jaar, uit Lonneker
 • 25 juni: Truus Elferink-Oosterbroek, 87 jaar, uit Losser
 • 30 juni, Dhr. Mario Piras, 85 jaar, Leliestraat 24, Enschede

 

 

Gegroet allemaal die betrokken zijn bij uitvaarten!

 

Inmiddels zijn de coronamaatregelen iets versoepeld. Maar er moet nog beslist van alles geregeld worden om vieren en vergaderen veilig te kunnen doen. Zodanig dat verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt beperkt.

 • Het aantal mensen dat in de kerken aanwezig mag zijn is niet zomaar méer dan honderd. Beslist niet.
 • De anderhalve meter maatregel blijft immers van kracht: bij binnenkomen, bij plaatsnemen, bij naar voren komen en bij naar buiten gaan.

 

1.                Over registratie van wie aanwezig zijn bij de uitvaartvieringen en bij condoleance.

Wie namens de parochie een uitvaart aanneemt moet al in het eerste gesprek met een uitvaartleider:

 1. aangeven hoeveel mensen er maximaal genodigd kunnen worden in de kerk.
 2. verzoeken dat de familie vóor de uitvaart een lijst met namen en adressen van genodigden beschikbaar stelt aan de parochie. Dan kan de parochie bij uitbraak van het virus meewerking verlenen aan contact onderzoek.

De parochie beschikt liefst digitaal over een lijst. Te sturen naar het email adres van het parochiesecretariaat. Dat kan ook een scan zijn. Als het niet anders kan mag de lijst ook meegegeven worden aan de voorganger. Of door de uitvaartleider afgegeven worden aan de koster.

c.      aangeven dat bij afscheidnemen en condoleren in de kerk, op een ander moment dan tijdens de uitvaartviering, registratie wordt verplicht van wie in de kerk komen condoleren. Daarvan kunnen de nabestaanden vooraf geen lijst geven. Toch kan registratie van wie komen best eenvoudig, omdat er toch al gelegenheid is een condoleanceregister te tekenen.

Daar zal de parochie voldoende papier neerleggen waarop ieder die komt condoleren haar of zijn naam en telefoonnummer zet. Er zullen daar ook pennen beschikbaar zijn. Het gaat erom dat iedereen zijn of haar naam en telefoonnummer opschrijft. Een condoleanceregister wordt weleens namens enkele anderen getekend. Op de parochielijst volstaat alleen familienaam niet om een groepje te registreren. Wij moeten naam en nummer van iedereen afzonderlijk hebben.

Uitvaartkosters zullen ondersteund door de locatieraad zorgen dat papier en pennen worden neergelegd. En zij zullen erop toezien dat registratie van allen inderdaad plaatsvindt. Daarvoor kan in samenwerking met de uitvaartleider ook iemand uit bijvoorbeeld de familie van de nabestaanden aangewezen worden.

De koster zorgt dat deze lijst op het secretariaat komt.

 

2.                Over communieuitreiken tijdens uitvaartvieringen.

Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan wordt er in de parochies van Zuidoost Twente alleen tijdens het weekend communie uitgereikt tijdens een eucharistieviering. Alle andere vieringen zullen gebedsdiensten zijn. Tijdens uitvaartvieringen wordt dus geen communie uitgereikt.

Heeft u m.b.t. uitvaarten nog vragen, neem dan contact op met pastoraal werker Carla Berbée.

 

 

Bezinning door pastoor Paul Daggenvoorde: Vakantie!

vakantie

Het wordt of is inmiddels vakantie. Voor de een maar beter thuis, dit coronajaar. Voor de ander elders. Ik ga met collega’s naar een huisje in de duinen in Normandië. Driekwart jaar geleden geboekt.

Vakantie houden wordt vaak opgevat als op vakantie gáan; weg van huis en de dagelijkse beslommeringen. Vakantie komt van het Latijnse woord ‘vacare’ en betekent zoveel als vrij gekomen, leeg geworden. Denk aan een baan die vacant is. En dat er een vacature is. Boven de zijpoort van de Benedictijnenabdij in Egmond-Binnen staat: “Deo vacare”: voor God vrij zijn’. Zo willen de monniken leven; niet zomaar vrij van alles en iedereen. Vrij van het vele dat een mens zoal bezet. Zij worden leeg om vrij te zijn vóor de Ene: vrij te zijn voor God.

In hun dagelijks bidden en werken zijn de monniken altijd thúis op vakantie: bezig leeg te worden om voor God vrij te zijn.

Waarvan neem jij afstand deze vakantie, ook als je niet naar een Frans Duinhuisje gaat. En   voor wie wilt jij vrij zijn in en na de zomer?

 

 

 

 

Contact met pastoresteam

Pastoor Paul Daggenvoorde:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker:                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker:                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Pastoraal werker:                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 389 03 999

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

Blog

Het weekend van 26, 27 juni lezen we in de kerk een verhaal over twee vrouwen (Marcus 5, 21-43). De ene is net twaalf jaar. Aanstonds zal zij een volwassen vrouw zijn; maar ze is er als de dood voor.

Lees meer...

Kerkbijdrage

 

 

Vrijwilligers


Jeugdkerk


Vastenactie

Laatste dienst

  
Film camera

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

Klik op fotos voor meer info

 

Pancratiuskerk

Pancratiuskerk

 

052234 Sonderenstraat Lourdeskerk 03

Lourdeskerk

Contact


Centraal Secretariaat Alphons Ariënshuis

Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29
E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden


Maandag: 

Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*