Banner website algemeen Kerken 1024x368

‘Is dit een straf van God?’
Sommige mensen, zo werd mij de afgelopen weken duidelijk, worstelen met deze vraag. ‘Zou God deze pandemie over de aarde gezonden hebben, omdat wij ons van God hebben afgekeerd, het evenwicht in de natuur verstoren, elkaar de tent uitvechten?’

De hoofdprediker van het Vaticaan, Raniero Cantalamessa, benadrukte onlangs in aanwezigheid van de paus, dat de pandemie geen straf van God is. God is onze bondgenoot, niet die van het virus’, zei hij. ‘Als deze plagen straffen van God zouden zijn, zou het onmogelijk zijn om uit te leggen waarom zowel de goeden als de slechten erdoor getroffen worden, en waarom de armen meestal het hardst getroffen worden. Zondigen zij meer dan anderen?’.


Ik zelf moest bij deze vraag denken aan de ontmoeting van Jezus met een blinde man (Joh. 9). Jezus krijgt de vraag voorgelegd: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ Jezus antwoordt: ‘Hij niet en zijn ouders ook niet.’ Zeer resoluut verwerpt Jezus daarmee het beeld van de monsterlijke God, die mensen straft.

In het evangelie van Lucas doet hij iets vergelijkbaars (Luc. 13). Onder verwijzing naar een stenen toren die was ingestort en waarbij achttien mensen omkwamen, zegt hij: ‘Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie.’

God is geen straffende God. God is liefde (1 Joh. 4). De pandemie wijst ons er wel op, dat wij kwetsbaar zijn en niet alles in eigen hand hebben. Dat wij niet zonder elkaar kunnen. Niet zonder God kunnen, zou ik gelovig zeggen.

Ons antwoord op het virus kan alleen maar zijn ons hart te laten spreken en elkaar waar mogelijk te helpen en er doorheen te halen.

Pastoraal werker Frank de Heus

Blog

Tegelijk met het schooljaar begint na de vakantie een nieuw werkjaar. Halverwege het kalenderjaar. Een nieuw begin in de tweede helft? Blijft het kerkelijk leven even vreemd en afstandelijk als waaraan we inmiddels wat gewend zijn?

Lees meer...

Kerkbalans

 

 

Vrijwilligers


Jeugdkerk


Sternet


 

Laatste dienst

  
Film camera

 

 

H.H. Bonifatiuskerk

 

Marcellinuskerk

 

Buurse 2

Maria Praesentatie

Klik op fotos voor meer info

 

Pancratiuskerk

Pacratiuskerk

 

052234 Sonderenstraat Lourdeskerk 03

Lourdeskerk

Contact

 

Centraal Secretariaat Alphons Ariënshuis
Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Telefoon: 053 - 574 39 29
E: secretariaat@franciscusparochie.nl
Banknummer: NL87RABO0118098802

Klik hier voor contactformulier

Openingstijden

 

Maandag:  Gesloten
Dinsdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Woensdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Donderdag: 9.30 uur - 11.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag: Gesloten

Nieuwsbrief Parochie

*Verplicht in te vullen
E-mailadres*
Naam en achternaam*